Evaluation of Nexus X-ray Rules in Blunt Thorax Trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-55594 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.55594  

Evaluation of Nexus X-ray Rules in Blunt Thorax Trauma

ethem acar1, Ahmet Demir1, BIRDAL YILDIRIM1, Gökhan Kaya1, ömer doğan alataş1, Rabia Mihriban Kilinc2, Arife Zeybek3, Osman Özkaraca4
1Department of Emergency Medicine, Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkiye
2Department of Radyology, Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkiye
3Department of Thoracic Surgery,Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Medicine, Mugla, Turkiye
4Department of Computer Hardware, Mugla Sıtkı Kocman University, Faculty of Technology, Mugla, Turkiye

Background: There is still no agreed radiographic rule for the evaluation of blunt thoracic trauma. Emergency physicians want radiography according to their experience and examination findings. Various studies have been carried out on this subject and some of these studies have reached findingsthat can support the initial steps of the rules of radiography. One of those is the rule of Nexus thorax radiography rules.
In our study; we aim to determine the accuracy of nexus thorax radiography rules
Methods: Our study is a prospective cohort study performed in the emergency department of our University Hospital. 690 patients were evaluated in the study.
Results: As a result of our study, we observed that patients were asked for more thoracic trauma because of chest pain, palpation tenderness in the thorax and sudden deceleration mechanism and pathology was found in approximately 25% of all imaging. The most common pathology we observed was rib fracture.Approximately 45% of the patients underwent thorax CT, and thorax CT was the most frequently requested for detailed examination. When we evaluate the patients according to nexus thorax radiography rules, it is seen that the mechanism of sudden deceleration, intoxication and disturbing painful injury is more important than other parameters. The overall sensitivity and specificity of Nexus thorax radiographs were found to be 98% and 38%, respectively.
Conclusion: In the evaluation of blunt thoracic trauma, the rules of nexus thorax radiography are considered useful in terms of pathological detection.
Keyword: blunt thoracic trauma, nexus rules, emergency department

Keywords: blunt thoracic trauma, nexus rules, emergency department


Künt Toraks Travmasında Nexus X-Ray Kurallarının Değerlendirilmesi

ethem acar1, Ahmet Demir1, BIRDAL YILDIRIM1, Gökhan Kaya1, ömer doğan alataş1, Rabia Mihriban Kilinc2, Arife Zeybek3, Osman Özkaraca4
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana bilim Dalı, Muğla, Türkiye
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana bilim Dalı, Muğla, Türkiye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Ana bilim Dalı, Muğla, Türkiye
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Donanımı Ana bilim Dalı, Muğla, Türkiye

Amaç: Künt toraks travmasının değerlendirilmesi için hala kabul edilmiş bir radyografik kural yoktur. Acil hekimleri tecrübelerine ve muayene bulgularına göre radyografi istemektedirler. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların bir kısmında radyografi kurallarının ilk adımlarını destekleyebilecek sonuçlarda tespit edilmiştir. Bunlardan biri Nexus toraks radyografi kuralıdır.
Çalışmamızda; nexus toraks radyografi kurallarının doğruluğunu belirlemeyi amaçlıyoruz.
Yöntem: Çalışmamız Üniversite Hastanemiz acil servisinde yapılan prospektif bir kohort çalışmasıdır. Çalışmada 690 hasta değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmamız sonucunda göğüs ağrısı, palpasyonla toraksta hassasiyeti, ani yavaşlama mekanizması nedeniyle daha fazla toraks grafisi çekildiğini ve tüm görüntülemenin yaklaşık% 25'inde patoloji tespit edildiği gözlenmiştir. En sık rastlanan patolojiler kaburga kırığı idi. Hastaların yaklaşık % 45'ine toraks BT çekildi ve toraks BT en sık olarak detaylı inceleme için istendi. Hastaları nexus toraks radyografi kurallarına göre değerlendirdiğimizde ani yavaşlama, zehirlenme ve rahatsız edici ağrılı yaralanma mekanizmasının diğer parametrelerden daha önemli olduğu görülmektedir. Nexus toraks radyografilerinin genel duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla% 98 ve% 38 olarak bulundu.
Sonuç: Künt toraks travmasının değerlendirilmesinde, nexus toraks radyografisi kuralları patolojik tanı açısından faydalı olarak değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler: künt toraks travması, nexus kuralları, acil serv

Anahtar Kelimeler: künt toraks travması, nexus kuralları, acil servis
Corresponding Author: ethem acar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale