Role of Ultrasound Simulators in the Training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-73626 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73626  

Role of Ultrasound Simulators in the Training for Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST)

Selim Değirmenci1, Hasan Kara2, Seyit Ali Kayış3, Ahmet Ak2
1Bilecik State Hospital, Department Of Emergency Medicine, Bilecik, Turkey
2Selçuk University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, Konya, Turkey
3Karabuk University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics, Karabuk, Turkey

Background: The aim of this study was to investigate the efficacy of ultrasound simulators in the training of the health staff working in the emergency department of a university hospital on Focused Assessment with Sonography for Trauma (FAST).
Methods: This study was conducted on emergency medicine residents, medical interns and paramedics of the emergency department of Selçuk University Medical Faculty, prospectively. The participants were given theoretical and practical training on FAST, using the SonoSim® USG simulator. At the end of the training, all participants were requested to perform FAST for the pre-selected scenarios for 5 patients, to find the ideal diagnostic window for each patient and declare the diagnosis.
Results: The study included a total of 60 participants including emergency medicine residents, medical interns and paramedics, each having 20 members. The rate of obtaining the correct image was 99.5%, and the rate of diagnosing correctly was 94% among resident physicians. For interns, these rates were 98.5% and 88%, respectively. For paramedics, the rates were 98% and 81.5%, respectively.
Conclusion: It was observed that the theoretical knowledge level of the trainees did not affect the ability to obtain a correct image in the simulator. However, the skills of the trainees for correctly diagnosing via FAST was determined to be directly proportional to their theoretical knowledge levels. Our study showed that a short theoretical training followed by a simulator-guided practice would easily provide a sufficiency for FAST for the health workers.

Keywords: Education, Emergency department, FAST, Trauma, Ultrasound simulator


Travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (FAST) eğitiminde ultrason simülatörlerinin rolü

Selim Değirmenci1, Hasan Kara2, Seyit Ali Kayış3, Ahmet Ak2
1Bilecik Devlet Hastanesi, Acil Servis, Bilecik, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Karabük, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesi acil servisindeki sağlık çalışanlarına FAST eğitimi verilmesinde ultrason simülatörlerinin etkinliği incelenmesidir.
Gereç ve yöntem: Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp kliniğinde çalışan acil tıp asistanı, intörn doktor ve paramedikler üzerinde prospektif olarak yapıldı. Katılımcılara SonoSim® USG simülatörü ile teorik ve pratik FAST eğitimi verildi. Eğitim tamamlandıktan sonra tüm katılımcılara sırayla simülatör içeriğinde yer alan önceden seçilmiş 5 hasta senaryosu için FAST uygulaması, her bir hasta için ideal tanısal pencereyi bulması ve tanıyı söylenmesi istenmiştir.
Bulgular: Çalışmamıza, herbiri 20 kişiden oluşan acil tıp asistanları, intörn doktorlar ve paramedik gruplarının yer aldığı 60 katılımcı dahil edildi. Asistan doktorlar için doğru görüntüyü elde etme oranı %99,5, doğru tanı koyma oranı %94 olarak hesaplandı. İntörn doktorlar için doğru görüntüyü elde etme oranı %98,5, doğru tanı koyma oranı %88 olarak, paramedikler için ise doğru görüntüyü elde etme oranı %98, doğru tanı koyma oranı %81,5 olarak hesaplandı.
Sonuç: Kursiyerlerin teorik bilgi düzeyinin simülatörde doğru görüntüyü elde etme becerilerini etkilemediği görülmüştür. Ancak eğitime katılan kursiyerlerin teorik bilgi düzeyleriyle, simülatörde FAST uygulayarak doğru tanı koyma becerilerinin doğru orantılı olarak etkilendiği görülmüştür. Çalışmamız göstermiştir ki; kısa bir teorik eğitim ve arkasından yapılacak simülatör eşliğinde pratik eğitimle sağlık çalışanları rahatlıkla FAST konusunda yeterlilik elde edebilirler.

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Eğitim, FAST, Travma, Ultrason simulatörü
Corresponding Author: Selim Değirmenci, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale