Non-traumatic Spontaneous Ruptured Hepatocellular Adenoma after Selective Transcatheter Arterial Chemo-embolization for Reduction of Tumor Mass: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94838 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.94838  

Non-traumatic Spontaneous Ruptured Hepatocellular Adenoma after Selective Transcatheter Arterial Chemo-embolization for Reduction of Tumor Mass: A case report

Çağlayan Çakır
Healts Sciences University, Bakirkoy Dr Sadi Konuk Training and Resarch Hospital Radiology, Turkey

It is important to detect hepatic adenomas, which are generally well-confined lesions, as urgent treatment is required due to the risk of bleeding and conversion to malignancy. Dimensions can vary between 1-15 cm, and the risk of hemorrhage is higher in large and multiple-focus adenomas. The case is here presented of a patient with spontaneous ruptured liver adenoma after selective transcatheter arterial chemo-embolization for reduction of tumor mass, with discussion of the clinical, computer tomography and angiographic findings and treatment strategies.

Keywords: Liver neoplasms, Hepatic Adenoma, chemotherapeutic embolization, bleeding.


Hepatik adenomda tümör boyutu küçültme amaçlı transarteriyel kemoembolizasyon sonrasında gelişen non travmatik spontan rüptür: Olgu sunumu

Çağlayan Çakır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul,Türkiye

Kanama riskleri ve maligniteye dönüşüm potansiyellerinden dolayı Hepatik adenomların önceden tespit etmek önemlidir. Tümör boyutları 1 ile 15 cm arasında değişmekte olup multipl sayıda olanlar ile özellikle büyük boyutlardaki hepatik adenomlarda kanama riski belirgin artmaktadır. Sunduğumuz bu olguda büyük boyutlarda hepatik adenomlu hastada selektif transarteriyel kemoembolizasyon ile tümör boyutunda azalma ile cerrahi rezeksiyon planlanmış ve gelişen nontravmatik spontan tümör rüptür sonrasında klinik, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi bulguları yanısıra tedavi stratejileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karaciğer neoplazm, Hepatik adenom, kemoteropatik embolizasyon, kanama
Corresponding Author: Çağlayan Çakır, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale