Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-21805 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.21805  

Management of tracheal stenosis after corrosive acid ingestion: Case report

Hıdır Esme, Hasan Doğan
Department of Thoracic Surgery, Konya Training and Research Hospital, Health Sciences University, Konya, Turkey

Although corrosive injury of the digestive tract is a well-known clinical entity, damages of the airway, a critically life-threatening condition, has not been clearly documented. Tracheal stenosis is very rare associated with corrosive acid ingestion. We report the case of a 4-year-old girl child who presented to the emergency department three week after accidentally drinking an acidic cleaning agent stored in unlabeled bottle. Rigid bronchoscopy was carried out to observe the stenosis. She was treated by serial dilation, repair of tracheal laceration, and placement of a temporary polyurethane-coated nitinol stent. Careful and accurate stent placement may provide significant and life-saving airway improvement as observed in the presenting pediatric case.

Keywords: Corrosive injury, tracheal stenosis, management


Koreziv asit madde içimi sonrası olan trakeal stenozda yaklaşım: Olgu sunumu

Hıdır Esme, Hasan Doğan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Konya, Türkiye

Sindirim sisteminin koreziv madde ile yaralanması iyi bilinen klinik bir tablo olmakla beraber, kritik olarak hayatı tehdit eden hava yolu hasarı açık bir şekilde dökümante edilmemiştir. Koreziv asit madde içilmesi ile ortaya çıkan trakeal stenoz çok nadirdir. Biz, isimsiz şişede saklanan asidik temizleme ajanının, kaza ile içilmesinden 3 hafta sonar acil kliniğine başvuran 4 yaşındaki kız çocuğu olgusunu rapor ettik. Rijit bronkoskopi stenoz varlığını gösterdi. Olgu tekrarlayıcı dilatasyon, trakeal yaralanmanın onarılması ve geçici poliuretan ile kaplı nitol stentin yerleştirilmesiyle tedavi edildi. Sunduğumuz olguda olduğu gibi dikkatli ve doğru stentin yerleşirilmesi, anlamlı ve hayat kurtarıcı hava yolu iyleşmesi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Koreziv yaralanma, trakeal darlık, yaklaşım
Corresponding Author: Hıdır Esme, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale