Penetrating cardiac trauma in stab wounds: A study of diagnostic accuracy of the cardiac area [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 693-698 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.70503  

Penetrating cardiac trauma in stab wounds: A study of diagnostic accuracy of the cardiac area

Jorge Hernan Montenegro Muñoz1, Oscar Dussan2, Francisco Ruiz3, Andres M Rubiano4, Juan C. Puyana5
1Meditech Foundation, Clinical Research Group, Neiva-Colombia
2Department of General Surgery, South Colombian University, Neiva-Colombia
3Department of General Surgery, South Colombian University/Hernando Moncaleano Hospital, Neiva-Colombia
4Meditech Foundation / El Bosque University, Neurosciences Institute, Bogota-Colombia
5Department of Surgery, Division of Trauma, University of Pittsburgh, Pittsburgh-USA

BACKGROUND: Stab wounds (SW) to the thorax raises suspicion for cardiac injuries; however, the topographic description is variable. The present study aims to evaluate different topographical descriptions within the thorax and establish their diagnostic value in penetrating cardiac trauma by SW.
METHODS: Medical records of all patients admitted to our center with thoracic SW from January 2013 to June 2016 were included in this study. Diagnostic value potential was measured using different areas of the thorax described in the literature.
RESULTS: In this study, we analyzed 306 cases. Thirty-eight (12.4%) patients had a cardiac injury managed surgically. Death by cardiac injury occurred in seven (18.4%) patients. The cardiac area defined between the right mid-clavicle line until the left anterior axillary line, and between 2nd and 6th intercostal spaces was the more accurate. It has sensitivity of 97.3%, specificity 72%, positive predictive value 33%, negative predictive value 99.4% and accuracy 75.1% for penetrating cardiac trauma. ROC was 0.894 IC 95% (0.760–0.901).
CONCLUSION: Among the thoracic areas, topographical limits between the right mid-clavicle line and the left anterior axillary line, and between 2nd and 6th intercostal spaces are the more accurate and are highly indicative of cardiac injury in patients with SW to the thorax.

Keywords: Diagnosis, penetrating cardiac trauma; stab wound; trauma.


Kesici-delici alet yaralanmalarında penetran kardiyak travma: Kardiyak bölgenin doğru tanısına ilişkin bir çalışma

Jorge Hernan Montenegro Muñoz1, Oscar Dussan2, Francisco Ruiz3, Andres M Rubiano4, Juan C. Puyana5
1Meditech Vakfı, Klinik Araştırma Grubu, Neiva-Kolombiya
2Güney Kolombiya Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Neiva-Kolombiya
3Güney Kolombiya Üniversitesi / Hernando Moncaleano Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Neiva-Kolombiya
4Meditech Vakfı / El Bosque Üniversitesi, Nörobilim Enstitüsü, Bogota-Kolombiya
5Pittsburgh Üniversitesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Travma Bölümü, Pittsburgh-ABD

AMAÇ: Torakstaki kesici ve delici alet yaralanmaları (SW) kardiyak yaralanma şüphesini akla getirmekle beraber bunlara ilişkin tomografik açıklamalar değişkenlik gösterir. Bu çalışma, toraks içindeki farklı tomografik tanımlamaları değerlendirilmesi ve SW’nin penetran kardiyak travmasındaki tanı değerlerinin saptanması amaçlanmaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2013 - Haziran 2016 tarihleri arasında merkezimize torasik SW ile başvuran tüm hastaların tıbbi kayıtları bu çalışmaya alındı. Bunların tanı değeri potansiyelleri literatürde açıklanan farklı toraks alanları kullanılarak ölçüldü.
BULGULAR: Üç yüz altı olgu analiz edildi. Otuz sekiz (%12.4) hastada cerrahi olarak yönetilen kalp yaralanması vardı. Kardiyak yaralanma nedeniyle ölüm 7 (%18.4) hastada meydana geldi. Sağ ön klavikula çizgisi ile sol ön aksiller çizgiye kadar, 2. ve 6. interkostal boşluklar arasında tanımlanan kalp alanı daha doğruydu. Penetran kardiyak travmada %97.3, özgüllük %72, pozitif prediktif değer %33, negatif prediktif değer %99.4 ve %75.1 hassasiyete sahiptir. ROC 0.894 IC %95 (0.760–0.901) idi.
TARTIŞMA: Torasik bölgeler arasında, sağ orta klavikula çizgisi ile sol ön aksiller çizgisi ve 2. ve 6. interkostal boşluklar arasındaki topografik sınırlamalar daha kesindir ve toraks ile SW hastalarında kalp yaralanmasının yüksek göstergesidir.

Anahtar Kelimeler: Penetran kalp travması, stab yara; tanı; travma.


Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Oscar Dussan, Francisco Ruiz, Andres M Rubiano, Juan C. Puyana. Penetrating cardiac trauma in stab wounds: A study of diagnostic accuracy of the cardiac area. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 693-698

Corresponding Author: Jorge Hernan Montenegro Muñoz, Colombia


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale