Effects of Algan Hemostatic Agent on bleeding time in a rat tail hemorrhage model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 853-858 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.50384  

Effects of Algan Hemostatic Agent on bleeding time in a rat tail hemorrhage model

Özgün Melike Gedar Totuk1, Şevket Ergun Güzel2, Hüsamettin Ekici3, Ali Kumandaş4, Selda Emre Aydıngöz5, Enis Çağatay Yılmaz6, Taylan Kırdan7, Ahmet Midi8
1Department of Ophthalmology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, T.C. Ministry of Health Adıyaman Kahta State Hospital, Adıyaman-Turkey
3Department of Pharmacology and Toxicology, Kırıkkale University Faculty of Veterinary Medicine, Kırıkkale-Turkey
4Department of Surgery, Kırıkkale University Faculty of Veterinary Medicine, Kırıkkale-Turkey
5Department of Pharmacology, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey
6Bahçeşehir University Faculty of Medicine, 4rd Grade Student, İstanbul-Turkey
7Bahçeşehir University Faculty of Medicine, 5th Grade Student, İstanbul-Turkey
8Department of Pathology, Bahçeşehir University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Algan Hemostatic Agent (AHA) is a multi-herbal extract containing a standardized amount of Achillea millefolium, Juglans regia, Lycopodium clavatum, Rubus caesius or Rubis fruciosus, Viscum album, and Vitis vinifera, each of which is effective in hemostasis. In this study, we aimed to investigate the effects of AHA on bleeding time in a rat tail hemorrhage model.
METHODS: Forty-eight Sprague Dawley rats (5–7 weeks old, 180–210 g) were randomly and equally allocated to six groups as follows: heparin plus saline (heparinized control), heparin plus AHA-soaked sponge, heparin plus liquid form of AHA, saline (non-heparinized control), AHA-soaked sponge and liquid form of AHA. Heparin (640 IU/kg) was administered intraperitoneally three times a day for three days in heparinized groups. For the bleeding model, the tail of rats was transected. According to the study group, either saline- or AHA-soaked sponge or liquid form of AHA was applied over the hemorrhage area. In AHA- or saline-soaked sponge groups, once the bleeding time had started, it was checked every 10 seconds. If the bleeding did not stop after 40 seconds, it was accepted as a failure. In liquid AHA group, the duration of bleeding was measured using a chronometer and defined as the time (seconds) from wounding until the bleeding stopped.
RESULTS: Bleeding time in the heparinized and non-heparinized control groups was over 40 seconds. After applying the sponge form of AHA on the wound area, bleeding time was significantly shortened to less than 20 seconds in both heparinized and non-heparinized rats (p<0.001 for both). The liquid form of AHA stopped bleeding in 5.0±1.2 seconds and 8.0±1.3 seconds in heparinized and non-heparinized groups, respectively.
CONCLUSION: AHA is a highly effective topical hemostatic agent in a rat tail hemorrhage model, thus may provide for a unique clinically effective option for control of bleeding during surgical operations or other emergencies.

Keywords: Algan Hemostatic Agent, bleeding time; hemorrhage; hemostasis; rat.


Algan hemostatik ajan’ın sıçan kuyruk kanama modelinde kanama zamanı üzerine etkisi

Özgün Melike Gedar Totuk1, Şevket Ergun Güzel2, Hüsamettin Ekici3, Ali Kumandaş4, Selda Emre Aydıngöz5, Enis Çağatay Yılmaz6, Taylan Kırdan7, Ahmet Midi8
1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adıyaman
3Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale
4Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara
6Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul
7Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5. Sınıf Öğrencisi, İstanbul
8Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Algan hemostatik ajan (AHA), hemostatik etkinliği bilinen Achillea millefolium, Juglans regia, Lycopodium clavatum, Rubus caesius ya da Rubis fruciosus, Viscum album ve Vitis viniferea’yı standardize miktarda içeren bir bitki ekstresidir. Bu çalışmada AHA’nın sıçan kuyruk kanama modelinde kanama zamanı üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kırk sekiz Sprague Dawley sıçan (5–7 haftalık, 180–210 g), altı çalışma grubuna rastgele ve eşit sayıda randomize edildi. Çalışma grupları şunlardır: Heparin + salin (heparinize kontrol), heparin + AHA ile ıslatılmış sünger, heparin + sıvı AHA, salin (heparinize olmayan kontrol), AHA ile ıslatılmış sünger, sıvı AHA. Heparinize gruptaki sıçanlara üç gün boyunca günde üç kez intraperitoneal heparin (640 IU/kg) uygulandı. Kanama modeli oluşturmak için sıçanların kuyrukları kesildi. Çalışma grubuna göre kanama bölgesine salin ile ıslatılmış sünger, AHA ile ıslatılmış sünger ya da sıvı AHA uygulandı. Salin ya da AHA ile ıslatılmış sünger uygulanan gruplarda, kanamanın durumu her 10 saniyede bir kontrol edildi. Kanama 40 saniye sonra hala durmamış ise uygulanan tedavi başarısız kabul edildi. Sıvı AHA uygulanan grupta, kanama süresi kuyruk kesilmesinden kanama durana kadar geçen süre olarak tanımlandı ve kronometre ile ölçüldü.
BULGULAR: Heparin uygulanan ve uygulanmayan kontrol gruplarında kanama süresi 40 saniyenin üzerinde kaydedildi. Kanama bölgesine AHA ile ıslatılmış sünger uygulanan heparinize olan ve olmayan sıçanlarda ise kanama süresi anlamlı olarak kısalarak 20 saniyenin altına düştü (her iki grup için de p<0.001). Sıvı AHA uygulanan heparinize olan ve olmayan sıçanlarda kanama süresi sırasıyla 5.0±1.2 saniye ve 8.0±1.3 saniye olarak ölçüldü.
TARTIŞMA: AHA, sıçan kuyruk kanama msodelinde yüksek etkinliğe sahip bir hemostatik ajandır. Cerrahi girişimlerde ve acil durumlarda kanama kontrolü sağlanması için kullanılabilecek bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Algan Hemostatik Ajan, hemostaz; kanama; kanama zamanı; sıçan.


Özgün Melike Gedar Totuk, Şevket Ergun Güzel, Hüsamettin Ekici, Ali Kumandaş, Selda Emre Aydıngöz, Enis Çağatay Yılmaz, Taylan Kırdan, Ahmet Midi. Effects of Algan Hemostatic Agent on bleeding time in a rat tail hemorrhage model. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 853-858

Corresponding Author: Selda Emre Aydıngöz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale