Renal Autotransplantation due to Iatrogenic Ureter Injury: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-80606 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.80606  

Renal Autotransplantation due to Iatrogenic Ureter Injury: A case report

Şahin Kaymak1, Mustafa Tahir Özer1, Sezai Demirbas2, Engin Kaya3, Orhan Kozak1
1Health Sciences University, Gulhane Medical Faculty, Department Of General Surgery, Ankara
2Tobb Etu Medical Faculty Hospital, Department Of General Surgery, Ankara
3Health Sciences University, Gulhane Medical Faculty, Department Of Urology, Ankara

Hardy and colleagues carried out “Renal auto transplantation” for the first time in 1963 in order to treat severe ureter injury and it has evolved as a method used for complex treatment of trauma, renal artery diseases or ureteral stenosis. In case of proximal ureter injury, approximately 2/3 of which is iatrogenic, if end-to-end anastomosis is not possible, renal autotransplantation, ileal ureter interposition or nephrectomy are alternative treatments. As technology advances, use of ureterorenoscopy (URS) increases and in parallel with this iatrogenic injuries that occur during the process have increased as well. These types of injuries are generally in form of simple perforations (2-6%), but from time to time ureter avulsions are also observed (0.3%). In this article, a case is presented where renal autotransplantation is made following development of ureter avulsion during ureterorenoscopy process carried out due to right ureteral calculi and treatment options are discussed in the light of literatures.

Keywords: Iatrogenic, ureter injury, renal autotransplantation


İyatrojenik Üreter Yaralanmasına Bağlı Böbrek Ototransplantasyonu: Olgu sunumu

Şahin Kaymak1, Mustafa Tahir Özer1, Sezai Demirbas2, Engin Kaya3, Orhan Kozak1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Tobb Etü Tıp Fakültesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Ciddi üreter yaralanmalarını tedavi etmek için renal ototransplantasyon ilk kez 1963'te Hardy ve arkadaşları tarafından yapıldı. Bu yöntem travma, renal arter hastalıkları veya üreteral darlığın karmaşık tedavisinde kullanılan bir yöntem olmuştur. Proksimal üreterin yaklaşık 2 / 3'ünün iyatrojenik yaralanması durumunda, uç uca anastomoz mümkün değilse, renal ototransplantasyon, ileal üreter interpozisyonu veya nefrektomi alternatif tedavilerdir. Teknoloji ilerledikçe üreterorenoskopi (URS) kullanımı artmakta ve bu paralel olarak bu işlem esnasında meydana gelen iyatrojenik yaralanmalarda artmaktadır. Bu tür yaralanmalar genellikle basit delikler şeklindedir (% 2-6), ancak zaman zaman üreter avülsiyonları da gözlenir (% 0.3). Bu makalede sağ üreter taşı nedeniyle yapılan üreterorenoskopi işlemi sırasında üreter avülsiyonunun gelişmesini takiben renal ototransplantasyonun yapıldığı bir olgu sunuldu ve tedavi seçenekleri literatür ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: iyatrojenik, üreter yaralanması, renal ototransplantasyon
Corresponding Author: Şahin Kaymak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale