Emergency Surgical Gastrostomy in an Esophageal Cancer Patient Unable to Receive COVID-19 Treatment due to Obstruction, and Operating Room Measures as per Pandemic Guidelines - Case Report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-57746 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.57746  

Emergency Surgical Gastrostomy in an Esophageal Cancer Patient Unable to Receive COVID-19 Treatment due to Obstruction, and Operating Room Measures as per Pandemic Guidelines - Case Report

Ömer Yalkın1, Nidal Iflazoğlu1, Serra Topal2, Mustafa Yener Uzunoglu3
1Department of Surgical Oncology, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Bursa City Hospital, Bursa, Turkey
3Department of General Surgery, Kestel State Hospital, Bursa, Turkey

Background/Aim: We present here a gastrostomy procedure performed on a patient diagnosed with COVID-19 with no oral intake due to esophageal cancer in order to permit the initiation of COVID-19 treatment, and the COVID-19 protocols followed as per the pandemic guidelines.
Case Report: A 55-year-old female patient diagnosed recently with esophageal squamous-cell carcinoma was consulted for a surgical gastrostomy in the absence of oral intake due to complete esophageal obstruction prior to neoadjuvant chemotherapy. The patient had a new-onset cough and elevated body temperature (38°C) on admission to our clinic, and so was tested for COVID-19, with the final diagnosis established with PCR. In order to initiate COVID-19 treatment, a surgical gastrostomy was performed under semi-emergency conditions, following COVID-19 infection prevention guidelines. COVID-19 treatment, nutrition and supportive therapy were initiated through the gastrostomy catheter. The patient is clinically stable on day 7 of treatment.
Discussion and Conclusion: A COVID-19 patient may require emergency surgical intervention during the fight against pandemic. When a surgical procedure is performed, all guidelines defined to protect healthcare workers from COVID-19 infection should be followed.

Keywords: Pandemics, COVID-19, Esophageal Cancer, Gastrostomy, Personal Protective Equipment


Obstrüksiyon nedeni ile COVID-19 Tedavisi Alamayan Özofagus Kanserli Hastada Acil Cerrahi Gastrostomi Açılması ve Rehberler Gözetilerek Alınan Ameliyathane Önlemleri- Olgu Sunumu

Ömer Yalkın1, Nidal Iflazoğlu1, Serra Topal2, Mustafa Yener Uzunoglu3
1Bursa Şehir Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Bursa
2Bursa Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
3Kestel Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

Amaç: Özofagus kanseri nedeni ile oral alımı olmayan COVID-19 tanılı olguda, COVID-19 tedavisi başlanabilmesi için yapılan gastrostomi prosedürü ve pandemi rehberleri eşliğinde uygulanan COVID-19 protokollerini sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: Elli beş yaşında özofagus skuamoz hücreli karsinom yeni tanılı kadın hasta neoadjuvan kemoradyoterapi öncesi özofagusta tam obstruksiyon nedeniyle oral alamadığı için cerrahi gastrostomi açılması için konsülte edildi. Kliniğimize başvuru anında yeni başlayan öksürük şikayetinin olması ve ölçülen vücut sıcaklığının yüksek olması (38°C) nedeni ile COVID-19 açısından tetkik edildi ve PCR ile kesin tanısı konuldu. Oral COVID-19 tedavisine başlanabilmesi için yarı acil şartlarda COVID-19 bulaş önleme rehberlerine uyularak cerrahi gastrostomi açıldı. Gastrostomi kateterinden COVİD-19 tedavisi, nutrisyon ve destek tedavisi başlandı. Hastamız tedavisinin 7. gününde klinik olarak stabil seyretmektedir.
Tarışma ve Sonuç: Pandemi mücadelesi içerisinde COVID-19 hastasında acil cerrahi girişim ihtiyacı olabilir. Cerrahi işlem uygulanacağı zaman tüm sağlık personelini COVID-19 bulaşından koruyacak tanımlanmış rehberlere uyulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, COVID-19, Özofagus Kanseri, Gastrostomi, Kişisel Koruyucu Ekipman
Corresponding Author: Ömer Yalkın, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale