Fat Embolism Syndrome After Gluteal Augmentation with Hyaluronic Acid: A Case Report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-08433 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.08433  

Fat Embolism Syndrome After Gluteal Augmentation with Hyaluronic Acid: A Case Report

İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
Department Of Emergency Medicine, Ege University School of Medicine, Izmir, Turkey

Introduction:
Fat embolism syndrome (FES) occurs classically characterized by the combination of acute respiratory failure, neurologic abnormalities, and petechial rash.
Case Presentation:
Forty-six-year-old female presented to our emergency department with agitation, altered mental status, and drowsiness. It was learned that the patient had received an hyaluronic acid (HA) injection into her buttocks at a beauty center a few hours before admission. She had no skin findings but she was hypoxemic, she had lung computed tomography (CT) findings bilateral ground-glass opacities and pleural effusion and has multiple cerebral white lesion on brain magnetic resonance images (MRI).
Conclusion
Patients presenting to the emergency department with sudden alteration in mental status should be questioned for recent surgical or invasive aesthetic procedures. Fat embolism syndrome should be considered even if the patient has no petechial rash. Brain MRI and lung CT should be the imaging modality of choice in these patients.

Keywords: Hyaluronic acid injection, fat embolism syndrome, emergency medicine


Hyalüronik Asit ile Kalça Dolgusu Sonrası Yağ Emboli Sendromu Olgusu

İlhan Uz, Sercan Yalçınlı, Mehmet Efe
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir

Giriş:
Yağ embolisi sendromu, klasik olarak akut solunum yetmezliği, nörolojik anormallikler ve peteşiyal döküntü kombinasyonu ile ortaya çıkar.
Olgu sunumu:
Kırk altı yaşında kadın hasta acil servise ajitasyon, bilinç değişikliği ve uykuya meyil şikayetleri ile başvurdu. Hastanın acil servise gelmeden saatlerce önce bir güzellik merkezinde, kalçalarına estetik amaçlı hyalüronik asit (HA) enjeksiyonu yapıldığı öğrenildi. Cilt bulguları yoktu ancak hipoksemi ile akciğer bilgisayarlı tomografisinde (BT) bilateral buzlu cam opasiteleri ve plevral efüzyon bulguları mevcuttu, ayrıca beyin manyetik rezonans görüntülerinde (MRG) çok sayıda beyaz lezyon vardı.
Sonuç
Acil servise bilinçte ani değişiklikler ile başvuran hastalar, geçirilmiş cerrahi veya invaziv estetik prosedürler için sorgulanmalıdır. Yağ embolisi sendromu, hastanın peteşial döküntüleri olmasa bile düşünülmelidir. Beyin MR ve akciğer BT bu hastalarda tercih edilen görüntüleme yöntemi olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hyalüronik asit enjeksiyonu, yağ emboli sendromu, acil tıp
Corresponding Author: İlhan Uz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale