Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 826-828 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.94694  

Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report

Abdullah Algın1, Mehmet Özgür Erdogan2, Mehmet Sarıaydın3, Korkut Bozan4, Serdar Özdemir1, Ibrahim İnan5
1Department of Emergency, University of Health Sciences, Ümraniye Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Internal Medicine, Adıyaman University Faculty of Medicine, Adıyaman-Turkey
4Department of Emergency Medicine, Göztepe Medicalpark Hospital, İstanbul-Turkey
5Department of Radiology, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

In tension gastrothorax, the abdominal contents are displaced into the thorax, leading to a mediastinal shift that arises from the pressure placed on the intrathoracic region. This condition is often due to a congenital or acquired (secondary to surgery) diaphragmatic defect and is rarely seen secondary to trauma. A 40-year-old man presented to the emergency department after an in-vehicle traffic accident. He had no active complaint other than mild chest pain. On auscultation, breath sounds were audible in the left lung base and bowel sounds were heard. Computed tomography of the thorax revealed left-sided diaphragmatic hernia. The jugular vein was distended, and the patient became desaturated in the emergency room. Nasogastric decompression was performed, and the saturation improved. The patient underwent open surgery. Traumatic tension gastrothorax should be considered in the differential diagnosis of acute-onset severe respiratory failure. It can be diagnosed by rapid clinical and radiological evaluation.

Keywords: Case report, diaphragmatic rupture; tension gastrothorax.


Acil serviste travmaya sekonder tansiyon gastrotoraks: Bir olgu sunumu

Abdullah Algın1, Mehmet Özgür Erdogan2, Mehmet Sarıaydın3, Korkut Bozan4, Serdar Özdemir1, Ibrahim İnan5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
3Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adıyaman
4Göztepe Medikalpark Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
5Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Tansiyon gastrotoraks, abdominal içeriğin toraksa yer değiştirmesi ve intratorasik bölgeye uygulanan baskı sonucu mediastinal kayma ile seyreden klinik bir durumdur. Genellikle doğuştan veya edinilmiş (cerrahiye sekonder) diyafragma defekti nedeniyle olup, nadiren travmaya sekonder görülür.Kırk yaşında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrası acil servise başvurdu. Hafif göğüs ağrısı dışında aktif bir şikayeti yoktu. Oskültasyonda sol akciğer tabanında solunum sesleri ile birlikte bağırsak sesleri duyuldu. Çekilen bilgisayarlı toraks tomografisinde sol taraflı diyafragma hernisi izlendi. Kısa süre sonra desatürasyon ve juguler venöz dolgunluk gelişen hastaya nazogastrik dekompresyon uygulandı. Ardından açık cerrahi girişim amaçlı ameliyata alındı. Akut başlangıçlı ciddi solunum yetersizliğinin ayırıcı tanısında travmatik tansiyon gastrotoraks düşünülmelidir. Hızlı klinik ve radyolojik değerlendirme ile tanı konulabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma rüptürü, olgu sunumu; tansiyon gastrotoraks.


Abdullah Algın, Mehmet Özgür Erdogan, Mehmet Sarıaydın, Korkut Bozan, Serdar Özdemir, Ibrahim İnan. Tension gastrothorax secondary to trauma in the emergency room: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 826-828

Corresponding Author: Abdullah Algın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale