Pediatric head traumas: A different perspective [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 765-768 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24287  

Pediatric head traumas: A different perspective

Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: We aim to present our series on pediatric head traumas and discuss our results with the current literature.
METHODS: The data of children who underwent treatment for head trauma in our department between 2010 and 2019 were retrospectively reviewed. Their clinical condition at admission, radiological findings, treatment methods and outcomes were analyzed.
RESULTS: Ninety children underwent treatment for head trauma, 60 of them were male and 30 were female. The mean age was 6.6 years. Linear skull fracture was seen 55 patients, while epidural hematoma in 15 patients. Twenty patients underwent surgical treatment, while 70 patients underwent conservative treatment. No patient died in our series, three patients underwent rehabilitation due to neurological deficits after discharge.
CONCLUSION: Children were more prone to head trauma, but their mortality was less than the adults. Conservative treatment should be the first goal, but surgical management should be reserved for children with significant hematoma and declining neurological conditions.

Keywords: Child, head trauma; outcome; surgery.


Pediyatrik kafa travmaları: Farklı bir bakış açısı

Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Pediyatrik kafa travmaları çalışmamızı sunmak ve sonuçlarımızı güncel literatürle tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2010 ve 2019 yılları arasında kliniğimizde kafa travması nedeniyle tedavi gören çocukların verileri geriye dönük olarak incelendi. Başvuru sırasındaki klinik durumu, radyolojik bulgular, tedavi yöntemleri ve sonuçları analiz edildi.
BULGULAR: Doksan çocuk kafa travması nedeniyle tedavi edildi, bunların 60’ı erkek, 30’u kız idi. Yaş ortalaması 6.6 idi. Elli beş hastada lineer kafatası kırığı, 15 hastada epidural hematom görüldü. Yirmi hastaya cerrahi tedavi uygulandı, 70 hastaya konservatif tedavi uygulandı. Çalışmamızda hiçbir hasta kaybedilmedi, üç hastaya taburcu olduktan sonra nörolojik defisit nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulandı.
TARTIŞMA: Çocuklar kafa travmasına daha erişkinlere göre yatkındır, ancak mortalite yetişkinlerden daha azdır. Konservatif tedavi ilk hedef olmalı, ancak önemli boyutlarda hematomlu ve kötüleşen nörolojik tablosu olan çocuklar için cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, çocuk; kafa travması; sonuç.


Soner Yaşar, Alparslan Kırık, Mehmet Ozan Durmaz. Pediatric head traumas: A different perspective. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 765-768

Corresponding Author: Soner Yaşar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale