The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 671-677 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.34903  

The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran

Zahra Ghodsi1, Soheil Saadat1, Abdolrazagh Barzegar2, Farshid Alaeddini1, Vafa Rahimi-Movaghar1, Mohammadreza Zafarghandi1, Ardeshir Sheikhazadi3, Ali AkbariSari4, Payman Salamati1
1National Trauma Registry of Iran, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran
2Department of Forensic Medicine, Legal Medicine Research Center, Legal Medicine Organization, Tehran-Iran
3Department of Forensic Medicine, Tehran university of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Tehran-Iran
4Department of Health Management and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran-Iran

BACKGROUND: The present study aims to calculate completeness of the current registration system of fatal injuries in the legal Medicine Organization (LMO) and to estimate the economic burden of fatal injuries at the national level of Iran.
METHODS: We estimated the completeness of registered fatal injuries using a three-source capture-recapture method among the Legal Medicine Organization, health departments and Traffic police in Hamedan County (HC) from June 22, 2015 to June 21, 2016. We also estimated the economic burden of fatal injuries using Years of Life Lost (YLL) during one year. Then, using appropriate statistical methods, we generalized the estimates to the national level.
RESULTS: There were 487 registered fatal injuries in the LMO of HC. The male to female ratio was 2.89. Road Traffic Crashes (RTC) and suicide pertained 45 and 21 percent of deaths, respectively. The completeness of fatal injuries registration was estimated at 86.9%. Based on LMO information of HC, the percentage of fatal injuries numbering errors at the national level was estimated 1.1 times that was reported by LMO in the same period (41,936 vs. 36442). YLL and the economic burden of fatal injuries were estimated 1,706,373 years and 8,692,264,432 US$ at the national level, respectively.
CONCLUSION: The completeness of the current registration system of fatal injuries is good. The economic burden of fatal injuries, especially due to motor vehicle crashes in Iran, is substantial. Strategies, legislative actions, and preventive programs should be considered to decrease the number of fatal injuries in our country.

Keywords: Economic burden, Iran; injuries; mortality.


İran’da kayıt sisteminin bütünlüğü ve ölümcül yaralanmaların ekonomik yükü

Zahra Ghodsi1, Soheil Saadat1, Abdolrazagh Barzegar2, Farshid Alaeddini1, Vafa Rahimi-Movaghar1, Mohammadreza Zafarghandi1, Ardeshir Sheikhazadi3, Ali AkbariSari4, Payman Salamati1
1İran Ulusal Travma Sicili, Sina Travma ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi, Tahran-İran
2Yasal Tıp Araştırma Merkezi, Adli Tıp Örgütü, Adli Tıp Bölümü, Tahran-İran
3Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Tahran-İran
4Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi, Sağlık Yönetimi ve Ekonomi Bölümü, Tahran-İran

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Yasal Tıp Teşkilatı (LMO) içerisinde ölümcül yaralanmaların mevcut kayıt sisteminin bütünlüğünü hesaplamak ve İran’da ulusal düzeyindeki ölümcül yaralanmaların ekonomik yükünü tahmin etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: 22 Haziran 2015–21 Haziran 2016 tarihleri arasında Hamedan Bölgesi’nde (HC) Yasal Tıp Teşkilatı, sağlık departmanları ve trafik polisi arasında üç kaynaklı yakalama-yeniden yakalama yöntemi kullanılarak kaydedilen ölümcül yaralanmaların bütünlüğünü değerlendirildi. Ayrıca, bir yıl boyunca Kaybedilmiş Yıllar (KY) ölçütü kullanarak ölümcül yaralanmaların ekonomik yükü de değerlendirildi. Ardından, uygun istatistiksel yöntemleri kullanarak tahminleri ulusal düzeyde genelleştirdik.
BULGULAR: Hamedan Bölgesi LMO’sunda 487 kayıtlı ölümcül yaralanma vardı. Erkek/kadın oranı 2.89 idi. Karayolu Trafik Kazaları (RTC) ve intihar, ölümlerin sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 21’ini oluşturmaktaydı. Ölümcül yaralanma kayıt bütünlüğünün %86.9 olduğu tahmin edilmektedir. Hamedan Bölgesi’nin LMO bilgilerine dayanarak, ulusal düzeydeki ölümcül yaralanma numaralandırma hatalarının yüzdesinin, aynı dönemde LMO tarafından bildirilenin 1.1 katı olduğu tahmin edilmektedir (41.936’e karşı 36442). Kaybedilmiş yıllar ve ölümcül yaralanmaların ekonomik yükünün ulusal düzeyde sırasıyla 1.706.373 yıl ve 8.692.264.432 ABD doları olduğu tahmin edilmektedir.
TARTIŞMA: Ölümcül yaralanmalara ait mevcut kayıt sisteminin bütünlüğü iyidir. İran’da özellikle motorlu taşıt kazaları nedeniyle ölümcül yaralanmaların ekonomik yükü büyüktür. Ülkemizdeki ölümcül yaralanma sayısını azaltmak için stratejiler, yasal eylemler ve önleyici programlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik yük, İran; mortalite; yaralanmalar.


Zahra Ghodsi, Soheil Saadat, Abdolrazagh Barzegar, Farshid Alaeddini, Vafa Rahimi-Movaghar, Mohammadreza Zafarghandi, Ardeshir Sheikhazadi, Ali AkbariSari, Payman Salamati. The completeness of the registration system and the economic burden of fatal injuries in Iran. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 671-677

Corresponding Author: Payman Salamati, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale