Cementless Rectanguler Stems Yıeld Good Results In Osteoporotıc Bone [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-33046 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.33046  

Cementless Rectanguler Stems Yıeld Good Results In Osteoporotıc Bone

Abdulkadir Polat1, Firat Fidan2, Feyzi Kılıç1, Harun Mutlu3, Cengiz KAZDAL4, Ufuk Özkaya5
1Unıversıty Of Health Scıences Gazıosmanpasa Suam,i̇stanbul
2Sancaktepe Şehit Prof Dr ilhan Varank Education and Research Hospital,i̇stanbul
3GOP Taksim Training and Research Hospital, Orthopedic Clinic, Istanbul
4Memorıal Bahcelıevler Hospıtal, Istanbul
5AGRI STATE HOSPITAL, AGRI

BBackground: The purpose of this study was to investigate the effect of osteoporosis on prosthesis survival by comparing the femoral stem survival rates of patients with poor and relatively good bone quality.
Methods: We retrospectively investigated 61 patients with collum femoris fractures who were treated with cementless rectangular stems between 2011 and 2015 in the Orthopaedics and Traumatology Clinic of Taksim Training and Research hospital. The preoperative pelvic anterior posterior radiographs of the patients were evaluated. The patients were evaluated according to the Dorr classification, and no case with a type A femur was found. The patients were divided into two groups as advanced osteoporotic type C and moderate osteoporotic type B. Thirty patients were type B according to the Dorr classification and 31 were osteoporotic type C.
Results: The femoral component survival was evaluated using the Engh and ARA criteria. The relationship of the ARA score with type B and type C groups was evaluated. The median ARA score was 5 (min 3-max 6) for both types. These two groups were also statistically compared in terms of the ARA scores using the Mann-Whitney U test, which revealed no statistically significant difference (p = 0.24 > 0.05). The Engh values, an other criterion for the survival of femoral components, were also compared. The median Engh values were 16.5 (min 9-max 24) for the Dorr type B group and 14 (min 9-max 24) for the type C group. According to the Mann-Whitney U test, there was no significant difference between the Engh values of the two groups (p = 0.061 > 0.05). Lastly, no statistically significant difference was found in the ARA or Engh loosening scores between the type C advanced osteoporotic group and the type B moderate osteoporotic group.
Conclusions: Our study supports the conclusion that cementless hip arthroplasty can be applied even in advanced elderly and osteoporotic patients without additional intraoperative or postoperative risks.

Keywords: Femoral neck fracture, hemiarthroplasty, Cementless Rectanguler Stems


Sementsiz Karekesit Stemler Osteoporotik Zeminde De Oldukça İyi Sonuçlar Verir

Abdulkadir Polat1, Firat Fidan2, Feyzi Kılıç1, Harun Mutlu3, Cengiz KAZDAL4, Ufuk Özkaya5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Suam,i̇stanbul
2Sancaktepe Şehit Prof Dr ilhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,İstanbul
3GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul
4Memorial Bahçelievler Hastanesi,istanbul
5Ağrı Devlet HAstanesi, Ağrı

Giriş: Kemik kalitesi ileri derecede bozuk olan ve nispeten iyi olan hastaların femoral stem sağkalım oranlarını karşılaştırarak osteoporozun protez sağkalımı uzerindeki etkisini araştırmak.
Gereç ve yöntem: 2011-2015 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde femur boyun kırığı tanısıyla sementsiz karekesit femoral stem ve unipolar baş ile tedavi edilen, son kontrollerine gelen ve en az 3 yıllık takip sonucları elimizde olan 61 hasta belirlendi. Radyografik değerlendirme için hastaların preop grafilerinden pelvis AP grafilerine bakıldı. Kortikal kemik kalitesini değerlendirmek amacıyla Dorr sınıflaması kullanıldı. Dorr sınıflamasına gore tip A olan hastamız yoktu. Calışamaya dahil edilen hasta grubu ileri osteoporotik tip C, ve ılımlı osteoporotik tip B olmak uzere iki gruba ayrıldı. Hastalarımızın 30 tanesi Dorr sınıflamasına gore tip B, 31 tanesi tip C idi.
Bulgular: Dorr sınıflamasına gore kortikal kemik kaliteleri acısından sınıflandırdığımız hastalarda femoral komponentin sağkalımları Engh ve ARA kriterleri kullanılarak değerlendirildi. Dorr sınıflamasına gore Tip B ve Tip C gruplarının ARA skoru ile ilişkisi karşılaştırıldı. Dorr tip B grubunda ARA; medyan 5 (min3-max 6), tip C grubunda medyan 5 (min 3-max 6) olarak bulundu. Bu iki grup istatistiksel olarak Mann Whitney U testi ile kıyaslandı. Her iki grup arasında ARA skorları acısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.24>0.05). Yine benzer şekilde her iki grup arasında femoral komponent sağkalım kriteri olan Engh değerleri karşılaştırıldı. Dorr tip B olan grupta Engh değerleri; medyan 16.5 (min 9-max24), Dorr tip C grubunda; medyan 14 (min 9-max24) olarak bulundu. Bu iki grup istatistiksel olarak Mann-Whitney U testi ile kıyaslandı. Her iki grubun Engh değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı.(p=0.061>0.05) Bizim verilerimizde ileri osteoporotik olarak kabul etiğimiz Tip C grubu ile ılımlı osteoporotik kabul ettiğimiz tip B grubu arasında hem ARA skorları, hem de Engh gevşeme skorları acısından femoral komponentlerdeki gevşeme değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Calışmamız sementsiz kalca artroplastisinin ileri yaşlı, osteoporotik hastalarda dahi, intraoperatif ve postoperatif ilave riskler getirmeden, hem de radyolojik ve klinik sonucları bakımından da yuzguldurucu bir şekilde uygulanabilirliği sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, hemiartroplasti, karekesit sementsiz stem
Corresponding Author: Firat Fidan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale