The association between injury severity and psychological morbidity, hand function, and return to work in traumatic hand injury with major nerve involvement: A one-year follow-up study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 905-910 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.39472  

The association between injury severity and psychological morbidity, hand function, and return to work in traumatic hand injury with major nerve involvement: A one-year follow-up study

Nihal Tezel, Aslı Can
Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital Ankara-Turkey

BACKGROUND: We aimed to investigate the association between the severity of the injury and psychological morbidities, hand functions, and return to work (RTW) in traumatic hand injury (THI) with major nerve involvement.
METHODS: Thirty-two patients had THI with major nerve involvement were enrolled in this study. The demographic and clinical characteristics of the patients were recorded after the injury. The severity of the injury was evaluated using the modified Hand Injury Severity Score (MHISS). The Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (Q-DASH) score and Duruöz Hand Index (DHI) were used to assess the hand function. Beck Anxiety Inventory (BAI), Beck Depression Inventory (BDI), and Impact of Event Scale-Revised (IES) were performed to assess psychological morbidity. These assessments were performed after injury and at the end of the first year. Time to RTW was recorded in the first year after the injury. Jamar Hand Dynamometer and pinch meter were used for the measurement of hand and finger grip strength at the end of the first year.
RESULTS: There were significant improvements in IES-R, BDI, BAI, Q-DASH, and DHI scores at the end of the first year compared with baseline scores. We found a significant correlation between MHISS and time of RTW, Q-DASH, and pinch strengths. We found no significant correlation between MHISS and IES-R, BDI, BAI, and grip strength.
CONCLUSION: The severity of the injury is significantly associated with hand functions, pinch strengths, and RTW in THIs with major nerve involvement. The findings showed that there was no association between the severity of the injury and psychological morbidities in the present study.

Keywords: Hand injury, injury severity score; psychological morbidity.


Majör sinir tutulumu olan travmatik el yaralanmalarında yaralanma şiddeti ile psikolojik morbidite, el fonksiyonu ve işe dönüş arasındaki ilişki: Bir yıllık takip çalışması

Nihal Tezel, Aslı Can
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara

AMAÇ: Travmatik el yaralanmalarında, majör sinir etkilenimi ile yaralanma şiddeti ile psikolojik morbidite, el fonksiyonları ve işe dönüş zamanı arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya majör sinir tutulumu olan 32 hasta alındı. Yaralanma sonrası hastaların demografik ve klinik özellikleri kaydedildi. Yaralanmanın şiddeti, El Yaralanması Ciddiyet Skoru (EYCS) kullanılarak değerlendirildi. El fonksiyonunu değerlendirmek için Kol, Omuz ve El (Q-DASH) skorları ve Duruöz El İndeksi (DEİ) kullanıldı. Psikolojik morbidite Beck Anksiyete Envanteri (BAE), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Olay Etkisi Ölçeği-Revize (OEÖ-R) ile değerlendirildi. Bu değerlendirmeler yaralanmadan sonra ve ilk yılın sonunda yapıldı. İşe dönüş zamanı yaralanmadan sonraki ilk yılda kaydedildi. El ve parmak kavrama kuvvetinin ölçümü için Jamar El Dinamometresi ve pinçmetre kullanıldı.
BULGULAR: Yıl sonunda OEÖ-R, BDE, BAE, Q-DASH ve DEİ skorlarında başlangıç skorlara göre önemli iyileşmeler oldu. EYCS ile işe dönüş zamanı, Q-DASH ve el ve parmak kuvvetleri arasında anlamlı bir korelasyon bulundu. ECYS ile OEÖ-R, BDE, BAE ve kavrama kuvveti arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA: Majör sinir tutulumu olan travmatik el yaralanmalarında yaralanmanın şiddeti el fonksiyonları, kavrama kuvvetleri ve işe dönüş zamanı ile önemli ölçüde ilişkilidir. Bu çalışmada, yaralanmanın şiddeti ile psikolojik morbidite arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: El yaralanması, kavrama kuvveti; yaralanma şiddeti skoru.


Nihal Tezel, Aslı Can. The association between injury severity and psychological morbidity, hand function, and return to work in traumatic hand injury with major nerve involvement: A one-year follow-up study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 905-910

Corresponding Author: Nihal Tezel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale