p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
A rare case of granulomatosis with polyangiitis with involvement of the gastrointestinal system [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 435-439 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.78567

A rare case of granulomatosis with polyangiitis with involvement of the gastrointestinal system

Helin Sahinturk1, Emre Kandemir1, Fatma İrem Yeşiler1, İrem Şerifoğlu2, Günay Şahin Dalgıç3, Çiğdem Erol4, Cihat Burak Sayin5, Tugan Tezcaner6, Elif Çiloğlu7, Ender Gedik1, Pınar Zeyneloğlu1, Zeynep Kayhan1
1Department of Anesthesiology and Critical Care, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
2Department of Pulmonary Diseases, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
3Department of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
4Department of Infectious Disease and Clinical Microbiology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
5Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
6Department of General Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye
7Department of Medical Pathology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Türkiye

We report a rare case of a 37-year-old man with granulomatosis with polyangiitis (GPA) with gastrointestinal system (GIS) involvement who needed 526 units of blood and blood product transfusions and was followed up in the intensive care unit (ICU). GIS involvement due to GPA is a rare condition that increases morbidity and mortality of patients. Patients may require ultramassive blood product transfusions. Thus, patients with GPA can be admitted to ICUs because of massive hemorrhage due to multisystem involvement, and survival is achievable with meticulous care through a multidisciplinary approach.

Keywords: Gastrointestinal system, granulomatous polyangiitis; intensive care unit; massive transfusion.

Gastrointestinal sistem tutulumlu nadir bir granülomatöz polianjitis olgusu

Helin Sahinturk1, Emre Kandemir1, Fatma İrem Yeşiler1, İrem Şerifoğlu2, Günay Şahin Dalgıç3, Çiğdem Erol4, Cihat Burak Sayin5, Tugan Tezcaner6, Elif Çiloğlu7, Ender Gedik1, Pınar Zeyneloğlu1, Zeynep Kayhan1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bölümü, Ankara
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bölümü,
6Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
7Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) takip edilen 526 ünite kan ve kan ürünü transfüzyonu gerektiren gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu olan 37 yaşında nadir bir granülomatöz polianjiitisli (GPA) erkek hastayı sunuyoruz. GPA’ya bağlı GİS tutulumu morbidite ve mortaliteyi artıran nadir gözlenen bir durumdur. Hastaların ultramasif kan ürünü transfüzyona ihtiyacı olabilir. Böylece multisistem tutulumuna bağlı masif hemoraji nedeniyle GPA’lı hastalar YBܒye kabul edilebilir ve multidisipliner bir yaklaşımlı titiz bir bakım ile sağkalım sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal sistem, granülomatöz polianjitis; masif transfüzyon; yoğun bakım.

Helin Sahinturk, Emre Kandemir, Fatma İrem Yeşiler, İrem Şerifoğlu, Günay Şahin Dalgıç, Çiğdem Erol, Cihat Burak Sayin, Tugan Tezcaner, Elif Çiloğlu, Ender Gedik, Pınar Zeyneloğlu, Zeynep Kayhan. A rare case of granulomatosis with polyangiitis with involvement of the gastrointestinal system. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(3): 435-439

Corresponding Author: Fatma İrem Yeşiler, Türkiye
Manuscript Language: English