Effect of Algan Hemostatic Agent on Bleeding Time in a Rat Tail Hemorrhage Model [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-50384 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.50384  

Effect of Algan Hemostatic Agent on Bleeding Time in a Rat Tail Hemorrhage Model

Ozgun Gedar Totuk1, Şevket Ergun Güzel2, Hüsamettin Ekici3, ALI KUMANDAS4, Selda Emre Aydıngöz5, Enis Cagatay Yilmaz6, Taylan Kırdan7, Ahmet Midi8
1Bahcesehir University Faculty Of Medicine, Department Of Ophthalmology, Istanbul, Turkey
2Clinic Of Orthopedics And Traumatology, T.c. Ministry Of Health Adiyaman Kahta State Hospital, Adiyaman, Turkey
3Department Of Pharmacology And Toxicology, Kırıkkale University Faculty Of Veterinary Medicine, Kırıkkale, Turkey
4Department Of Surgery, Kırıkkale University Faculty Of Veterinary Medicine, Kırıkkale, Turkey
5Department Of Pharmacology, Baskent University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
6Bahcesehir University Faculty Of Medicine, 4rd Grade Student, Istanbul, Turkey
7Bahcesehir University Faculty Of Medicine, 5th Grade Student, Istanbul, Turkey
8Department Of Pathology, Bahcesehir University Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

Background: Algan Hemostatic Agent (AHA) is a multi-herbal extract containing standardized amount of Achillea millefolium, Juglans regia, Lycopodium clavatum, Rubus caesius or Rubis fruciosus, Viscum album, and Vitis viniferea, each of which is effective in hemostasis. We aimed to investigate the effect of AHA on bleeding time in a rat tail hemorrhage model.
Methods: Forty-eight Sprague Dawley rats (5-7 weeks old, 180-210 g) were randomly and equally allocated to six groups: heparin plus saline (heparinized control), heparin plus AHA-soaked sponge, heparin plus liquid form of AHA, saline (non-heparinized control), AHA-soaked sponge, liquid form of AHA. Heparin (640 IU/kg) was administered intraperitoneally three times a day for 3 days in heparinized groups. For bleeding model, the tail of rats was transected. According to study group, either saline- or AHA-soaked sponge or liquid form of AHA was applied over the hemorrhage area. In AHA- or saline-soaked sponge groups, once the bleeding time had started, it was checked every 10 seconds. If the bleeding did not stop after 40 seconds, it was accepted as failure. In liquid AHA group, the duration of bleeding was measured using a chronometer and defined as the time (seconds) from wounding until the bleeding stopped.
Results: Bleeding time in the heparinized and non-heparinized control groups was over 40 seconds. After the application of sponge form of AHA on the wound area, bleeding time was significantly shortened to less than 20 seconds in both heparinized and non-heparinized rats (p<0.001 for both). The liquid form of AHA stopped bleeding in 5.0 ± 1.2 seconds and 8.0 ± 1.3 seconds in heparinized and non-heparinized groups, respectively.
Conclusion: AHA is a highly effective topical hemostatic agent in a rat tail hemorrhage model, thus may provide for a unique clinically effective option for control of bleeding during surgical operations or other emergencies.

Keywords: Hemostasis, Algan Hemostatic Agent, rat, hemorrhage, bleeding time


Algan Hemostatik Ajanın Sıçan Kuyruk Kanama Modelinde Kanama Zamanı Üzerine Etkisi

Ozgun Gedar Totuk1, Şevket Ergun Güzel2, Hüsamettin Ekici3, ALI KUMANDAS4, Selda Emre Aydıngöz5, Enis Cagatay Yilmaz6, Taylan Kırdan7, Ahmet Midi8
1Bahcesehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Adıyaman, Türkiye
3Kırıkkala Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
4Kırıkkala Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
7Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye
8Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Algan Hemostatik Ajan (AHA), hemostatik etkinliği bilinen Achillea millefolium, Juglans regia, Lycopodium clavatum, Rubus caesius ya da Rubis fruciosus, Viscum album ve Vitis viniferea’yı standardize miktarda içeren bir bitki ekstresidir. Bu çalışmada AHA’nın sıçan kuyruk kanama modelinde kanama zamanı üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kırk sekiz Sprague Dawley sıçan (5-7 haftalık, 180-210 g), 6 çalışma grubuna rastgele ve eşit sayıda randomize edilmiştir. Çalışma grupları şunlardır: heparin + salin (heparinize kontrol), heparin + AHA ile ıslatılmış sünger, heparin + sıvı AHA, salin (heparinize olmayan kontrol), AHA ile ıslatılmış sünger, sıvı AHA. Heparinize gruptaki sıçanlara üç gün boyunca günde üç kez intraperitoneal heparin (640 IU/kg) uygulanmıştır. Kanama modeli oluşturmak için sıçanların kuyrukları kesilmiştir. Çalışma grubuna göre kanama bölgesine salin ile ıslatılmış sünger, AHA ile ıslatılmış sünger ya da sıvı AHA uygulanmıştır. Salin ya da AHA ile ıslatılmış sünger uygulanan gruplarda, kanamanın durumu her 10 saniyede bir kontrol edilmiştir. Kanama 40 saniye sonra hala durmamış ise uygulanan tedavi başarısız kabul edilmiştir. Sıvı AHA uygulanan grupta, kanama süresi kuyruk kesilmesinden kanama durana kadar geçen süre olarak tanımlanmış ve kronometre ile ölçülmüştür.
Bulgular: Heparin uygulanan ve uygulanmayan kontrol gruplarında kanama süresi 40 saniyenin üzerinde kaydedilmiştir. Kanama bölgesine AHA ile ıslatılmış sünger uygulanan heparinize olan ve olmayan sıçanlarda ise kanama süresi anlamlı olarak kısalarak 20 saniyenin altına düşmüştür (her iki grup için de p<0.001). Sıvı AHA uygulanan heparinize olan ve olmayan sıçanlarda kanama süresi sırasıyla 5.0 ± 1.2 saniye ve 8.0 ± 1.3 saniye olarak ölçülmüştür.
Sonuç: AHA, sıçan kuyruk kanama msodelinde yüksek etkinliğe sahip bir hemostatik ajandır. Cerrahi girişimlerde ve acil durumlarda kanama kontrolü sağlanması için kullanılabilecek bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hemostaz, Algan Hemostatik Ajan, sıçan, kanama, kanama zamanı
Corresponding Author: Selda Emre Aydıngöz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale