Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-07045 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.07045  

Hypovolemic shock due to giant ovarian tumor rupture after minor trauma: A case report

YILMAZ GÜLER1, Hasan Çalış1, Serkan Şengül1, Özkan Özen2, Zülfikar Karabulut1
1Department of General Surgery, Alanya Alaaddin Keykubat University Medical Faculty, Alanya, Antalya, Turkey
2Department of Radiology, Alanya Alaaddin Keykubat University Medical Faculty, Alanya, Antalya, Turkey

Introduction: Rupture of gynecologic tumors secondary to trauma rarely occurs. Rupture can lead to acute abdominal pain due to hemorrhage from the ruptured area and organs; rupture can also lead to peritonitis, depending on the size of the tumor. We describe the case of giant epithelial ovarian tumor rupture exhibiting due to minor trauma and the development of hypovolemic shock.
Clinical Case: A 69-year-old female patient was admitted to the emergency room with complaints of acute abdominal pain and subsequent clouding of consciousness after falling down while walking. Emergency abdominal computed tomography (CT) scan revealed widespread hemorrhagic free fluid in the abdominal cavity and a mass measuring 27.5x21x15 cm, extending from the right quadrant of the abdomen to the left. The patient underwent an emergency operation due to hypovolemic shock. During surgery, a totally ruptured mass lesion arising from the right ovary was seen; the mass contained cystic components and measured approximately 30x20x15 cm. Hemostasis was achieved in the bleeding areas, and the right ovarian mass was totally resected.. The patient was discharged as cured on the 6th postoperative day.
Conclusion: Gynecologic tumor rupture due to trauma is a rare event. However, it is a clinical condition that should be kept in mind regardless of the type of trauma. This is especially true in patients who experienced trauma and were radiologically found to have intra-abdominal hemorrhage with normal-appearing solid organs, such as liver and spleen, that frequently cause bleeding.

Keywords: Ovarian neoplasm, trauma, rupture, hypovolemic shock


Minör travma sonrası dev over tümörü rüptürüne bağlı gelişen hipovolemik şok; Olgu Sunumu

YILMAZ GÜLER1, Hasan Çalış1, Serkan Şengül1, Özkan Özen2, Zülfikar Karabulut1
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Alanya, Antalya,Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyolojii Anabilim Dalı, Alanya, Antalya,Türkiye

Giriş: Travmaya bağlı jinekolojik tümör rüptürleri oldukça nadir görülür. Rüptür, tümör çapına ve kanamaya bağlı olarak rüptüre olduğu alan yada organda akut abdominal ağrıya yol açabildiği gibi, peritonite de sebep olabilmektedir. Bu çalışmamızda, minor travma sonrası gelişen rüptüre bağlı hipovolemik şok tablosuna neden olan dev epitelyal tip over tümör rüptürü olgusunu sunacağız.
Olgu Sunumu: 69 yaşında kadın hasta yürürken yere düşme sonrası gelişen karın ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle hastanemiz acil servisine başvurdu. Abdominal tomografide karın içi yaygın hemorajik sıvı ve 27.5x21x15 cm çapında karın sağ alt kadrandan sol kadrana doğru uzanan kitle lezyonu tespit edildi. Hasta hipovolemik şok tablosunda acil opere edildi. Ameliyatta sağ over kaynaklı, ortasından tamamen rüptüre olmuş, kistik komonentler içeren ve yaklaşık 30x20x15 cm çapında kitle lezyonu saptandı. Kanama alanlarında hemostaz sağlanarak kitle total olarak çıkarıldı. Hasta ameliyat sonrası 6. gün şifa ile taburcu edildi.
Tartışma: Travmaya bağlı jinekolojik tümör rüptürleri nadir görülür. Ancak travmanın tipine bağlı olmaksızın mutlaka akılda tutulması gereken bir durumdur. Bu durum özellikle travma sonrası radyolojik olarak intraabdominal kanamanın saptandığı ancak sıklıkla yaralanan karaciğer ve dalak gibi organların radyolojik olarak normal olduğu durumlarda önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Over tümörleri, travma, rüptür, hipovolemik şok
Corresponding Author: YILMAZ GÜLER, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale