Evaluation Of The Fire-Related Deaths: Autopsy Study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-64911 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.64911  

Evaluation Of The Fire-Related Deaths: Autopsy Study

Halil İLHAN AYDOĞDU1, Huseyin Cetin Ketenci2, mehmet askay3, halil boz2, Güven Seçkin kırcı3, ERDAL OZER3
1The Ministry Of Justice Council Of Forensic Medicine, Istanbul, Turkey
2Trabzon Branch Office, The Ministry Of Justice Council Of Forensic Medicine, Trabzon, Turkey
3Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Trabzon, Turkey

Background: The fire is a public health problem that occurs because of various reasons, threatens the lives of organisms, and may cause economic losses. The forensic investigation and the crime (event) scene investigation and first medical examination to be performed for the persons in the fire scene might reveal important evidences.

Methods: The autopsy reports prepared in Trabzon Branch Office, The Ministry of Justice Council of Forensic Medicine for the death cases found in fire scene between 2007 and 2016 were retrospectively examined.

Results: As a result of analyzing the 10-year archive data, it was determined that 100 (63.3%) of 158 cases, which have been found in the fire scene and undergone forensic autopsy, were male and 58 (36.7%) were female. By excluding the group of cases with undetected origin, it was determined that there was a statistically significant difference between the homicide-caused deaths and the deaths with other causes (accident and suicide) in terms of the carboxyhemoglobin levels. By grouping the fire scene as outdoor and indoor areas, the comparison made between the carboxyhemoglobin levels of cases is presented in table. The difference between two groups was found to be statistically significant (p<0.05).

Conclusions: Starting from the crime scene investigation, a detailed radiological, toxicological, and pathological investigation must be performed for the persons taken out from the fire scenes. It was observed that the carboxyhemoglobin levels can be used in determining the space in which death occurred, the origin, and the comorbidities of the individual.

Key words: Burn; Death; Autopsy; Forensic medicine; Carboxyhemoglobin levels

Keywords: Burn, Death, Autopsy, Forensic medicine, Carboxyhemoglobin levels


Yangın İlişkili Ölümlerin Değerlendirilmesi: Otopsi Çalışması

Halil İLHAN AYDOĞDU1, Huseyin Cetin Ketenci2, mehmet askay3, halil boz2, Güven Seçkin kırcı3, ERDAL OZER3
1Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, Türkiye
2Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı, Trabzon, Türkiye
3Karadeniz Teknik üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye

Giriş: Yangın birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen, canlıların hayatını tehdit eden ve ekonomik zarara sebep olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yangın ortamından çıkarılan kişilerde yapılacak ilk tıbbi tetkikler, olay yeri incelemesi ve adli soruşturma önemli deliller ortaya koyabilmektedir.

Method: Adli Tıp Kurumu Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’nda 2007-2016 yılları arasındaki dönemde, yangın ortamında bulunan ölüm olgularına ait otopsi raporları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: On yıllık arşiv taraması neticesinde yangın ortamında bulunan ve adli otopsileri yapılan 158 vakanın 100 (%63,3)’ünün erkek, 58 (%36,7)’inin kadın olduğu tespit edildi. Orijini tespit edilemeyen grup dışlanarak; cinayet orijinli ölümlerle ile diğer orjinli ölümler (kaza ve intihar) arasında karboksihemoglobin seviyeleri açısından yapılan değerlendirmede iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Yangın ortamı açık ve kapalı alanlar olarak gruplandırıldığında vakalarda tespit edilen Karboksihemoglobin düzeylerinin karşılaştırılması tablo-6’te gösterilmiştir. İki grup arası fark istatistiki olarak anlamlı bulundu (p<0,05).

Tartışma: Yangın ortamından çıkarılan kişilerde olay yeri incelemesinden başlanarak, iyi bir radyolojik, toksikolojik ve patolojik inceleme yapılması esastır. Toksikolojik incelme, karboksihemoglobin, siyanür ve irade ve hareketi etkileyecek alkol uyutucu uyuşturucu vb gibi birçok maddeyi kapsamalıdır. Karboksihemoglobin düzeyleri ölümün meydana geldiği mekan, orijin ve kişideki mevcut ek hastalıklarla ilgili bilgi verebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yangın; Ölüm; Otopsi; Adli tıp; Karboksihemoglobin düzeyi

Anahtar Kelimeler: Yangın, Ölüm, Otopsi, Adli tıp, Karboksihemoglobin düzeyi
Corresponding Author: Halil İLHAN AYDOĞDU, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale