The Effect of Sponges Soaked with Chlorhexidine Gluconate and Mteronidasole on Safety of Colonic Anastomosis in an Experimental Model of Peritonitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-46682 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.46682  

The Effect of Sponges Soaked with Chlorhexidine Gluconate and Mteronidasole on Safety of Colonic Anastomosis in an Experimental Model of Peritonitis

Ali Aksu1, Mehmet Buğra Bozan2, Nizamettin Kutluer1, Burhan Hakan Kanat1, Yavuz Selim İlhan3, Ahmet Türkoğlu4, Adile Ferda Dağlı5, Nevin Ilhan6, Ayşe Azak Bozan7, Nurullah Aksoy8
1Department of Surgery, Elazig Training and Research Hospital, Elazig/TURKEY
2Department of Surgery, Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras/TURKEY
3Department of General Surgery, Firat University, Elazig/TURKEY
4Department of General Surgery, Medical Park Hospital, Gaziantep/TURKEY
5Department of Pathology, Firat University, Elazig/Turkey
6Department of Biochemistry, Firat University, Elazig/Turkey
7Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazig Training and Research Hospital, Elazig/TURKEY
8Department of General Surgery, Siverek State Hospital, Şanlıurfa/Turkey

Introduction: The aim of study was to evaluate use of the chlorhexidine gluconate and metronidasole impregnated compresses in terms of anastomosis safety in the left colonic anastomosis in presence of peritonitis.
Material-Metod: This study was conducted on 21 Wistar-Albino-rats divided in 3 equal groups.After median laparotomy,the whole layer of left colon was cut 2 cm over the pelvic peritoneum.The faeces was spread around the injury for fecal contamination.Then, fasia and skin were closed with 3/0 silk.After one day period relaparatomy was made.The abdomen was cleared isotonic sodium chloride with impregnated material before starting colonic anastomosis in first group and then double layer colonic anastomosis was performed.In the second group-II abdomen was cleared with the metronidasole impregnated compresses then double layer colonic anastomosis was performed.In the group-III abdomen was cleared with the chlorhexidine gluconate impregnated compresses then double layer colonic anastomosis was performed.Tissue hydroksiproline levels,anastomosis bursting pressures were measured and histopathologic findings on the anastomosis line were evaluated on the postoperative tenth day by performing relaparatomy.
Results: The highest anastomosis bursting pressure was found in Group-III(p<0.05 Group I-III,Group II-III).The highest tissue hydroksiproline level was found in Group-III(p<0.005 Group I-III,Group II-III).When histopathologic findings were evaluated by comparing three groups,the healing of the intestine tissue score was found istatistically insignificant between group-II and III,for both group-II and III healing score was istatistically significant higher than group-I(p<0.05 Group I–III and Group I-II).
Conclusion: Cleaning the abdomen before the anastomosis using antibacterial soaked material increased resection safety in the presence of peritonitis and anastomosis safety in primary anastomosis.

Keywords: Peritonitis, Colon Anastomosis, Chlorehexidin Glukonat, Anastomosis Leakage


Peritonitli Ortamda Klorhexidin Glukonat Emdirilmiş Kompres ve Metronidazol Emdirilmiş Kompres Kullanımının Barsak Anastomozu Üzerine Etkileri

Ali Aksu1, Mehmet Buğra Bozan2, Nizamettin Kutluer1, Burhan Hakan Kanat1, Yavuz Selim İlhan3, Ahmet Türkoğlu4, Adile Ferda Dağlı5, Nevin Ilhan6, Ayşe Azak Bozan7, Nurullah Aksoy8
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
3Fırat Üniversitesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Elazığ
4Gaziantep Özel Medicalpark Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Gaziantep
5Fırat Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Elazığ
6Fırat Üniversitesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Elazığ
7Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Elazığ
8Siverek Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Giriş: Bu çalışmanın amacı peritonitli ortamda yapılmış olan sol kolon anastomozlarının güveliğinin klorheksidin emdirilmiş kompres ve metronidazol emdirilmiş kompres kullanımı ile incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: Üç eşit gruba ayrılmış 21 wistar albino rat kullanılarak çalışma hazırlandı. Median laparatomiden sonra pelvik peritonun 2 cm üzerinden kolon tam kat olarak kesildi. Fekal kontaminasyon amaçlı feçes yarlanma alanının çevresine yayıldı. Ardından fasia ve cilt 3/0 ipekle kapatıldı. Bir gün sonra relaparatomi yapıldı. İlk grupta anastomoz öncesinde batın izotonik sodyum klorür emdirilmiş materyalle temizlendi ve ardından çift kat anastomoz uygulandı. Grup II'de batın metronidazol emdirilmiş materyallerle temizlendikten sonra çift kat anastomoz uygulandı. Grup III'te batın klorheksidin glukonat emdirilmiş materyal ile temizlendikten sonra çift kat anastomoz uygulandı. Postoperatif 10. günde relaparatomi yapılarak doku hidroksiprolin düzeyleri, anastomoz patlama basınçları ölçüldü ve anastomoz hattının histopatolojik bulguları incelendi.
Sonuçlar: En yüksek anastomoz patlama basıncı Grup-III'te tespit edildi(p<0.05 Group I-III,Group II-III). En yüksek doku hidroksiprolin düzeyleri Grup III'te tespit edildi(p<0.005 Group I-III,Group II-III).Üç grup arasında histopatolojik bulgular değerlendrildiği zaman Grup II ile Grup III arasındaki iyileşme skorları arasında anlamlı farklılık izlenmezken, Grup I ile karşılaştırıldığında hem Grup II hem de Grup III'te iyileşme skorları istatsitiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.05 Group I–III and Group I-II).
Sonuç: Antibakteriyel ajan emdirilmiş materyalle anastomoz önceisnde batının temizlenmesi peritonitli ortamda rezeksiyon güvenliğinin ve primer anastomoz güvenliğini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Peritonit, Kolon Anastomozu, klorheksidin Glukonat, Anastomoz Kaçağı
Corresponding Author: Mehmet Buğra Bozan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale