Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-24374 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24374  

Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess

Barış Mantoğlu1, Guven Erdogrul2, Alper Koçbıyık3
1Sakarya University Training and Research Hospital, General Surgery Clinic, Sakarya
2Afsin State Hospital General Surgery, Afsin/Kahramanmaras
3Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital Clinical Pathology,Istanbul

Pilonidal sinus is a well-known disease of sacro-coccygeal region which is caused by hair shafts penetrating epidermis. Granulomatous reaction is the characteristic of this chronic inflammatory disease. Umbilical pilonidal sinus is an acquired disease that can appear in many guises and mimic several umbilical conditions. Several risk factors for developing the disease have been described. Treatment is based on clinical experience rather than on evidence-based medicine. The umbilical pilonidal sinus, which is not treated medically or surgically, may cause regional or generalized infections. We suggest that our case which has never had symptoms before and has caused acute abdomen, will be considered in the diagnosis of acute abdomen.

Keywords: rare, acute abdomen, umbilical pilonidal sinus, perforation


Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu

Barış Mantoğlu1, Guven Erdogrul2, Alper Koçbıyık3
1Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
2Afşin Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Afşin/Kahramanmaraş
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Patoloji,İstanbul

Pilonidal sinüs, epidermise nüfuz eden kıl gövdelerinin neden olduğu iyi bilinen bir sakrokoksigeal bölge hastalığıdır. Granülomatöz reaksiyon, bu kronik enflamatuar hastalığın özelliğidir. Umbilikal pilonidal sinüs, klinik olarak birçok şekilde ortaya çıkabilen ve bazı umbilikal bölgede meydana gelen hastalıkları taklit eden edinilmiş bir hastalıktır. Umbilikal pilonidal sinüs oluşumunda çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Umbilikal pilonidal sinüsün tedavisi kanıta dayalı tıptan ziyade klinik deneyime dayanır. Tıbbi ya da cerrahi olarak tedavi edilmeyen umbilikal pilonidal sinüs bölgesel ya da generalize enfeksiyonlara neden olabilir. Daha önce hiçbir belirti vermeyen intra abdominal perforasyon gösteren umbilikal pilonidal sinüs apsesi vakamızın, akut karın ön tanıları arasında bundan sonra göz önünde bulundurulacaktır.

Anahtar Kelimeler: nadir, akut batın, umbilikal pilonidal sinüs, perforasyon
Corresponding Author: Barış Mantoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale