Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-49067 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.49067  

Free perforation of primary small bowel lymphoma in a patient with celiac sprue and dermatitis herpetiformis

Haci Bolat1, Zafer Teke2
1Department of General Surgery, Nigde Omer Halisdemir University, Faculty of Medicine, Nigde, Turkey
2Department of Surgical Oncology, Cukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey

Small bowel lymphomas are rare and constitute approximately 1% of malignant gastrointestinal tumors. However, the risk of malignant disease in adult celiac disease is about 8-10%, and non-Hodgkin lymphoma is the most common. In the literature, cases with celiac disease and small bowel lymphoma have been reported, but the emphasis on emergency surgery is extremely rare. We herein present a case of primary small intestinal lymphoma diagnosed after surgery in a 55-year-old male patient who presented to our emergency department with findings of gastrointestinal perforation and had a history of celiac disease and dermatitis herpetiformis. The purpose of this report is to review this situation briefly and discuss it in the light of literature.

Keywords: Celiac disease, Dermatitis herpetiformis, Gluten, Small bowel lymphoma, Intestinal lymphoma, Non-Hodgkin lymphoma, Small bowel perforation, Free perforation


Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformisi olan bir hastada primer ince barsak lenfomasının serbest perforasyonu

Haci Bolat1, Zafer Teke2
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Niğde
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Adana

İnce barsak lenfomaları oldukça nadir görülmekte olup gastrointestinal malign tümörlerin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. Ancak, erişkin çölyak hastalığında malign hastalık riski yaklaşık % 8-10 arasındadır ve en sık non-Hodgkin lenfoma gelişmektedir. Literatürde çölyak hastalığı ve ince barsak lenfomasının birlikte görüldüğü olgular bildirilmekle birlikte acil cerrahi gereksinimi üzerine vurgu son derece nadirdir. Biz bu olgu sunumunda gastrointestinal perforasyon bulguları ile acil servisimize başvuran ve özgeçmişinde çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis öyküsü bulunan 55 yaşındaki bir erkek hastada operasyon sonrası tanısı konulan primer ince barsak lenfomasını sunuyoruz. Bu sunumun amacı, bu klinik durumu kısaca gözden geçirmek ve literatür ışığında tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Çölyak hastalığı, Dermatitis herpetiformis, Gluten, İnce barsak lenfoması, Barsak lenfoması, Non-Hodgkin lenfoma, İnce barsak perforasyonu, Serbest perforasyon
Corresponding Author: Haci Bolat, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale