Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Akut karın ağrısının nadir görülen bir nedeni: Rahim içi araç kullanımına bağlı malign tümörü taklit eden kolonun aktinomiçes enfeksiyonu
A rare cause of acute abdominal pain: Actinomyces infection of colon mimicking a malignant neoplasm due to intrauterine device
Bahar Canbay Torun, ALI FUATKAAN GOK, Mehmet İlhan, Gulcin Yegen, seniha basaran, Cemalettin Ertekin, MUSTAFA KAYIHAN GÜNAY, Hakan Yanar
doi: 10.14744/tjtes.2020.45672  Sayfa 0

2.
Nadir Gözlenen Bir Skrotal Köpek Isırığı Hasarı Olgusu ve Literatür Taraması
An Unusual Case of a Scrotal Dog Bite Injury and Review of the Literature
Burak Karataş, Emin Kapı
doi: 10.14744/tjtes.2020.66642  Sayfa 0

3.
Komple mezokolon içine gömülü safra kesesi yerleşim yeri anomalisi: Nadir bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Complete mesocolic malposition of the gallbladder: An unusual case report with literature's review
Zafer Teke, Atilgan Tolga Akcam
doi: 10.14744/tjtes.2020.09274  Sayfa 0

4.
Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Süperior Gluteal Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Peroneal Sinir Lezyonunun Eşlik Ettiği Gecikmiş Gluteal Kompartman Sendromu
Delayed Presentation of Gluteal Compartment Syndrome Presenting with Peroneal Palsy Secondary to Superior Gluteal Artery Pseudoaneurysm Following Ballistic Injury
Ahmet Burak Bilekli, Nisa Selin Kılınç, Çağrı Neyişci, Yusuf Erdem, Doğan Bek
doi: 10.14744/tjtes.2020.72066  Sayfa 0

5.
Travmatik Hemotoraks ile İnsidental Schwannom’un Saptanması
Detection of Incidental Schwannoma by Traumatic Hemothorax
Ayşe Ertekin, Kubilay Öcalan
doi: 10.14744/tjtes.2020.62290  Sayfa 0

6.
Deneysel pankreatit oluşturulan sıçanlarda alfa-tokoferol'ün pankreatit olusumuna etkisi ve doz duyarlılığının İncelenmesi
Effect of Alpha-Tocopherol and Dose Sensitivity on pancreatitis formation in Rats with Experimental Pancreatitis
Deniz Tazeoğlu, Cüneyt Akyüz, Mehmet Gökçeimam, Gülçin Harman Kamalı, Ayhan Özsoy, Servet Rüştü Karahan
doi: 10.14744/tjtes.2020.89054  Sayfa 0

7.
Obstrüksiyon nedeni ile COVID-19 Tedavisi Alamayan Özofagus Kanserli Hastada Acil Cerrahi Gastrostomi Açılması ve Rehberler Gözetilerek Alınan Ameliyathane Önlemleri- Olgu Sunumu
Emergency Surgical Gastrostomy in an Esophageal Cancer Patient Unable to Receive COVID-19 Treatment due to Obstruction, and Operating Room Measures as per Pandemic Guidelines - Case Report
Ömer Yalkın, Nidal Iflazoğlu, Serra Topal, Mustafa Yener Uzunoglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57746  Sayfa 0

8.
1442 Pediatrik yanık hastasının epidemiyolojisi ve sonuçları: tek merkez deneyimi
Epidemiology and outcome of 1442 pediatric burn patients: a single center experience
Özer Özlü, Abdulkadir Basaran
doi: 10.14744/tjtes.2020.69447  Sayfa 0

9.
COVID-19 Pandemisi Karantina Döneminde Pediatrik Kırıkların Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of The Characteristics of Pediatric Fractures During the COVID-19 Pandemic Lockdown Period
Alper Köksal, Yalkin Çamurcu, Ferdi Dırvar, Furkan Yapıcı, Hakan Akgün, Ozan Kaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.67681  Sayfa 0

10.
Evli Kadınların Eş Şiddetine Maruz Kalma Durumları: Türkiye’nin Doğusunda Toplum Tabanlı Bir Çalışma
Exposure of Married Women to Spousal Violence: A Community-Based Study in Eastern Turkey
Evrim Çelebi, Edibe Pirincci, Ayşe Birsen Durmuş
doi: 10.14744/tjtes.2020.47012  Sayfa 0

11.
Yüzen Falanks; Interphalangeal Eklemin Eşzamanlı Çift Çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması
Floating Phalanx; Simultaneous Double Dislocation of the Interphalangeal Joint in a Finger: Case report and literature review
Fevzi Sağlam, Özgür Baysal, Sönmez Sağlam, Evrim Sirin, Ömer Sofulu
doi: 10.14744/tjtes.2020.16623  Sayfa 0

12.
Deneysel temas tipi yanıklarda topikal Alpinia officinarum (havlıcan) tedavisinin akut etkilerinin araştırılması ve topikal gümüş sülfadiazin tedavisi ile karşılaştırılması
Investigation of acute effects of topical Alpinia officinarum (galangal) treatment in experimental contact type burns and comparison with topical silver sulfadiazine treatment
Koray Kadam, Selahattin Kıyan, Yiğit Uyanıkgil, Fatih Karabey, Emel Oyku Cetın
doi: 10.14744/tjtes.2020.69002  Sayfa 0

13.
Sol paraduodenal fıtığın laparoskopik onarımı: Nadir bir internal herni olgusu
Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia
erkan somuncu, emre bozdağ
doi: 10.14744/tjtes.2020.73232  Sayfa 0

14.
Posterior dirsek bölgesi yumuşak doku defektinin lateral kol perforatör ada ilerletme flebi ile onarılması
Lateral arm perforator flap as an island advancement flap for posterior elbow soft tissue reconstruction
Omer Kokacya, İbrahim Tabakan
doi: 10.14744/tjtes.2020.84425  Sayfa 0

15.
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis of Clavicular Midshaft Fractures under Insertion guide
Mun sik Ko, Kwang-Il Ri, Tong-Won Mun, Kwang-Il Song, Kwang-il Choe
doi: 10.14744/tjtes.2020.94728  Sayfa 0

16.
Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu
Non-traumatic Spontaneous Ruptured Hepatocellular Adenoma after Selective Transcatheter Arterial Chemo-embolization for Reduction of Tumor Mass: A case report
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2020.94838  Sayfa 0

17.
Nazolakrimal Probing için Yapılan Infratrochlear Sinir Bloğu Sonrası Gelişen Retrobulbar Hematom Nedenli Orbital Kompartman Sendromu
Orbital Compartment Syndrome Secondary to Retrobulbar Hematoma after Infratrochlear Nerve Block for Nasolacrimal Probing
Ceyhun Arici, Busenur Gonen, Burak Mergen, Ahmet Murat Sarici
doi: 10.14744/tjtes.2020.67932  Sayfa 0

18.
Acil Serviste Üst Gastrointestinal Kanama ile Başvuran 80 Yaş Üstü Hastalarda İnvaziv Olmayan Skorlama Sistemleri Kullanılarak Olumsuz Sonuçların Tahmini
Prediction of Adverse Outcomes using Non-Endoscopic Scoring Systems in Patients Over 80 Years of Age Who Present With Upper Gastrointestinal Bleeding in the Emergency Department
Okan Bardakcı, Duygu Sddkoglu, GÖKHAN AKDUR, GÜVEN ŞİMŞEK, Ünzile Atalay, murat das, OKHAN AKDUR, Yavuz Beyazit
doi: 10.14744/tjtes.2020.27810  Sayfa 0

19.
Altta yatan hiperlaksite varlığında çocuk güreşçide izole dirsek çıkığı: Müsabakalara dönüş için ideal süre nedir?
Pure elbow dislocation in a child wrestler with underlying hyperlaxity: what is the optimal time to return to competition?
Gokhan Karademir, Ata Can Atalar
doi: 10.14744/tjtes.2020.95623  Sayfa 0

20.
Kumadin kullanımına sekonder gelişen subürotelyal kanama ve intestinal mural hemoraji
Suburothelial hemorrhage and intestinal mural hemorrhage secondary to coumadin use
Sukru Sahin, Mehmet Ali Gedik
doi: 10.14744/tjtes.2020.65189  Sayfa 0

21.
Plevra Tümörünü Taklit Eden ve Ateşli Silah ile Yaralanma Sonrasında Oluşan Toraksta Splenosis: Uzun Süreli Takip Edilen Olgu
Thoracic Splenosis Mimicking Pleural Tumor After Firearm Injury: A Case Report with Long-term Follow-up
Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
doi: 10.14744/tjtes.2020.45787  Sayfa 0

22.
Trauma induced capillary leak syndrome after penetrating chest injury: Manifestation of massive ascites and pulmonary secretions aggravated by transfusion
Seok Hwa Youn, Yong Chul Shin, Jiho Yoon, Sunyoung Baek, Younghwan Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.46026  Sayfa 0

23.
COVID-19 pandemisinde acil ve elektif proktolojik/anorektal girişimler
Urgent and Elective Proctologic/Anorectal Interventions in the COVID-19 Pandemic
Sezai Leventoğlu, Bulent Mentes, ESİN ŞENOL, David Zimmerman, Gianluca Pellino, Gianluca Pellino, Eloy Espin
doi: 10.14744/tjtes.2020.02446  Sayfa 0

24.
Künt boyun travmasına bağlı vertebral arteriovenöz fistül: olgu sunumu
Vertebral arteriovenous fistule due to blunt neck trauma: case report
Durmuş Oğuz Karakoyun, Ali Yılmaz, Oğuzhan Uzlu, Ergun Daglioglu, Hasan Serdar Işık
doi: 10.14744/tjtes.2020.72506  Sayfa 0

25.
Pediatrik Acile Başvuran Yüz Bölgesindeki Laserasyonların Tanımlayıcı İncelenmesi
A Descriptive Study of Facial Lacerations Presenting to Pediatric Emergency in Turkey
Abbas Albayati, Burak Ozkan, Atilla Eyuboglu, Cagri A Uysal, Nilgun M Ertas
doi: 10.14744/tjtes.2020.57879  Sayfa 0

26.
Abdominal aort anevrizması tarama programı: Türkiye'den bir pilot çalışma
Abdominal aortic aneurysm screening: a pilot study in Turkey
Mehmet Ali Koç, Omer Arda Cetinkaya, Evren Üstüner, A. Gülsen Ceyhun Peker, MEHMET UNGAN, Uğur Bengisun
doi: 10.14744/tjtes.2020.89342  Sayfa 0

27.
Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın; nadir bir klinik prezentasyon
Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen; a rare clinical presentation
Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.00734  Sayfa 0

28.
Gebelikte akut apandisit
Acute appendicitis in pregnancy
Yusuf Yavuz, Mustafa Sentürk, Tufan Gümüş, Mehmet Patmano
doi: 10.14744/tjtes.2020.22792  Sayfa 0

29.
Türkiye’deki iki farklı hastanenin toraks travmalı politravma olgularındaki verilerinin karşılaştırmalı analizi
Comparative analysis of two different Turkish hospitals reports on polytrauma patients with thoracic trauma
Sadık Yaldız, CUMHUR TULAY, Demet Yaldız, cenk balta
doi: 10.14744/tjtes.2020.80195  Sayfa 0

30.
Blast Yaralanması Hastalarında Kulak Zarı Perforasyonunun İç Kulağı Koruyucu Etkisi Var mıdır?
Does Tympanic Membrane Perforation Have a Protective Affect on the Inner Ear in Blast-Injured Patients?
Hamdi Taşlı, Mert Cemal Gökgöz, Volkan Kenan Çoban, Zaur Nagiyev, Ömer Karakoç
doi: 10.14744/tjtes.2020.87639  Sayfa 0

31.
Poliüretan membranın intraabdominal adezyonlar ve septik kolon anastomuzu üzerine etkileri
Effects of polyurethane membrane on septic colon anastomosis and intra-abdominal adhesions
Gökhan Yılmaz, Yaşar Özdenkaya, Oguzhan Karatepe, YUSUF TANRIKULU, Gülçin Kamalı, Orhan YALÇIN
doi: 10.14744/tjtes.2020.41624  Sayfa 0

32.
Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları
Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness
Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
doi: 10.14744/tjtes.2019.43436  Sayfa 0

33.
Paintball Oyunu Sonrası Gelişen; Travma Sonrası Süperfisyal Temporal Arter Psödoanevrizması
Postraumatic Pseudoanevrizm of the Superficeal Temporal Artery; After Paintball Game
Ismail Kakillioğlu, Ali Fuat Tekin, Ömer Faruk Ünal, Afife Uğuz
doi: 10.14744/tjtes.2020.64947  Sayfa 0

34.
Results of Operative Treatment of Peritrochanteric Osteoporotic Fractures with Proximal Femur Locking Compression Plate. A consecutive study.
Sulaiman Sath, Adil Bashir, IFTIKHAR WANI
doi: 10.14744/tjtes.2020.37657  Sayfa 0

35.
Adölasanlarda Deplase Tillaux-Chaput Kırıkların Mini Açık Cerrahi İle Yönetimi
Surgical Management of Displaced Adolescent Tillaux Fractures with The Mini Open Technique
Muhammet Salih Ayas, Ahmet Köse, Eşref Terzi, Recep Dincer, Murat Topal, Erdem Yunus Uymur, Ali Şahin
doi: 10.14744/tjtes.2020.44609  Sayfa 0

36.
Acil Serviste Akut Apandisit ile Renal Kolik Ayırıcı Tanısında Hemogram Parametrelerinin Etkinliği
The Efficacy of Hemogram Parameters in the Differential Diagnosis of Renal Colic and Acute Appendicitis in the Emergency Department
Ahmet Sönmez, Akkan Avci, Gökben Sönmez, Muge Gulen, Selen Acehan, Begüm Şeyda Avci, Adnan Kuvvetli, Salim Satar
doi: 10.14744/tjtes.2020.69091  Sayfa 0

37.
Thoracic complications from retained abdominal gallstones after laparoscopic cholecystectomy: is it always mandatory a thoracic approach?
Gennaro Perrone, Mario Giuffrida, Antonio Tarasconi, Elena Bonati, Fausto Catena
doi: 10.14744/tjtes.2020.07280  Sayfa 0

38.
Rektus kılıf hematomlarının tedavisi: literatür eşliğinde 8 yıllık tek merkez deneyimi
Treatment of rectus sheath hematomas: 8 years of single center experience with a review of literature
Ümit Haluk İLİKLERDEN, Tolga KALAYCI
doi: 10.14744/tjtes.2020.22893  Sayfa 0

39.
Gebelikte akut apandisit: 50 vaka serisi, maternal ve neonatal sonuçları.
Acute appendicitis in pregnancy: 50 case series, maternal and neonatal outcomes.
Nefise Tanrıdan Okcu, ilknur Banlı Cesur, Oktay İrkörücü
doi: 10.14744/tjtes.2020.24747  Sayfa 0

40.
Hepsi bir arada: Çoklu koroner stent, stent trombozu öyküsü, pankreatik karsinoma, postoperatif kanama, trombositoz
All in one: Multiple coronary stent, history of stent thrombosis, pancreatic carcinoma, postoperative bleeding, thrombocytosis
aslı demir, seda ilhan, EDA BALCI, Oğuzhan Pinar, ayşegül özgök
doi: 10.14744/tjtes.2020.81624  Sayfa 0

41.
Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Ziploop ile ToggleLoc Sisteminin Transfix Sistemiyle Karşılaştırılması. Maliyet Etkinlik Analizi
Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop System versus Transfix System. A Cost-Effectiveness Analysis
Guzelali Ozdemir, SUALP TURAN, HÜSEYİN ASLAN, Olgun Bingöl, Alper Deveci, Enver Kılıç
doi: 10.14744/tjtes.2020.22487  Sayfa 0

42.
Akut apandisit ön tanısı nedeniyle apendektomi yapılan hastaların demografik, klinik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi
Assessment of demographic, clinical, and histopathological features of patients who underwent appendectomy due to a presumed diagnosis of acute appendicitis
Sami Akbulut, Zeynep Sener Bahce, Tulin Oztas, Serdar Gumus, Nilgun Sogutcu, Hamdi Sakarya, Ali Fuat Kaan Gok, Yusuf Yagmur
doi: 10.14744/tjtes.2020.73537  Sayfa 0

43.
Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries.
Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
doi: 10.14744/tjtes.2020.35737  Sayfa 0

44.
Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu
Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess
Barış Mantoğlu, Guven Erdogrul, Alper Koçbıyık
doi: 10.14744/tjtes.2020.24374  Sayfa 0

45.
Sementsiz Karekesit Stemler Osteoporotik Zeminde De Oldukça İyi Sonuçlar Verir
Cementless Rectanguler Stems Yıeld Good Results In Osteoporotıc Bone
Abdulkadir Polat, Firat Fidan, Feyzi Kılıç, Harun Mutlu, Cengiz KAZDAL, Ufuk Özkaya
doi: 10.14744/tjtes.2020.33046  Sayfa 0

46.
Eklem içi uzanımlı distal radius kırıklarının tedavisinde kapalı redüksiyon perkütan pinlemeye karşın açık redüksiyon internal tespit: dört yıllık sonuçlarımız
Closed reduction percutaneous pinning versus open reduction internal fixation in the treatment of intraarticular distal radius fractures: mean four years results
SERTAC SARUHAN, Cumhur Deniz Davulcu
doi: 10.14744/tjtes.2020.28934  Sayfa 0

47.
Granülomatöz Apandisitin Ayırıcı Tanısı: Onaltı Vakanın Retrospektif Analizi
Differential Diagnosis of the Granulomatous Appendicitis: Retrospective Analysis of Sixteen Cases
Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Kemal Barış Sarıcı, Emine Samdanci, Yusuf Yakupogullari, Yasar Bayindir
doi: 10.14744/tjtes.2020.98582  Sayfa 0

48.
Akut Apandisit Tanisinda Cerrah’in Bt’yi Etkin Kullanimi
Effective Use Of Ct By Surgeons In Acute Appendicitis Diagnosis
Mehmet Mahir Fersahoglu, Hüseyin Çiyiltepe, ANIL ERGİN, Ayşe Tuba Fersahoğlu, NURİYE ESEN BULUT, ahmet başak, Bora Karip, Birol Agca
doi: 10.14744/tjtes.2020.13359  Sayfa 0

49.
Laparoskopik Appendektomiye Karşı Mini-insizyon Açık Appendektomi: Bir Kırsal Hastane Deneyimi
Mini-incision Open Appendectomy versus Laparoscopic Appendectomy: An Experience in A Rural Hospital
Ozan Akıncı, Sangar M Faroq Abdulrahman Abdulrahman, Özlem Güngör
doi: 10.14744/tjtes.2020.83023  Sayfa 0

50.
İyatrojenik Üreter Yaralanmasına Bağlı Böbrek Ototransplantasyonu: Olgu sunumu
Renal Autotransplantation due to Iatrogenic Ureter Injury: A case report
Şahin Kaymak, Mustafa Tahir Özer, Sezai Demirbas, Engin Kaya, Orhan Kozak
doi: 10.14744/tjtes.2020.80606  Sayfa 0

51.
Travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü
Role of Ultrasound Simulators in the Training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)
Selim Değirmenci, Hasan Kara, Seyit Ali Kayış, Ahmet Ak
doi: 10.14744/tjtes.2020.73626  Sayfa 0

52.
Adli Tıp Perspektifinden Testis Torsiyonu: Tanı neden eksik?
Testicular Torsion in the Medicolegal Perspective: Why is the diagnosis missing?
Ali İhsan Taşçı, Yavuz Onur Danacioglu, Yunus Çolakoğlu, Yusuf Arikan, Nur Yalcinkaya, Yalçın Büyük
doi: 10.14744/tjtes.2020.68339  Sayfa 0

53.
Peritonitli Ortamda Klorhexidin Glukonat Emdirilmiş Kompres ve Metronidazol Emdirilmiş Kompres Kullanımının Barsak Anastomozu Üzerine Etkileri
The Effect of Sponges Soaked with Chlorhexidine Gluconate and Mteronidasole on Safety of Colonic Anastomosis in an Experimental Model of Peritonitis
Ali Aksu, Mehmet Buğra Bozan, Nizamettin Kutluer, Burhan Hakan Kanat, Yavuz Selim İlhan, Ahmet Türkoğlu, Adile Ferda Dağlı, Nevin Ilhan, Ayşe Azak Bozan, Nurullah Aksoy
doi: 10.14744/tjtes.2020.46682  Sayfa 0

54.
Peroneal nekrotizan fasiit hastalığında anestezi tekniğini seçerken kullanılması gereken faktörler var mı ?: 2 merkezden bir kohortun tanımlayıcı analizi
Are there factors in the disease of peroneal necrotizing fasciitis which should be used when choosing the anesthetic technique?: Descriptive analysis of a cohort from 2 centers
ÖMER FARUK BORAN, Bulent Kati, veli fahri pehlivan, MARUF BORAN, Evren Büyükfırat, MEHMET BUGRA BOZAN, OSMAN BARUT, mehmet kutlu demirkol, Halil Çiftçi
doi: 10.14744/tjtes.2020.15088  Sayfa 0

55.
Association of neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with in-hospital mortality in the early phase of severe trauma
Dong Hun Lee, Byung Kook Lee, Sung Min Lee, Yong Soo Cho, Seong Woo Yun
doi: 10.14744/tjtes.2020.02516  Sayfa 0

56.
Akut pankreatitde organ yetmezliğinin önemi ve prognostik belirteç sistemleri ile karşılaştırılması
Comparison between prognostic indicators in organ insufficiency with acute pancreatitis
Deccane Düzenci, Mehmet Yalnız, Murat İspiroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.18552  Sayfa 0

57.
Instabil İntertrokanterik Kırıklarda İki Farklı Proksimal Femoral Çivinin Radyolojik Parametreler Açısından Karşılaştırılması
Comparison of Two Different Proximal Femoral Nails In Instabil Intertrochanteric Fractures In Terms of Radiological Parameters
Gökhan Bülent Sever, Mehmet Cenk Cankuş, Burçin Karslı
doi: 10.14744/tjtes.2020.41343  Sayfa 0

58.
Pediatrik hastada diz osteokondral kırığının geç fiksasyonu
Delayed osteochondral fracture fixation of the knee in a pediatric patient
ENES SARI, barış polat, Deniz Aydın, Mehmet Yalçınozan, kaan erler
doi: 10.14744/tjtes.2020.59056  Sayfa 0

59.
Akut divertikülitte inflamatuar parametrelerin tanısal ve prognostik önemi: Retrospektif kohort çalışması
Diagnostic and prognostic significance of inflammatory parameters in acute diverticulitis: A retrospective cohort study.
Süleyman KARGIN, YUSUF TANRIKULU
doi: 10.14744/tjtes.2020.92068  Sayfa 0

60.
Koreziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu
Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report
Hıdır Esme, Hasan Doğan
doi: 10.14744/tjtes.2020.21805  Sayfa 0

61.
Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. Torasik vertebranın morfometrik çalışması
Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta
Mehmet Fatih Korkmaz, Hüseyin Ozevren
doi: 10.14744/tjtes.2020.16794  Sayfa 0

62.
Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yanık Kontraktürlerinin Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Burn Contractures with Free Anterolateral Thigh Flap in Various Anatomic Sites
Zulfukar Ulas Bali, Burak Özkan, Yavuz Kececi, Nilgün Ertaş, LEVENT YOLERI
doi: 10.14744/tjtes.2020.89195  Sayfa 0

63.
The effect of a community-based disaster drill of simulating Disaster Medical Assistance Team (DMAT) on the knowledge and attitude
Chu Hyun Kim, Sang Do Shin, Ju Ok Park, Seong Chun KIM, Phillip L Coule
doi: 10.14744/tjtes.2020.93947  Sayfa 0

64.
Yanık Staz Zonu Üzerine Sildenafil ve N-Asetilsisteinin Etkisi
The Effect of Sildenafil and N- Acetylcysteine the Zone of Stasis in Burns
Meriç Emre Bostancı, Ceylan Hepokur, Erol Kisli
doi: 10.14744/tjtes.2020.25679  Sayfa 0

65.
Trafik kazalarının gebelik üzerine etkisi: her vakada hastaneye yatış gerekli midir?
The effect of traffic accidents on pregnancy: is hospitalization necessary in every case?
Sunullah Soysal, Didem Soysal, Meral Çevik, Aslı Tuğçe Temurlenk, Arzu Denizbaşi, Tanju Pekin
doi: 10.14744/tjtes.2020.25668  Sayfa 0

66.
İlkel Teleferik (Varangel) Kazaları ile İlişkili Ölümler: Retrospektif Otopsi Çalışması
The Primitive Cable Car (VARANGEL) Accident-Related Fatalities: Retrospective Autopsy Study
Huseyin Cetin Ketenci, Yalçın Büyük
doi: 10.14744/tjtes.2020.36485  Sayfa 0

67.
Multiple safra yolu travması olan hastaların tedavisinde portoenterostominin yeri. Vaka serisi ve literatürün gözden geçirilmesi.
The role of portoenterostomy in the treatment of patients with multiple bile duct trauma. Case series and review of the literature.
Osman Nuri Dilek, Feyyaz Güngör, Halis Bağ, Turan Acar, Arif Atay
doi: 10.14744/tjtes.2020.64859  Sayfa 0

68.
Akutrak Vidası Kullanılarak Yapılan Anterior Odontoid Vida Fiksasyonu: 19 Hastanın Sunumu
Anterior Odontoid Screw Fixation Using Acutrak Screw: Report of 19 patients
yusuf kurtuluş duransoy, MESUT METE, ulkun unlu unsal, Murat AYDIN, Mehmet Zileli
doi: 10.14744/tjtes.2020.86345  Sayfa 0

69.
Borik Asit rat modelinde oluşturulan intraabdominal adezyonların önlenmesinde hiyaluronik asit bazlı ürün kadar etkili
Boric acid is as effective as hyaluronic acid-based agent in preventing intraabdominal adhesions in a rat model
Murat Urkan, Hikmet Erhan Güven
doi: 10.14744/tjtes.2020.23460  Sayfa 0

70.
Pediatrik Hastalarda C-MAC D-Blade Videolaringoskop ve Direkt Laringoskopinin karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma
Comparison of the C-MAC D-Blade Videolaryngoscope and Direct Laryngoscope in Pediatric Patients: Randomized Controlled Trial
Konul Hajiyeva, Özlem Selvi Can, Volkan Baytaş, CIGDEM YILDIRIM GUCLU
doi: 10.14744/tjtes.2020.58455  Sayfa 0

71.
Akut Apandisit ve Perfore Apandisiti öngören faktörlerin belirlenmesi
Determination of factors predicting acute appendicitis and perforated appendicitis
Sami Akbulut, Cemalettin Koc, Tevfik Tolga Sahin, Emrah Sahin, Adem Tuncer, Khaled Demyati, Emine Samdanci, Cemil Colak, Sezai Yilmaz
doi: 10.14744/tjtes.2020.60344  Sayfa 0

72.
Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging for acute appendicitis during pregnancy: A systematic review
Sung Uk Cho, Se Kwang Oh
doi: 10.14744/tjtes.2020.02416  Sayfa 0

73.
Çocuk yaş grubunda endoskopik pilonidal sinüs tedavisi (EPSiT): erken sonuçlar
Endoscopic pilonidal sinus treatment (EPSiT) in the pediatric age group: short-term results
Zeynep Merve Gokbuget, Rahsan Ozcan, Ayse Karagoz, ayse cigdem tutuncu, gonca topuzlu tekant
doi: 10.14744/tjtes.2020.74677  Sayfa 0

74.
Yangın İlişkili Ölümlerin Değerlendirilmesi: Otopsi Çalışması
Evaluation Of The Fire-Related Deaths: Autopsy Study
Halil İLHAN AYDOĞDU, Huseyin Cetin Ketenci, mehmet askay, halil boz, Güven Seçkin kırcı, ERDAL OZER
doi: 10.14744/tjtes.2020.64911  Sayfa 0

75.
AppendistatTM skorunun validasyonu ve komplike apandisitleri ön görmede CRP düzeyleriyle karşılaştırılması
External validation of the AppendistatTM score and comparison with CRP levels for the prediction of complicated appendicitis
birkan birben, Bedriye Müge Sönmez, SADETTİN ER, sabri Özden, Murat Tuğra KÖSA, mesut tez
doi: 10.14744/tjtes.2020.68246  Sayfa 0

76.
Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok; Olgu Sunumu
Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report
YILMAZ GÜLER, Hasan Çalış, Serkan Şengül, Özkan Özen, Zülfikar Karabulut
doi: 10.14744/tjtes.2020.07045  Sayfa 0

77.
Misdiagnosis of appendiceal abscess with intestinal malrotation: A case report
Zhi-bin Zhang, Tao Yang
doi: 10.14744/tjtes.2020.92836  Sayfa 0

78.
Yaşlı Hastalardaki Kompleks Proksimal Humerus Kırıklarının Primer Tedavisinde Humelock Çimentosuz Reversible Omuz Artroplastisinin Kullanılması
Primary Treatment of Complex Proximal Humerus Fractures Using Humelock Cementless Reversible Shoulder Arthroplasty in the Elderly
Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu, Selcan Yerebakan, Ali Özyalçın, Kemal Durak
doi: 10.14744/tjtes.2020.46879  Sayfa 0

79.
Yoğun Bakımda Yatan Acil Cerrahi Hastalarda C Reaktif Protein/Albumin Oranı ve Hematolojik Parametrelerin Prognozu ön Görmedeki Etkisi
The effect of C Reactive Protein/Albumin ratio and Hematologic Parameters on Prediciting the Prognosis for Emergency Surgical Patients in Intensive Care
Pakize Özçiftci Yılmaz, Erkan Karacan
doi: 10.14744/tjtes.2020.45758  Sayfa 0

80.
Erken ve ultra-erken müdahalenin anevrizmatik subaraknoid kanamada sonuç üzerine etkileri
The effects of the early and ultra-early intervention on the outcome in aneurysmatic subarachnoid haemorrhage
Ahmet Tolgay Akıncı, Yener Aktürk, Banu Tütüncüler, Metin Orakdöğen, Osman Şimşek
doi: 10.14744/tjtes.2020.49196  Sayfa 0

81.
Ayak bileği kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastaların kısa dönem takiplerinde distal tibiofibular eklem uyumunda meydana gelen değişiklikler ile klinik ve fonksiyonel sonuçlar arasındaki ilişki
The relationship between changes in distal tibiofibular joint congruence and clinical and functional outcomes in the short-term follow-up of patients operated on for ankle fracture
Abdullah Demirtas, Hilmi Gürcan, Mehmet Esat Uygur
doi: 10.14744/tjtes.2020.23691  Sayfa 0

82.
Unusual airway obstruction due to thoracic duct injury after whiplash injury
Dae Sung Ma, Sung Wook Chang, Dong Hun Kim
doi: 10.14744/tjtes.2020.08055  Sayfa 0

83.
Levosimendan ve N-Asetilsistein kombinasyonu deneysel karaciğer iskemi / reperfüzyon hasarı üzerine olumlu etkiler göstermektedir
A combination of Levosimendan and N-Acetylcysteine shows significant favorable efficacy on experimental liver ischemia/reperfusion injury
Serkan Suakıtıcı, Bülent Barış Güven, Alpaslan Tanoglu, Sezai Özkan
doi: 10.14744/tjtes.2020.81782  Sayfa 0

84.
Çocuklar ve Yetişkinler Arasında Apandisitin Epidemiyolojik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Comparative Analysis of Epidemiological and Clinical Characteristics of Appendicitis Among Children and Adults
Hamit Hakan Armağan, Levent Duman, Özkan Cesur, Adnan Karaibrahimoğlu, Emine Bilaloğlu, Ahmet Yunus Hatip, Mustafa Çağrı Savaş
doi: 10.14744/tjtes.2020.47880  Sayfa 0

85.
Suisid girişiminin neden olduğu metformin-ilişkili laktik asidozda sürekli venö-venöz hemodiyafiltrasyon: İki olgu sunumu
Continuous veno-venous hemodiafiltration in metformin-associated lactic acidosis caused by a suicide attempt: Report of two cases
Bahattin Tuncali, Ayse Gul Temizkan Kirkayak, Pinar Zeyneloglu
doi: 10.14744/tjtes.2020.27367  Sayfa 0

86.
Bipolar hemiartroplasti sonrası komponentler arası disosiyasyon: İki farklı olgu sunumu ve literatür taraması
Dissociation of bipolar components following bipolar hemiarthroplasty: A report of two different cases and review of the literature
Hüseyin Fatih Sevinç
doi: 10.14744/tjtes.2020.66821  Sayfa 0

87.
Embolization for gastrointestinal bleeding in patients with pancreatitis. Report of two cases and literature review.
Milan Dragoslav Radojkovic, MIrjana Radisavljevic, Danijela Radojkovic, Sasha Tasic, Milica Nestorovic, Goran Stevanovic
doi: 10.14744/tjtes.2020.84333  Sayfa 0

88.
Travmatik hemorajik şokta olan hastalarda tiyol disülfid homeostazisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the thiol disulfide homeostasis in patients with traumatic hemorrhagic shock
Pinar İskender Uysal, Havva Şahin Kavaklı, Salim Neşelioğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.49765  Sayfa 0

89.
Helicopter emergency medical services in East Azerbaijan province: assessment of patients’ outcome
Amir Ghaffarzad, Amin Ghalandarzadeh, Farzad Rahmani, Rouzbeh Rajaei Ghafouri, Fatemeh Dorosti, Hamid Reza Morteza-bagi
doi: 10.14744/tjtes.2020.04788  Sayfa 0

90.
Tibia Distal Eklem Dışı Kırıklarının Tedavisinde Kanal İçi Çivileme ve Minimal İnvaziv Plaklama: Türkiye'de Maliyet Analizinin Karşılaştırılması
Intramedullary nailing versus minimally invasive plating in the treatment of distal tibial extra-articular fractures: Comparison of cost-analysis in Turkey
Alper Köksal, Osman Çimen, Ali Oner, Osman Emre Aycan, Kadir Abul, Hakan Akgün, Ozan Kaya, Furkan Yapıcı
doi: 10.14744/tjtes.2020.65635  Sayfa 0

91.
Acil Serviste Derin Pelvik Apse için Hızlı İşlem: Perkütan Drenaj
Percutaneous Drainage as an Rapid Procedure for Deep Pelvic Abscess in the Emergency Department
Furkan Ertürk Urfalı, Mehmet Korkmaz, Sezgin zeren, Faik YAYLAK, Sermin Tok Umay
doi: 10.14744/tjtes.2020.99478  Sayfa 0

92.
Tek ve çift demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu tekniklerinin klinik sonuçların manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak değerlendirilmesi
Prediction of clinical outcomes of single- and double-bundle anterior cruciate ligament reconstruction techniques using magnetic resonance imaging
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Burak Günaydın, Şükrü Mehmet Ertürk, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.14744/tjtes.2020.06565  Sayfa 0

93.
Akut mezenterik iskemi sıçan modelinde, Ficus carica çekirdek yağının iskemi reperfüzyon hasarı üzerine koruyucu etkileri
Protective effects of Ficus carica seed oil on ischemia and reperfusion injury in a rat model of acute mesenteric ischemia
Cenk Orak, Ferhat Şirinyıldız, Esra Gökmen Yılmaz, Gökhan Cesur, Rauf Onur Ek
doi: 10.14744/tjtes.2020.76767  Sayfa 0

94.
Reverse sural flep: Ayak anterolateralindeki araba lastiği yaralanmalarında klinik tecrübemiz
Reverse Sural Flap: Our Clinical Experience with Car Tire Injuries in the Anterolateral Aspect of the Foot
Abdulkadir Sarı, Ismail Bülent Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.92589  Sayfa 0

95.
Periferik Sinir Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisi: İntraoperatif NAP ile Daha İyi Sonuçlar
Surgical Treatment of Peripheral Nerve Injuries: Better Outcomes with Intraoperative NAP Recordings
Çağlar Temiz, Soner Yasar, Alparslan Kırık
doi: 10.14744/tjtes.2020.95702  Sayfa 0

96.
Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Selenyum Tedavisinin Bakteriyel Translokasyon ve Doku Hasarı Üzerinde Etkileri
The Effects on Bacterial Translocation and Tissue Damage of Selenium Treatment in an Experimental Intestinal Ischaemia-Reperfusion Model
Emine Yıldırım, Hilal Ozer, ilter Ozer, Adil Koyuncu, Timur YILDIRIM
doi: 10.14744/tjtes.2020.58901  Sayfa 0

97.
Ankilozan Spondilit Olgusunda Travmatik Servikal Komplet Ayrışma Kırığı Sonrası Bilateral Vertebral Arter Oklüzyonu
Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis
Berk Benek, Hakan Yilmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt
doi: 10.14744/tjtes.2020.63679  Sayfa 0

98.
Acil Servise Öne Omuz Çıkığı Nedeniyle Başvuran Hastalarda Çıkık İle Birlikte Kırık Görülme Risklerinin ve Fresno-Quebec Kurallarının Geçerliliğinin Retrospektif Değerlendirilmesi
Diagnostic Accuracy of Fresno-Quebec Rules and Risk Factors for an Associated Fracture in Patients Presenting to the Emergency Department with Anterior Shoulder Dislocation: A Retrospective Study
VAHIDE ASLIHAN Durak, Teoman ATICI
doi: 10.14744/tjtes.2020.29402  Sayfa 0

99.
COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemlerinde ki acil ameliyatlarının ve acil cerrahi anestezi yöntemlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of emergency operations and anesthesia procedures used in surgical emergencies before and during the COVID-19 pandemic
Tümay Uludağ Yanaral, Hüseyin Öz
doi: 10.14744/tjtes.2020.43678  Sayfa 0

100.
Pediatrik Popülasyondaki Tibial Eminensia Kırıklarında Artroskopik Sütür Fiksasyon Tekniğinin Orta Dönem Sonuçları
Mid-term Outcomes of Arthroscopic Suture Fixation Technique in Tibial Spine Fractures in the Pediatric Population
Ceyhun Çağlar, Hilal Yağar, FAHRİ EMRE, Mahmut Uğurlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.25905  Sayfa 0

101.
Radial sinir yaralanmaları ve sonuçları: Cerrahi deneyimimiz
Radial nerve injuries and ourcomes: Our surgical experience
Nail Cağlar Temiz, Adem Doğan, Alparslan Kırık, Soner Yaşar, Mehmet Ozan Durmaz, Ahmet Murat Kutlay
doi: 10.14744/tjtes.2020.34576  Sayfa 0

102.
Akut Apandisit Tanısında Dijital Kızılötesi Termal Görüntülemenin Rolü
Role of Digital Infrared Thermal Imaging in Diagnosis of Acute Appendicitis
Ugur Aydemir, Talha Sarigoz, Tamer Ertan, Ömer Topuz
doi: 10.14744/tjtes.2020.80843  Sayfa 0

103.
Spinal cord contusion and paraplegia resulting from indirect gunshot injury
Chen-Wei Wu, Chien-Chin Hsu, Kuo-tai Chen
doi: 10.14744/tjtes.2020.12686  Sayfa 0

104.
Trakeostomi ve translaringeal entübasyonun serbest oksijen radikalleri ve akciğer dokusu üzerine etkisi
The comparison of tracheostomy and translaryngeal intubation regarding free radical formation and pulmonary effects
Figen Türk, Cansel Atinkaya, gökhan yuncu, yasin ekinci, Barbaros Şahin, Habip atalay, HÜLYA AYBEK, Ferda Bir
doi: 10.14744/tjtes.2020.70423  Sayfa 0

105.
Pinealektomize Ratlarda Melatoninin Yanık Yara İyileşmesine Etkisi
The Effect of Melatonin on the Healing of Burn Wounds in Pinealectomized Rats
E. Cigdem Karadag Sari, Nedim Savaci
doi: 10.14744/tjtes.2020.12247  Sayfa 0

106.
Akut mezenter iskeminin erken tanısında serum intestinal yağ asidi bağlayıcı proteininin önemi
The importance of serum intestinal fatty acid-binding protein for the early diagnosis of acute mesenteric ischemia
Serkan Zenger, Işılay Demir Piroğlu, Ayhan Çevik, Yetkin Özcabı, Doğan Fakıoğlu, Metin Senol, Mehmet Mustafa Altıntaş, Nejdet Bildik, Tayfun Yücel
doi: 10.14744/tjtes.2020.35823  Sayfa 0

107.
Yetişkin çoklu travma hastalarında yaralanma şiddetinin belirlenmesi için serum microRNA-93 ve microRNA-191 seviyelerinin kullanımı
The utility of serum miRNA-93 and miRNA-191 levels for determining injury severity in adults with multiple blunt trauma
Ozgur Sogut, Merve Metiner, Onur Kaplan, mustafa çalık, Sümeyye Çakmak, Tuba Betül Ümit
doi: 10.14744/tjtes.2020.45470  Sayfa 0

108.
Travmaya Sekonder Açık Yaraların Borik Asit Parçacıklı Poliüretan Süngerle Tedavisi
Treatment of Open Wounds Secondary to Trauma Using Polyurethane Foams With Boric Acid Particles
Hasan Ulaş Oğur, Rana Kapukaya, Osman Çiloglu, Özgür Külahcı, Volkan Tolga Tekbaş, Abdulkerim Yörükoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.38613  Sayfa 0

109.
Laparoskopik olarak tanı konulan primer omental torsiyonun neden olduğu gebelik sırasında beklenmedik akut karın ağrısı: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review
Barış Mantoğlu, Fatih Altıntoprak, Merve Yiğit, Necattin Fırat
doi: 10.14744/tjtes.2020.96898  Sayfa 0

110.
Majör Künt Trakeal ve Özofagus Hasarında Havayolu Yönetimi: Olgu Sunumu
Airway Management of Major Blunt Tracheal and Esophageal Injury: A Case Report
Kemalettin Koltka, Zerrin Sungur, Mehmet İlhan, Ali Fuat Kaan Gök, Emre Sertaç Bingül
doi: 10.14744/tjtes.2020.81613  Sayfa 0

111.
Pediatrik El Yanıklarının Klinik Sonuçları ve Başlıca Neden Olarak Çocuk İhmalinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Clinical Outcome of Pediatric Hand Burns and Evaluation of Neglect as a Leading Cause: A Retrospective Study
Abdulkadir Basaran, Mehmet Ali Narsat
doi: 10.14744/tjtes.2020.13922  Sayfa 0

112.
Mandibula kondil kırıklarında farklı tedavi tekniklerin karşılaştırılması
Comparison of different treatment techniques in the mandibular condyle fracture
Nihal Durmus Kocaaslan, Beyza Karadede Ünal, Melekber Çavuş Özkan, Berşan Karadede, Özhan Çelebiler
doi: 10.14744/tjtes.2020.94992  Sayfa 0

113.
Eklem içi distal radius kırıklarının tedavisinde iki cerrahi yöntemin karşılaştırılması: volar kilitli plaklama ve K- teli ile güçlendirilmiş köprü eksternal fiksatör.
Comparison of two surgical methods in the treatment of intraarticular distal radius fractures: volar locking plate and K-wire augmented bridging external fixator
Kerim Öner, Ahmet Emre Paksoy, Serhat DURUSOY
doi: 10.14744/tjtes.2020.56345  Sayfa 0

114.
Karadeniz bölgesinde (Türkiye) “Patpat” kazalarına bağlı ölümler
Deaths due to “patpat” accidents in the Black Sea region -Turkey
Huseyin Cetin Ketenci, Mehmet Altınok, Sait Özsoy, HALİL İLHAN AYDOĞDU, Muhammet Çelik, Nazim Ercument Beyhun
doi: 10.14744/tjtes.2020.46705  Sayfa 0

115.
Künt Multi-Travma Vakasında Teşhisi Gecikmiş Tam Kat Ana Hepatik Kanal Yaralanmasının Başarılı Yönetimi
Delayed Diagnosis and Successful Management of Completely Transected Common Hepatic Duct In A Blunt Multi-Trauma Patient
Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal
doi: 10.14744/tjtes.2020.22903  Sayfa 0

116.
Tavşan diz eklemi osteokondral defekt modelinde borik asitin kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma
Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: an experimental study
Sefa Gök, Fırat Ozan, Ebru Akay, Kamil Yamak, Cemil Kayalı, Taşkın Altay
doi: 10.14744/tjtes.2020.17748  Sayfa 0

117.
Sıçanlarda Deneysel Hemorajik Şok Modelinde Hipertonik Salin Replasmanının Kolon Anastomozu Üzerine Etkileri
Effects of Hypertonic Saline Replacement on Colonic Anastomosis in Experimental Hemorrhagic Shock Model in Rats
Zekeriya Karaduman, Ozan Akıncı, Yasin Tosun, Sangar Mfaroq Abdulrahman, Nuray Kepil, Mehmet Faik Özçelik
doi: 10.14744/tjtes.2020.00268  Sayfa 0

118.
Kısa süreli hiperoksik ventilasyonun bir sıçan modelinde akciğer, böbrek, kalp ve karaciğer üzerine etkileri: Biyokimyasal değerlendirme
Effects of short term hyperoxic ventilation on lung, kidney, heart and liver in a rat model: A biochemical evaluation
Uğur Aksu, Halim Ulugöl, Mukadder Orhan Sungur, Evren senturk, kubra vardar, Mert Senturk, Fevzi Toraman
doi: 10.14744/tjtes.2020.85529  Sayfa 0

119.
Nekrotizan enterokolite ikincil intestinal perforasyon: Kardiyak cerrahi sonrası seyri farklı mıdır?
Intestinal perforation in necrotizing enterocolitis: Does cardiac surgery make a difference?
Elif Altınay Kırlı, Saniye Ekinci
doi: 10.14744/tjtes.2020.80930  Sayfa 0

120.
Akut apandisit tanısını koymada ve ciddiyetini belirlemede hemogram parametre değerlerinin rolü
The role of complete blood count parameters in diagnosing acute appendicitis and measuring the severity of inflammation
Rıfat Peksöz, Bahattin Bayar
doi: 10.14744/tjtes.2020.69195  Sayfa 0

121.
Libya sivil savaşında gerçekleşen ürolojik yaralanmalar
Urological injuries in the civil war of Libya
Ozkan Onuk, Nusret Can Çilesiz, Arif Özkan, Elbrus Zarbaliyev, Nurten Dayıoğlu, Barış Nuhoğlu
doi: 10.14744/tjtes.2020.57291  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale