APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 893-898 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22654  

APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study

Güven Gürsoy1, Canan Gürsoy2, Yağmur Kuşcu3, Semra Gümüş Demirbilek3
1Department of Neurosurgery, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla-Turkey
2Division of Intensive Care, Department of Anesthesiology and Reanimation, Muğla Sıtkı Koçman University Training and Research Hospital, Muğla-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey

BACKGROUND: Some scoring systems, such as Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), are used to predict mortality, but they are not specialized for traumatic brain injury. INCNS is a new scoring system for traumatic brain injury developed by Goa et al. INCNS score evaluates inflammation, nutrition, consciousness, neurological function and systemic condition. The present study aims to evaluate performances of Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) and INCNS to predict mortality in traumatic brain injuries.
METHODS: In this study, 78 patients who were treated in anaesthesiology intensive care unit with the diagnosis of traumatic brain injury were included. Patients under the age of 18, foreigners, patients with incomplete data were excluded from this study. Medical records were examined retrospectively. APACHE II and INCNS scores in the first 24 hours were counted up.
RESULTS: Of the 78 patients, 45 (57.7%) were males and 33 (42.3%) were females. The overall mortality was 34.6% (27/78). The mean APACHE II, INCNS score was 23.85±9.44 and 14.43±8.75, respectively. The area under the curve result of receiver operating characteristic curve analysis was 0.797 for the APACHE II and 0.847 for the INCNS.
CONCLUSION: The INCNS scoring system had higher discriminatory power than the APACHE II in predicting the mortality of TBI in the ICU. INCNS can be considered as a usable prognostic model for Turkish people.

Keywords: Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II), INCNS scoring system; intensive care unit mortality; scoring system; traumatic brain injury.


Travmatik beyin hasarında mortaliteyi tahmin etmede APACHE II mi INCNS mi?: Geriye dönük kohort çalışma

Güven Gürsoy1, Canan Gürsoy2, Yağmur Kuşcu3, Semra Gümüş Demirbilek3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım, Muğla
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Muğla

AMAÇ: Mortaliteyi belirlemede akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme II (APACHE II) skorlama sistemi gibi birçok skorlama sistemi kullanılmasına rağmen travmatik beyin hasarına özgü değildir. INCNS travmatik beyin hasarı için Gao ve ark. tarafından geliştirilmiş yeni bir skorlama sistemidir. INCNS skorlama sistemi, enflamasyon, nutrisyon, bilinç, nörolojik fonksiyonlar ve sistemik durumu değerlendirmektedir. Çalışmamızın amacı travmatik beyin hasarında mortaliteyi tahmin etmede APACHE II ve INCNS’nin performansını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Travmatik beyin hasarı nedeniyle anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 78 hasta çalışmaya alındı. Hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. On sekiz yaşından küçük olanlar, yabancılar, eksik verileri olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların ilk 24 saat içindeki verileri ile APACHE II ve INCNS skorları hesaplandı ve kayıt edildi.
BULGULAR: Yetmiş sekiz hastanın 45’i (%57.7) erkek, 33’ü (%42.3) kadındır. Mortalite oranı %34.6 (27/78) olarak hesaplanmıştır. APACHE II ve INCNS skorlarının ortalaması sırasıyla 23.85±9.44 ve 14.43±8.75’dir. ROC eğrisi altında kalan alan APACHE II için 0.797, INCNS için 0.84’dür.
TARTIŞMA: INCNS skorlama sistemi; yoğun bakım ünitesinde travmatik beyin hasarı mortalitesini belirlemede APACHE II skorlama sistemine göre daha güçlüdür ve Türk hasta popülasyonuna uygun olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirme II (APACHE II), INCNS skorlama sistemi; skorlama sistemi; travmatik beyin hasarı; yoğun bakım ünitesi mortalitesi.


Güven Gürsoy, Canan Gürsoy, Yağmur Kuşcu, Semra Gümüş Demirbilek. APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(6): 893-898

Corresponding Author: Canan Gürsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale