Urgent and Elective Proctologic/Anorectal Interventions in the COVID-19 Pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-02446 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.02446  

Urgent and Elective Proctologic/Anorectal Interventions in the COVID-19 Pandemic

Sezai Leventoğlu1, Bulent Mentes2, ESİN ŞENOL3, David Zimmerman4, Gianluca Pellino5, Gianluca Pellino6, Eloy Espin6
1Department of Surgery, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Surgery/Proctology, Memorial Ankara Hospital, Turkey
3Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey
4Department of Surgery, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Hospital), Tilburg, The Netherlands
5Department of Advanced Medical and Surgical Sciences, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Naples, Italy
6Colorectal Unit - Hospital Universitari Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain

Background: This article aims at giving practical information and concrete suggestions on what should be taken into consideration in emergency, semi-urgent and elective settings for common anorectal diseases in the hectic period of the COVID-19 pandemic, based on early results of a series of anorectal interventions.
Methods: Referring to other related guidelines, general considerations specific to the diagnosis and treatment of highly prevalent anorectal diseases were developed in order to target the correct patients, to evaluate and orientate by telemedicine, to adapt the Proctology Unit to the new pandemic, and to control contamination and infection. Specific considerations for common anorectal diseases were cited, and our initial results were retrospectively documented.
Results: From March 1 to April 10, 2020, we contacted 240 patients with anorectal diseases in two centers. We evaluated the results retrospectively on 16-17 April. At the end of this survey, 14 patients (5.8%) were lost for further contact and follow-up. Thirty-one patients (12.9%) were evaluated as nondeferrable cases and invited to the Proctology Unit. Twenty-eight patients required interventions at the same session. Adhering to the principles described here, more than 90 percent of benign anorectal disorders could be treated successfully with 2.1 percent of suspected contamination, and no confirmed cases. None of the Proctology personnel or their close contacts developed COVID-19, either.
Conclusions: By adhering to the principles outlined in this practical guide, it was possible to treat most of the benign anorectal diseases safely in the initial, hectic period of the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, urgent proctology, practical proctology guide


COVID-19 pandemisinde acil ve elektif proktolojik/anorektal girişimler

Sezai Leventoğlu1, Bulent Mentes2, ESİN ŞENOL3, David Zimmerman4, Gianluca Pellino5, Gianluca Pellino6, Eloy Espin6
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Memorial Hospital, Cerrahi/Proktoloji Kliniği, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
4Department of Surgery, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Hospital), Tilburg, The Netherlands
5Department of Advanced Medical and Surgical Sciences, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Naples, Italy
6Colorectal Unit - Hospital Universitari Vall d'Hebron, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain

Amaç: Bu çalışmada amaç COVID-19 pandemisinde sık görülen proktolojik hastalıklara acil, yarı-acil ve elektif koşullarda nasıl yaklaşılması gerektiğini gösteren pratik bir kılavuz hazırlamaktır.
Yöntem: Pandemi döneminde ilgili kılavuzlarla ilişkili olarak, sık görülen anorektal hastalıkların tanı ve tedavisinde, hastaları doğru yönlendirmek amaçlı hastane başvuru öncesi teletıp ile değerlendirilmiştir. Aynı zamanda proktoloji ünitelerinde kontaminasyon ve enfeksiyonu kontrol etmek için önlemler alınmıştır. Sık görülen anorektal hastalıkların COVID-19 pandemisinde acil ve elektif koşullarda değerlendirilmesini kolaylaştırıcı kılavuz oluşturulmuş, bu amaca hizmet için pandemi döneminde hastaların erken sonuçları dokümante edilmiş, retrospektif olarak irdelenmiştir.
Sonuçlar: İki merkezde 1 Mart -10 Nisan 2020 tarihleri arasında anorektal hastalıkları olan 240 hasta ile iletişime geçilmiştir. Hastalar 16-17 Nisan’da retrospektif olarak değerlendirildi. 14 (%5.8) hasta ile takip sırasında iletişim kurulamadı. 31 hasta (%12.9) ise şiddetli proktolojik şikayetleri nedeni ile proktoloji ünitelerine davet edildi. Bu hastaların 28’ine aynı seansda acil girişim uygulandı. Hazırladığımız proktoloji rehberi sayesinde %2.1’i şüpheli kontaminasyon olan hastaların anorektal hastalıklarının %90’dan fazlası başarılı bir şekilde tedavi edildi. Proktroloji personelinde ve yakın temaslı olan kişilerde bu pratik proktoloji kılavuzu sayesinde COVID-19 saptanmadı.
Tartışma: Hazırlanan pratik kılavuzda belirtilen ilkelere bağlı kalarak, acil ve elektif selim anorektal hastalıkların çoğunluğu COVID-19 salgınının ilk, telaşlı döneminde güvenli bir şekilde tedavi edilebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, acil proktoloji, pratik proktoloji klavuzu
Corresponding Author: Sezai Leventoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale