Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-96898 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.96898  

Unexpected acute abdominal pain during pregnancy caused by primary omental torsion diagnosed laparoscopically: A case report and literature review

Barış Mantoğlu1, Fatih Altıntoprak2, Merve Yiğit1, Necattin Fırat2
1Sakarya University Training And Research Hospital, General Surgery Clinic, Sakarya
2Sakarya University Faculty of Medicine Department of General Surgery, Sakarya

Primary omental torsion is a rarely encountered clinical condition as an acute abdominal pathology. Primary omental torsion is more prevalent in males than females. The diagnosis of primary omental torsion is challenging, and pregnancy initiates the diagnosis more difficult and essential. The fact that radiological methods such as computed tomography cannot be used during pregnancy constitutes the biggest problem in diagnosis. At this point, diagnostic laparoscopy plays a significant role in the diagnosis and treatment of acute abdominal pathologies in pregnant patients. The diagnosis of a 28-week pregnant woman who was admitted to our emergency department with the aggravation of abdominal pain was not clarified by abdominal ultrasound so the patient was diagnosed with primary omental torsion by diagnostic laparoscopy. Conservative follow-up plays an important role in pregnant patients, and the poor progress of the patient in both laboratory and physical examination leads diagnostic laparoscopy to an important point when the limitation of imaging methods is added.

Keywords: pregnancy, primary omental torsion, laparoscopy


Laparoskopik olarak tanı konulan primer omental torsiyonun neden olduğu gebelik sırasında beklenmedik akut karın ağrısı: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Barış Mantoğlu1, Fatih Altıntoprak2, Merve Yiğit1, Necattin Fırat2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Sakarya

Primer omental torsiyon akut karın patolojisi olarak nadir karşılaşılan klinik bir durumdur. Primer omental torsiyon erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Primer omental torsiyonun tanısının zor olmasının yanında, hamilelik tanıyı çok daha zor ve önemli hale getirir. Gebelikte bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik yöntemlerin kullanılamayacak olması tanı koymadaki en büyük problemi oluşturmaktadır. Bu noktada tanısal laparaskopi gebe hastalarda akut karın patolojilerinin tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Acil servisimize ani başlayan karın ağrısının şiddetlenmesi üzere acil servisimize başvuran 28 haftalık gebe hastanın tanısı batın ultrasonu ile netleştirilemeyince tanısal laparoskopi ile primer omental torsiyon tanısı alan hastanın aynı zamanda laparaskopik olarak torsiyone olan omentumunun alınması ile sağlığına kavuştu. Gebe hastalarda konservatif takip önemli bir yer tutarken hastanın gerek laboratuar, gerekse fizik muayenedeki kötü yönde ilerlemesi görüntüleme yöntemlerinin sınırlılığı da eklendiğinde tanısal laparoskopiyi önemli bir noktaya taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: gebelik, primer omental torsiyon, laparoskopi
Corresponding Author: Barış Mantoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale