Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen; a rare clinical presentation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-00734 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.00734  

Acute abdomen due to torsion of the wandering spleen; a rare clinical presentation

Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
Health Sciences University Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital Clinic of General Surgery, Şanlıurfa, Turkey

Wandering spleen is defined as the spleen being not in its normal anatomic position due to the absence or laxity of suspensory ligaments. Congenital and acquired factors play a role in its etiology. It is a rare condition and may cause life-threatening complications as torsion or infarction. Rarely, patients may present to emergency department with acute abdomen. They may also present with chronic abdominal pain or intraabdominal mass. As its clinical diagnosis is difficult to make, radiological studies have an important role for an accurate diagnosis. In this paper we presented a 24-year-old patient with torsion of a wandering spleen who presented with acute abdomen and who underwent laparoscopic splenectomy under urgent conditions.

Keywords: Wandering spleen, acute abdomen, laparoscopic splenectomy


Gezici dalak torsiyonuna bağlı oluşan akut karın; nadir bir klinik prezentasyon

Mehmet Tolga Kafadar, Yildiray Daduk, Murat Karakoç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa, Türkiye

Gezici dalak, asıcı bağlarının yokluğu veya gevşekliği nedeniyle dalağın normal anatomik lokalizasyonunda olmaması şeklinde tanımlanmıştır. Konjenital ve edinsel faktörler etyolojide rol oynamaktadır. Nadir görülen bir durumdur ve torsiyon veya enfarktüs gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Nadiren hastalar akut karın tablosu ile de acile başvurabilirler. Kronik karın ağrısı veya intraabdominal kitle ile prezente olabilir. Klinik tanısı genellikle zor olduğu için, radyolojik incelemeler tanıda oldukça önemli yer tutar. Bu yazıda akut karın tablosu ile başvuran ve acil şartlarda laparoskopik splenektomi uyguladığımız, 24 yaşında gezici dalak torsiyonu olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Gezici dalak, akut karın, laparoskopik splenektomi
Corresponding Author: Mehmet Tolga Kafadar, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale