Reconstruction of Burn Contractures with Free Anterolateral Thigh Flap in Various Anatomic Sites [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-89195 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89195  

Reconstruction of Burn Contractures with Free Anterolateral Thigh Flap in Various Anatomic Sites

Zulfukar Ulas Bali1, Burak Özkan2, Yavuz Kececi1, Nilgün Ertaş2, LEVENT YOLERI1
1Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Celal Bayar University, Manisa, Turkey
2Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Baskent University, Ankara, Turkey

Background
Burn contractures that cause restriction in extremity movements have to be reconstructed. Free microvascular flaps are generally needed in cases of severe contractures. The ideal free flap for severe contracture defects has to have large skin island without bulk and a long pedicle for preventing recurrence and tension free adaptation. Anterolateral thigh flap (ALT flap) that meets these features has widely been used for several indications in reconstructive surgery. Usage of ALT flap in burn contracture were described for burn and axillary contractures in literature. In this study, usage of free ALT flap in various anatomic contracture sites.

Methods
15 free ALT flaps were performed in 14 (12 male, 2 female) patients with a mean age of 36.6. Burn contracture defects in neck, axilla, popliteal, cubital region, plantar foot and hand were reconstructed with ALT flap.

Results
No total flap loss was encountered. Distal flap necrosis was seen in 1 case. All patients had significant improvement in range of motions. Recurrence in contracture were seen in one patient with hand flexor contracture due to lack of physical treatment.

Conclusions
ALT flap can safely be used in various anatomic contracture sites. Suprafascial elevation of the flap can be preferred for better adaptation in the neck, hand and foot and prevention of bulky appearance.

Keywords: Burn contracture, ALT flap, Burns


Farklı Anatomik Bölgelerdeki Yanık Kontraktürlerinin Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ile Rekonstrüksiyonu

Zulfukar Ulas Bali1, Burak Özkan2, Yavuz Kececi1, Nilgün Ertaş2, LEVENT YOLERI1
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Manisa
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara

Giriş
Ekstremite hareketlerinde kısıtlamaya neden olan yanık kontraktürleri rekonstrükte edilmelidir. Ciddi kontraktür vakalarında genellikle serbest mikrovasküler fleplere ihtiyaç vardır. İleri derecedeki kontraktürler için ideal serbest flep, büyük deri adasına ve uzun bir pediküle sahip olmalıdır. Bu özellikleri karşılayan anterolateral uyluk flebi (ALT flep) rekonstrüktif cerrahide çeşitli endikasyonlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yanık kontraktüründe ALT flep kullanımı literatürdeki yanık ve aksiller kontraktürlerde tanımlanmıştır. Bu çalışmada farklı anatomik kontraktür bölgelerinde serbest ALT flep kullanımı anlatılmıştır.

Yöntemler
Yaş ortalaması 36.6 olan 14 (12 erkek, 2 kadın) hastaya 15 serbest ALT flep uygulandı. Boyun, aksilla, popliteal, kübital bölge, plantar ayak ve eldeki yanık kontraktür defekti ALT flep ile rekonstrükte edildi.

Sonuçlar
Tam flep kaybı ile karşılaşılmadı. Bir olguda distal flep nekrozu görüldü. Tüm hastalarda hareket açıklığında belirgin düzelme görüldü. Fizik tedavi eksikliği nedeniyle el fleksör kontraktürü olan bir hastada kontraktürde nüks görüldü.

Sonuçlar
ALT flebi çeşitli anatomik kontraktür bölgelerinde güvenle kullanılabilir. Boyun, el ve ayakta daha iyi adaptasyon ve hacimli görünümün önlenmesi için flepin suprafasyal plandan kaldırılması tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yanık kontraktürü, ALT flep, yanıklar
Corresponding Author: Burak Özkan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale