Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-16794 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.16794  

Morphometric study on the 12. thoracic vertebra which is most frequently exposed to trauma and the closest vertebra to thoracic aorta

Mehmet Fatih Korkmaz1, Hüseyin Ozevren2
1Department Of Orthopaedics And Traumatology, Medeniyet University School Of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department Of Neurosurgery, Dicle University School Of Medicine, Diyarbakır, Turkey

Background: To describe gender-related differences in the length of the left chord and pedicle at the level of 12. thoracic vertebra and appropriate length of the screw to be applied so as to decrease the perforation risk of anterior cortex of the corpus and preventable injury of major vascular vessels.
Materials & Methods: Axial bone window CT images of T12 vertebral pedicles of 60 patients (30 male, 30 female, age > 25 years) without any sign of spinal trauma were obtained and morphometric data were analized.
Results: Mean ages of the female (n=30) and male (n=30) patients were 32.17±4.24 and 31.70±3.60 years, respectively. Left chord lengths of T12 of the male (38.17±2.54 mm) and female (36.62±2.27 mm) patients were compared and a statistically significant difference was found between these two measurements (p=0.016). A statistically significant difference between the length of the left chord (37.40±2.51) (range, 32 to 44 mm) and age (31.93±3.91) (range, 25 to 40) years and also a moderate degree of correlation was observed. (p=0.002), (r=0.401). A statistically significant difference and a moderate degree of correlation was found between the lengths of the left chords (37.40±2.51; range, 32 to 44 mm) and the left pedicles (12.12±1.34; range, 10.0 to 15.80 mm) (p=0.001), (r=0.577)
Conclusions: Significant differences and correlations exist between the left pedicle and the left chord in male and female patients and patients with different ages. The data obtained can be used as a guide to determine the implant size and intraoperatif management of T12 vertebral pedicle.

Keywords: Pedicle screw, thoracic vertebra, anatomy, aorta, pedicle morphology


Torasik aortaya en yakın ve travmaya en fazla maruz kalan 12. Torasik vertebranın morfometrik çalışması

Mehmet Fatih Korkmaz1, Hüseyin Ozevren2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

Amaç: Korpusun anterior korteksinin perforasyon riskinin ve önlenebilir büyük vasküler zedelenmelerin azaltılması amacıyla 12. torakal vertebra seviyesinde sol kord uzunluğu, sol pedikül uzunluğu ve uygun vida uzunluğunun cinsiyetler arası farklılıklarını tanımlamak.
Çalışma planı: Çalışmada 25 yaşından büyük (25-40 yıl), spinal travma bulgusu olmayan 60 hastanın ( 30 erkek, 30 bayan) T12 vertebra pediküllerinin torakal aksiyel kemik pencere BT görüntüsü alınarak morfometrik verileri analiz edildi.
Materyal Ve Metod: T12 sol kord uzunlukları erkek (38,17±2,54 mm) ve kadınlarda (36,62±2,27 mm) karşılaştırılarak, istatistiksel anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.016). Sol kord uzunluğu (37,40±2,51) (32-44 mm) ile yaş (31,93±3,91) (25-40 yıl) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve orta derecede korelasyon görülmüştür (p= 0.002,r=0.401). Sol kord uzunlukları (37,40±2,51)(32-44 mm) ile sol pedikül uzunlukları (12,12±1,34) (10,0-15,80 mm) arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık ve orta düzeyde korelasyon saptanmıştır (p=0.001, r=0.577).
Çıkarımlar: Sol pedikül ve sol kord uzunluğu ile yaş ve cinsiyet arasında anlamlı farklılıklar ve ilişkiler mevcuttur. Elde edilen bilgiler implant boyutu ve intraoperatif T12 vertebra pedikülünün yönelimi için bir yol gösterici olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Pedikül vidası, torasik omurga, anatomi, aorta, pedikül morfolojisi
Corresponding Author: Mehmet Fatih Korkmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale