Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-43436 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.43436  

Intraperitoneal and retroperitoneal extensive free air bubbles due to decompression illness

Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
Department Of Radiology, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Decompression illness (DCI) is a rare condition caused by air bubbles that arise because of a rapid decrease in ambient pressure. These air bubbles exert both physical and chemical effects associated with a range of findings from asymptomatic clinical presentation to death. In the literature, changes in consciousness, severe musculoskeletal and abdominal pain, respiratory distress, and skin changes have been described. The diagnosis of DCI is difficult, but anamnesis and physical examination are helpful. Radiologic evaluation is useful to determine possible complications in patients with severe disease, and to exclude other acute pathologies. In computed tomography (CT) images of patients diagnosed with DCI, air bubbles in the portal venous system, iliac and mesenteric veins, the vena cava inferior (VCI), and the cerebral and spinal arteries have been described before. Herein, we present the clinical and CT findings of two cases of DCI with extensive intra-abdominal free bubbles evident on abdominal CT.

Keywords: Decompression illness, Free air bubbles, Computed tomography, Abdominal pain.


Dekompresyon hastalığına bağlı oluşan intraperitoneal ve retroperitoneal alanda serbest hava kabarcıkları

Hakan Abdullah Özgül, Ahmet Peker, Işıl Başara Akın, Canan Altay, Mustafa Seçil
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Dekompresyon hastalığı (DKH), ortam basıncındaki hızlı düşüşe bağlı ortaya çıkan hava kabarcıklarının neden olduğu nadir bir durumdur. Bu hava kabarcıkları hem fiziksel hem de kimyasal etkiler göstererek, asemptomatik klinik prezentasyondan ölüme dek geniş bir spektrumda bulgulara neden olabilir. Literatürde DKH ile ilişkili olarak; bilinç değişiklikleri, kas-iskelet sisteminde ve karında şiddetli ağrı, solunum sıkıntısı ve cilt değişiklikleri tariflenmiştir. DKH tanısını koymak zordur ancak tanıda anamnez ve fizik muayene yol göstericidir. Radyolojik değerlendirme, DKH tanılı hastalarda olası komplikasyonları belirlemek ve batı içi serbest hava kabarcıklarına yol açan diğer akut patolojileri dışlamak için yararlıdır. DKH tanısı konan hastaların bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinde, portal venöz sistem, iliak ve mezenterik venler, vena kava inferior (VCI) ve serebral ve spinal arterlerde hava kabarcıkları daha önce tariflenmiştir. Bu yazıda, abdominal BT'de belirgin olan karın içi serbest hava kabarcıkları görülen iki DKH vakasının klinik ve BT bulgularını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dekompresyon hastalığı, Serbest hava kabarcıkları, Bilgisayarlı tomografi, Karın ağrısı.
Corresponding Author: Hakan Abdullah Özgül, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale