Thoracic Splenosis Mimicking Pleural Tumor After Firearm Injury: A Case Report with Long-term Follow-up [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-45787 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.45787  

Thoracic Splenosis Mimicking Pleural Tumor After Firearm Injury: A Case Report with Long-term Follow-up

Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
Istanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Medical School, Department of Thoracic Surgery

Splenosis describe a clinical entity of autotransplantation after removal of the spleen secondary to a traumatic rupture or surgery. A 39 year old female was referred to thoracic surgery department with complaints of severe chest pain. She had had left thoracic and abdominal gun shot injury occurred 19 years earlier. Thorax CT and thorax magnetic resonance imaging revealed pleural lesions. A videothoracoscopic biopsy disclosed splenosis in the patient. Splenic implants did not change in 6 years. The patient has mild thoracic pain. Thoracic splenosis can occur in patients who underwent abdominothoracic gunshot injury. The implants did not seem to change in long-term follow-up. Thoracic splenosis may occur, persists for years and it mimics pleural tumor after abdominal gun-shot injury and does not seem to necessitate any surgical intervention including diaphragmatic repair.

Keywords: splenosis, fire-arm injury, abdominal trauma, pleural mass, video-thoracoscopy, long-term follow-up


Plevra Tümörünü Taklit Eden ve Ateşli Silah ile Yaralanma Sonrasında Oluşan Toraksta Splenosis: Uzun Süreli Takip Edilen Olgu

Özge Sönmez, Burcu Kılıç, Akif Turna
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Splenosis, bir travma ya da rüptür sonrasında dalağın ototransplantasyonuna verilen isimdir. Otuz dokuz yaşındaki kadın hasta, kliniğimize göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta, 19 yıl önce karnından ve sol hemitorakstan ateşli silah ile yaralandığını belirtti. Çekilen toraks BT ve toraks MR’ında sol hemitoraksta plevrada birden fazla lezyon görüldü. Bu lezyonlara tanı amacı ile yapılan videotorakoskopik biopsi sonucu toraksta splenosis tanısı koyuldu. Olguya herhangi bir tedavi önerilmedi. Hastanın 6 yıllık takibinde lezyonlarda herhangi bir değişim izlenmedi. Toraksta splenosis karına yönelik ateşli silah ile yaralanmalarda görülebilir ve plevrada tümörü gibi düşünülebilir. Bu antite diyafragma tamiri de dahil olmak üzere hiç bir tedavi gerektirmez ve yıllarca aynı şekilde sebat edebilir.

Anahtar Kelimeler: splenosis, ateşli silah yaralanması, batın travması, plevra kitlesi, videotorakoskopi, uzun süreli takip
Corresponding Author: Akif Turna, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale