Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: an experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-17748 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.17748  

Effect of boric acid on cartilage formation of osteochondral defects in rabbit knee: an experimental study

Sefa Gök1, Fırat Ozan1, Ebru Akay2, Kamil Yamak3, Cemil Kayalı3, Taşkın Altay3
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Pathology, Kayseri City Hospital, Kayseri, Turkey
3Department Of Orthopedics And Traumatology, İzmir Bozyaka Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

BACKGROUND: The present study aimed to investigate the healing of articular cartilage with boric acid (BA) injection in an experimental cartilage defect model of rabbit knee.
METHODS: Nine skeletally mature female New Zealand White rabbits were used. The right knees of the rabbits were assigned as the study group and injected with the BA solution and the left knees of the rabbits as the control group. Under anaesthesia, a cylindrical full-thickness osteochondral defect (4 mm in diameter and 3 mm in depth) was formed using a drill on the anterior side of the articular surface of the medial femur condyle. The BA solution was administered to the right knees of rabbits in the form of an intra-articular injection (8 mg/kg) for six weeks, at the same day and hours each week. The animals were euthanised at the end of the second month.
RESULTS: In both macroscopic evaluation and microscopic evaluation, significant differences were observed in the BA injection group compared with the control group (p<0.05). In the macroscopic examination of the defect area, statistically significant differences were observed between the groups in terms of degree of defect repair, integration to border zone and macroscopic appearance (p <0.05). The averaged results of all evaluated parameters of the ICRS visual histological assessment score were better for the BA group.
CONCLUSION: The healing process of the cartilage injury could be improved by BA injection administration. In the future, BA may safely be used as an additional treatment modality in clinical practice to enhance the healing process of cartilage injuries, which are commonly observed orthopaedic problem.

Keywords: Boric acid, osteochondral defect, cartilage repair, intra-articular injection, articular cartilage


Tavşan diz eklemi osteokondral defekt modelinde borik asitin kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi: Deneysel çalışma

Sefa Gök1, Fırat Ozan1, Ebru Akay2, Kamil Yamak3, Cemil Kayalı3, Taşkın Altay3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Patoloji Kliniği, Kayseri
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada tavşan diz eklemi deneysel kıkırdak defekti modelinde eklem kıkırdağının borik asit (BA) enjeksiyonuyla kıkırdak iyileşmesi üzerine etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Dokuz adet iskelet gelişimi olgun, dişi, Yeni Zelanda beyaz tavşanı kullanıldı. Tavşanların sağ dizleri çalışma grubu olarak atandı ve BA çözeltisi eklem içi enjekte edildi. Tavşanların sol dizleri ise kontrol grubu olarak belirlendi. Tavşanlara anestezi altında, medial femur kondilinin eklem yüzeyinin ön tarafında matkap ucu kullanılarak, silindirik tam kalınlıkta bir osteokondral defekt (4 mm çapında ve 3 mm derinliğinde) oluşturuldu. BA çözeltisi tavşanların sağ dizlerine altı hafta boyunca, her hafta aynı gün ve saatte eklem içi enjeksiyonu (8 mg / kg) şeklinde uygulandı. İkinci ayın sonunda hayvanlara ötenazi uygulandı.
BULGULAR: Hem makroskopik değerlendirmede hem de mikroskobik değerlendirmede BA enjeksiyon grubunda kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar gözlendi (p <0.05). Defekt bölgesinin makroskopik değerlendirmesinde defekt onarım derecesi, sınır bölgesi integrasyonu ve makroskopik görünüm açısından gruplar arasında BA grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edildi (p <0.05). ICRS görsel histolojik değerlendirme skoruna gore değerlendirilen tüm parametrelerin ortalama sonuçları BA grubu için daha iyi olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Kıkırdak yaralanmasının iyileşme süreci BA enjeksiyon uygulaması ile geliştirilebilir. Gelecekte BA, yaygın olarak görülen bir problem olan kıkırdak yaralanmalarının iyileşme sürecini arttırmak için klinik uygulamalarda ek bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Borik asit, osteokondral defekt, kıkırdak onarımı, eklem içi enjeksiyon, eklem kıkırdağı
Corresponding Author: Fırat Ozan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale