Recommendations for trauma and emergency general surgery practice during COVID-19 pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 335-342 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.79954  

Recommendations for trauma and emergency general surgery practice during COVID-19 pandemic

Ali Fuat Kaan Gök1, Mehmet Eryılmaz2, Mehmet Mahir Özmen3, Orhan Alimoglu4, Cemalettin Ertekin1, Mehmet Hamdi Kurtoğlu1
1Department of General Surgery, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of General Surgery, İstinye University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
4Department of General Surgery, İstanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

COVID-19 is a new disease, based on currently available limited information, older adults and people of any age who have severe underlying medical conditions may be at higher risk for severe illness from COVID-19. People of all age groups are also at risk. Healthcare providers have always been the professionals most exposed to the risk of contracting to any kind of infection due to the nature of their profession. Elective interventions have been postponed to give care of patients with COVID-19. However, some interventions cannot be delayed, such as trauma surgery, acute abdomen, and emergency endoscopies. To maintain the sustainability of the healthcare system, the protection of healthcare providers should be the top priority. On the other hand, patients, who need emergency healthcare, should also be provided with appropriate treatment. Healthcare professionals should choose a treatment method appropriately in the circumstances to protect themselves and their patients as much as possible. This paper aims to summarize how a surgeon may act appropriately when an intervention is inevitable during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Coronavirus, COVID-19; emergency surgery; endoscopy; trauma.


COVID-19 pandemisi sırasında travma ve acil cerrahi uygulamaları için öneriler

Ali Fuat Kaan Gök1, Mehmet Eryılmaz2, Mehmet Mahir Özmen3, Orhan Alimoglu4, Cemalettin Ertekin1, Mehmet Hamdi Kurtoğlu1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
4İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

COVID-19, mevcut olan sınırlı bilgilere göre, yaşlılar ve yandaş hastalıkları olan her yaştan insan için ciddi problemler yaratabilecek yeni bir hastalıktır. Ayrıca, tüm yaş grupları da risk altındadır. Sağlık çalışanları, mesleklerinin doğası gereği her türlü enfeksiyona yakalanma riskine en çok maruz kalan profesyoneller olmuştur. Elektif cerrahiler COVID-19 hastalarına bakım vermek için ertelenmiştir. Bununla birlikte, travma cerrahisi, akut karın ve acil endoskopiler gibi bazı müdahaleler geciktirilemez. Sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini korumak için sağlık çalışanlarının korunması en önemli konulardan birisidir. Öte yandan, acil sağlık hizmeti gerektiren hastalara da uygun tedavi sağlanmalıdır. Sağlık çalışanları, kendilerini ve hastalarını mümkün olduğunca koruyarak, en uygun tedavi yöntemini seçmelidir. Bu çalışma, COVID-19 pandemisi sırasında, bir cerrahın yapması gereken müdahale kaçınılmaz olduğunda nasıl uygun davranabileceğini özetlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, COVID-19; endoskopi; koronavirüs; travma.


Ali Fuat Kaan Gök, Mehmet Eryılmaz, Mehmet Mahir Özmen, Orhan Alimoglu, Cemalettin Ertekin, Mehmet Hamdi Kurtoğlu. Recommendations for trauma and emergency general surgery practice during COVID-19 pandemic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 335-342

Corresponding Author: Ali Fuat Kaan Gök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale