Surgical Management of Displaced Adolescent Tillaux Fractures with The Mini Open Technique [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-44609 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.44609  

Surgical Management of Displaced Adolescent Tillaux Fractures with The Mini Open Technique

Muhammet Salih Ayas1, Ahmet Köse1, Eşref Terzi1, Recep Dincer2, Murat Topal3, Erdem Yunus Uymur1, Ali Şahin1
1Erzurum Regional Training And Research Hospital, Orthopedics And Traumatology Department, Erzurum, Turkey
2Süleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Orthopedics And Traumatology Department, Isparta, Turkey
3Kastamonu University Faculty Of Medicine, Orthopedics And Traumatology Department, Kastamanu, Turkey

Aim: There is no consensus on the optimal treatment of Tillaux-Chaput fractures. The results of our cases treated with mini-open surgery (open reduction and internal fixation); In terms of efficacy and complications, it is to compare other procedures (open, percutaneous, and arthroscopy-assisted) with the literature data and to look for an answer to the question of whether the primary treatment can be mini open surgery.
Materials and Methods: Between the years 2014 and 2017, 22 of 30 patients with Tillaux-Chaput fractures were treated with mini-open surgery, open reduction and internal fixation with one cannulated screw. These cases were retrospectively examined in terms of age, sex, side, surgery duration, complications, and American Orthopedic Foot and Ankle Score (AOFAS). Functional results were statistically evaluated 12 months after the injury. Follow-up included a clinical examination, imaging, and AOFAS.
Results: Of the patients, 14 were male (63.6%) and 8 were female (36.4%). The mean age of the patients was 13.8 years. The mean surgery duration was 21 minutes. All fractures healed after an average of 14 weeks. No complications were observed in any of the cases. The mean follow-up time was 24.7 months. The mean preoperative AOFAS score was 53.3 and the mean postoperative AOFAS score was 93.6 which was a statistically significant difference. At the last follow-up, the AOFAS score was perfect for all cases.
Conclusion: Contrary to what is stated in the literature, the mini-open surgical procedure has many advantages. The operation is very short and the risk of nerve injury is very low. This study showed that Tillaux-Chaput fractures can be safely and efficiently treated with mini-open surgery. We recommend mini-open surgery, complete anatomical reduction, and internal fixation for successful results.

Keywords: AOFAS, adolescent, mini-open surgery, surgical procedures, Tillaux, Chaput


Adölasanlarda Deplase Tillaux-Chaput Kırıkların Mini Açık Cerrahi İle Yönetimi

Muhammet Salih Ayas1, Ahmet Köse1, Eşref Terzi1, Recep Dincer2, Murat Topal3, Erdem Yunus Uymur1, Ali Şahin1
1Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, Erzurum, Turkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Isparta, Turkiye
3Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kastamanu, Turkiye

Amaç: Tillaux-Chaput kırıkların optimal tedavisi tartışmalıdır. Bu çalışma ile; mini-açık cerrahi ile tedavi edilen olgularımızın sonuçları (açık redüksiyon ve internal fiksasyon); etkililik ve komplikasyonlar açısından, diğer prosedürleri (açık, perkütan ve artroskopi destekli) literatür verileri ile karşılaştırmak ve de birincil tedavinin mini açık cerrahi olup olmadığı sorusuna bir cevap aramaktır.
Materyal ve Metod: 2014-2017 yılları arasında tedavi edilen 30 Tillaux-Chaput kırığı olgusunun 22’sine mini açık cerrahi prosedür ile açık redüksiyon ve internal fiksasyon uygulandı. Kırıkların hepsi 1 adet kanüllü vida ile tespit edildi. Hastalar retrospektif olarak yaş, cinsiyet, yön, operasyon süresi, komplikasyonlar ve AOFAS incelendi. Fonksiyonel sonuçları yaralanma zamanından 12 ay sonra istatistiksel olarak değerlendirildi. Takipler; klinik muayene, elde edilen görüntüleme sonuçları ve AOFAS ile yapıldı.
Bulgular: Hastaların, 14’ü (%63,6) erkek ve 8’i (% 36,4) kadındı. Hastaların yaş ortalaması 13,8 idi. Ortalama ameliyat süresi 21 dakika idi. Tüm kırıklarda ortalama 14 haftada kaynama elde edildi. Olguların hiçbirinde komplikasyon görülmedi. Ortalama takip süresi 24,7 aydı. Preopratif ortalama AOFAS 53.3 puandı, postoperatif AOFAS 93.6 puandı. Bu veriler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı. Son takipte AOFAS tüm olgular için mükemmeldi.
Sonuç: Literatürde belirtilenin aksine mini açık cerrahi prosedürün birçok avantajı mevcuttur. Cerrahi süre kısadır. Sinir yaralanma riski çok düşüktür. Bu çalışma Tillaux-Chaput kırıklarının tedavisinin mini açık cerrahi prosedür ile güvenilir ve etkili bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir. Başarılı sonuçlar için mini-açık cerrahi, tam anatomik redüksiyon ve internal fiksasyon öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: AOFAS, ergen, mini açık cerrahi, cerrahi işlemler, Tillaux, Chaput
Corresponding Author: Muhammet Salih Ayas, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale