Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-73232 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.73232  

Laparoscopic repair of the left paraduodenal hernia: A rare case of an internal hernia

erkan somuncu, emre bozdağ
Department of General Surgery, Health of Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Paraduodenal hernia is a rare congenital anomaly, the most common cause of internal hernia. Left-sided paraduodenal hernias (LPDH) are more common than right-sided and are common in male patients at the 4th and 6th years of life. LPDH is been often clinically asymptomatic and often detected by chance in surgical patients. Abdominal CT is the gold standard in diagnosis. Paraduodenal hernia can cause ischemia with high mortality rates due to intestinal obstruction. Therefore, surgical repair should be done as soon as possible after diagnosis. Here we present a case of LPDH that was laparoscopically diagnosed and repaired early.

Keywords: Paraduedonal hernia, Laparoscopic hernia repair, Internal hernia.


Sol paraduodenal fıtığın laparoskopik onarımı: Nadir bir internal herni olgusu

erkan somuncu, emre bozdağ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Paraduodenal fıtık, iç fıtığın en yaygın nedeni olan nadir bir konjenital anomalidir. Sol taraflı paraduodenal herniler (LPDH) sağ taraflıdan daha yaygındır ve yaşamın 4. ve 6. yıllarındaki erkek hastalarda yaygındır. LPDH sıklıkla klinik olarak asemptomatiktir ve sıklıkla cerrahi hastalarda tesadüfen saptanır. Abdominal BT tanıda altın standarttır. Paraduodenal herni, bağırsak tıkanıklığına bağlı olarak yüksek mortalite oranlarına sahip iskemiye neden olabilir. Bu nedenle, tanıdan sonra mümkün olan en kısa sürede cerrahi onarım yapılmalıdır. Burada laparoskopik tanı ve erken tamir edilen bir LPDH olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Paraduedonal herni, Laparoskopik herni tamiri, İnternal herni.
Corresponding Author: erkan somuncu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale