The impacts of the COVID-19 outbreak on emergency department visits of surgical patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 685-692 | DOI: 10.14744/etd.2020.67927  

The impacts of the COVID-19 outbreak on emergency department visits of surgical patients

Beslen Göksoy, Muhammed Tahir Akça, Ömer Faruk Inanç
Department of General Surgery, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) formed the basis for emergency department visits. This study aims to evaluate the effects of the pandemic on emergency department visits of surgical patients.
METHODS: The hospital database records of general surgery patients who presented at the emergency department in the period of March 2020-May 2020 (pandemic period) and March 2019–May 2019 (non-pandemic period) were retrospectively analyzed and compared. The primary outcome of this study was the emergency department visit rate of patients requiring a general surgery consultation. Secondary outcomes of this study were patient complaints, diagnosis and treatments, treatment rejection rate, triage category data, the effects of age and gender, and the hospitalization rate.
RESULTS: In this study, 618 patients were included: 265 patients from the pandemic period and 353 patients from the non-pandemic period. The analysis and comparison revealed that during the pandemic period, the presentation rate of female patients was lower than that of male patients (45.5% vs. 55.5%, respectively, p=0.045). The triage category rates of patient visits to the hospital during the pandemic period were higher in yellow and red, and lower in green (p<0.01). The incidence of a surgical pathology finding was higher during the pandemic period (p=0.019). The incidence of diseases related to the gastrointestinal tract was higher during the pandemic period (p=0.011). The rate of open surgery in the pandemic period was higher than that of the non-pandemic period (80.5% vs. 32.7%, respectively; p<0.01). The treatment rejection rate was also higher in the pandemic period compared with the non-pandemic period (20% vs. 3.7%, respectively; p<0.01, r). In addition, the hospitalization period was shorter in the pandemic period (p=0.021).
CONCLUSION: A 25% reduction in the number of surgical patient visits to the emergency department was observed during the COVID-19 outbreak. The biggest decrease was seen in patients with a green triage code and female patients. It is significant to evaluate the effects of the pandemic on surgical patients visited the emergency department to manage the post-epidemic period and to prepare for possible future epidemic periods.

Keywords: COVID-19, emergency department visit; emergency surgery.


COVID-19 salgınının cerrahi hastaların acil servis başvuruları üzerine etkisi

Beslen Göksoy, Muhammed Tahir Akça, Ömer Faruk Inanç
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) acil servis başvurularının temelini oluşturmuştur. Bu çalışma pandeminin acil servise başvuran genel cerrahi hastalarına etkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Mart 2020–Mayıs 2020 (pandemi dönemi) ile Mart 2019–Mayıs 2019 (pandemi olmayan dönem) tarihleri arasında acil servise başvuran genel cerrahi hastalarının kayıtları hastane bilgisayar tabanlı veritabanından geriye dönük olarak incelendi. Birincil sonuç acil servis başvuru oranlarıdır. İkincil sonuçlar hastaların başvuru şikayetleri, tanı ve tedavileri, tedavi red oranları, triyaj kategorileri, yaş ve cinsiyetin acil servis başvuru oranlarına etkisi ve hastanede yatış oranlarıdır. Sonuçlar her iki dönemde karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Çalışma pandemi döneminde 265 hasta, pandemi olmayan dönemde 353 hasta olmak üzere toplam 618 hastayla yapıldı. Pandemi döneminde kadın hastaların başvuru oranı, erkek hastalara göre daha düşüktü (sırasıyla, %45.5’e karşı %55.5, p=0.045). Pandemi döneminde hastaneye başvuran hastaların triyaj kategorilerinin sarı ve kırmızı olma oranı daha yüksek, yeşil olma oranı ise daha düşüktü (p<0.01). Pandemi dönemindeki hastalarda cerrahi patoloji görülme oranı daha fazlaydı (p=0.019). Pandemi döneminde tanısı gastrointestinal sistem hastalıkları olan hastaların oranı daha yüksekti (p=0.011). Pandemi döneminde açık ameliyat oranı pandemi olmayan döneme göre daha yüksekti (sırasıyla, %80.5’e karşı %32.7, p<0.01). Tedavi red oranı pandemi döneminde pandemi olmayan döneme göre daha yüksekti (sırasıyla, %20’ye karşı %3.7, p<0.01). Hastanede yatış süreleri pandemi döneminde daha düşüktü (p=0.021).
TARTIŞMA: COVID-19 salgını sırasında cerrahi hastaların acil servis başvurularında %25 oranında azalma saptandı. En büyük düşüş yeşil alan başvurularında ve kadın hasta başvurularında görüldü. Pandeminin acil servise başvuran cerrahi hastalar üzerindeki etkisini değerlendirmek hem salgın sonrası dönemde hem de olası gelecek salgın dönemlerine hazırlık açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil cerrahi, acil servis başvuruları; COVID-19.


Beslen Göksoy, Muhammed Tahir Akça, Ömer Faruk Inanç. The impacts of the COVID-19 outbreak on emergency department visits of surgical patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 685-692

Corresponding Author: Beslen Göksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale