The Analysis and Shooting Reconstruction of The Ricocheted Shotgun Pellet Wounds [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-76960 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.76960  

The Analysis and Shooting Reconstruction of The Ricocheted Shotgun Pellet Wounds

Gökhan İbrahim Öğünç1, Mustafa Tahir Özer2, Ali İhsan Uzar2, Mehmet Eryılmaz2, Mustafa Mercan3
1Gendarmerie And Coast Guard Academy, Institute Of Security Sciences, Ankara
2Gulhane Training And Research Hospital, Department Of General Surgery, Ankara
3General Command Of Gendarmerie, Department Of Forensics, Ankara

BACKGROUND: In this study, a 35 years old man was killed with the ricocheted shotgun pellets wounds from the asphalt road surface. And the Public Prosecutor in order to define the ricochet point requested the ricocheted pellet pattern examination in two different ricochet distances.
METHODS: The ten ricochet tests were performed for at 2 meters (point A) and 1 meter (point B) from the target, and the pellet distribution and pattern area were calculated with gauss method. Then, the test and autopsy results were compared in the pellet number, calculated pellet pattern area and ricocheted angle. Furthermore, the similarity of the pellet number and the pellet pattern areas were examined by the two-tailed Mann-Whitney U test.
RESULTS: 81 pellets recovered from the victim’s body and the distribution pattern of pellets area was 2134cm2. At the ricochet point A, the average number of pellets on the target was 82.1 and the distribution pattern of pellets area was 2700cm2. At the ricochet point B, the average number of pellets on the target was 132.6 and the distribution pattern of pellets area was 4928cm2. According to the two-tailed Mann-Whitney U test, there is low level similarity (P <0.05 level Sig. 0.023; z = -2.424) on the pellet pattern area between autopsy and the ricochet point A. However, as regards the pellet number on the target there is a similarity (P <0.05 level Sig. 0.481; z = -0.808) between autopsy and the ricochet point A.
CONCLUSION: According to test results that the pellet ricochet occurred 2 meters from the victim.

Keywords: Shotgun wounds, wound ballistics, pellet ricochet, shooting reconstruction


Seken Av Tüfeği Saçma Tanesi Yaralanmalarının Analizi ve Atışın Yeniden Yapılandırılması

Gökhan İbrahim Öğünç1, Mustafa Tahir Özer2, Ali İhsan Uzar2, Mehmet Eryılmaz2, Mustafa Mercan3
1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara
2Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Ankara
3Jandarma Genel Komutanlığı, Kriminal Daire Başkanlığı, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, asfalt yol yüzeyinden seken saçma tanelerinin 35 yaşındaki erkeğe isabet etmesi sonucunda ölüm olayı gerçekleşmiştir. Savcılık makamı, saçma tanelerinin sektiği noktanın tespit edilmesi için iki farklı sekme noktasından saçma tanesi dağılım kalıbı analizini talep etmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hedeften 2 metre (A noktası) ve 1 metre (B noktası) uzaklıkta bulunan iki sekme noktasına 10’ar adet test atışı yapılmıştır. Atışlar sonrasında hedefte oluşan saçma tanesi dağılım kalıplarının alanları gauss metodu ile hesaplanmıştır. Ardından, test sonuçları ile otopsi sonuçları, hedefe isabet eden saçma tanesi sayısı, dağılım kalıbı alanları ve sekme açıları bakımından karşılaştırılmıştır. Ayrıca, hedefe isabet eden saçma sayısı ile saçma dağlım kalıbı alanlarının otopsi verileriyle olan benzerlikleri iki kuyruklu Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Kurbanın vücudundan 81 adet saçma tanesi elde edilmiştir ve saçma tanesi dağılım kalıbının alanı 2134cm2’dir. A sekme noktasına yapılan atışlarda hedefteki ortalama saçma tanesi sayısı 82.1 ve saçma tanesi dağılım kalıbının alanı 2700cm2’dir. B sekme noktasına yapılan atışlarda hedefteki ortalama saçma tanesi sayısı 132.6 ve saçma tanesi dağılım kalıbının alanı 4928cm2’dir. İki kuyruklu Mann-Whitney U testi sonuçlarına göre A noktasından saçma tanelerinin dağılımı ile otopsi sonuçları arasında düşük seviyede (P <0.05 level Sig. 0.023; z = -2.424) benzerlik bulunmaktadır. Bununla beraber A noktasından seken saçma tanesi sayısı ile kurbanın vücudundan elde edilen saçma tanesi sayısı arasında benzerlik (P <0.05 level Sig. 0.481; z = -0.808) bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Av tüfeği yaralanması, yara balistiği, saçma tanesi sekmesi, atışın yeniden yapılandırılması
Corresponding Author: Gökhan İbrahim Öğünç, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale