Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Nisan 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
TRAVMADA RADYOLOJİ UZMANI VE RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ
THE ROLE THE RADIOLOGIST AND RADIOLOGIC IMAGING IN TRAUMA
Orhan Oyar, Kemal Aktuğlu
Sayfalar 75 - 80 (2476 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
KATLARDA ALKALİ ÖZOFAGUS YANIĞI ÜZERİNE DEKSAMETAZON VE PREDNİZOLONUN ETKİLERİ
EFFECTS OF PREDNISOLONE AND DEXAMETHASONE ON ALKALI BURNS OF THE ESOPHAGUS IN RATS
Hayrettin Öztürk, Ali İhsan Dökücü, İbrahim Sarı
Sayfalar 81 - 85 (1844 kere görüntülendi)

3.
SPONTAN İNCE BARSAK PERFORASYONLARI
SPONTANOUS SMALL BOWEL PERFORATIONS
Ekrem Kaya, Osman Selçuk, Adem Dervişoğlu, Zafer Malazgirt, Necati Özen, Kayhan Özkan
Sayfalar 86 - 90 (1959 kere görüntülendi)

4.
TEMPORAL KEMİK PETROZ BÖLÜM KIRIKLARI
FRACTURES OF THE PETROUS PART OF THE TEMPORAL BONE
Aşkın Görgülü, Sebahattin Çobanoğlu, Kenan Eliuz
Sayfalar 91 - 95 (2042 kere görüntülendi)

5.
KARIN TRAVMALI OLGULARDA GEREKSİZ LAPARATOMİLERİMİZ
UNNECESSARY LAPARATOMY OF THE PATIENTS WITH ABDOMINAL TRAUMA
Ahmet Rahmi Hatipoğlu, İrfan Coşkun, Kemal Karakaya, Zeki Hoşcoşkun
Sayfalar 96 - 99 (1888 kere görüntülendi)

6.
TORAKS TRAVMASI: 532 OLGUNUN ANALİZİ
THORACIC TRAUMA: ANALYSIS OF 532 PATIENTS
Ayten Kayı Cangır, Aydın Nadir, Murat Akal, Hakan Kutlay, Nezih Özdemir, Adem Güngör, Şevket Kavukçu, Hadi Akay, İlker Ökten, Şinasi Yavuzer
Sayfalar 100 - 105 (2587 kere görüntülendi)

7.
UZUN SÜRELİ TATİLLERDE ACİL SERVİS HİZMETLERİ
EMERGENCY DEPARTMENT SERVICES DURING LONG-TERM HOLIDAYS
Cuma Yıldırım, Erdoğan M Sözüer, Yusuf Yürümez, İbrahim İkizceli
Sayfalar 106 - 109 (1866 kere görüntülendi)

8.
U.Ü.TIP FAKÜLTESİ İLK VE ACİL YARDIM SERVİSİNE BAŞVURAN VERTEBRA VE / VEYA SPİNAL TRAVMALI HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK VE PROGNOSTİK İNCELENMESİ
WITH VERTEBRAL AND / OR SPINAL INJURIES WHO WERE ADMITTED TO FIRST AID AND EMERGENCY ROOM AT MEDICAL SCHOOL OF ULUDAĞ UNIVERSITY
Erol Armağan, Gültekin Al, Murat Erdem, Halil Özgüç, Rifat Tokyay
Sayfalar 110 - 113 (2037 kere görüntülendi)

9.
TRAVMATİK DİZ ALTI AMPUTASYONLARDA PRİMER VE GEÇ PRİMER KAPATMA SONUÇLARI
TRAUMATIC BELOW KNEE AMPUTATION IN WAR SURGERY: THE RESULTS OF PRIMARY CLOSURE AND DELAYED PRIMARY CLOSURE
Mahmut Kömürcü, Ali Şehirlioğlu, A Sabri Ateşalp, Ethem Gür
Sayfalar 114 - 117 (2095 kere görüntülendi)

10.
PATELLA KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN PATELLAR FRACTURES
Tekin Tuluay, Zafer Orhan, Mehmet Demirkaya, Nüzhet Yazıcı
Sayfalar 118 - 123 (2104 kere görüntülendi)

11.
KLAVİKULA KIRIKLARININ İNTRAMEDULLER KIRSCHNER TELİYLE CERRAHİ TEDAVİSİ
SURGICAL TREATMENT WITH INTRAMEDULLARY KIRSCHNER WIRE OF THE CLAVICLE FRACTURES
Davut Keskin, Naci Ezirmik, Orhan Karsan, Selahattin Demircioğlu
Sayfalar 124 - 128 (2601 kere görüntülendi)

12.
ASETABULUM KIRIKLARINDA ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ
FRACTURES OF THE ACETABULUM EARLY RESULTS OF TREATMENT
Metin Çakırkaya, İlhan Gever, Ercan Çetinus, Hakan Hüner, Nejat Demiryontar
Sayfalar 129 - 133 (2172 kere görüntülendi)

13.
TORAKOTOMİ SIRASINDA OLUŞAN İATROJENİK KOT FRAKTÜRLERİ
IATROGENIC FRACTURE OF THE RIBS DURING THORACOTOMY
Ufuk Çağırıcı, Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Hakan Posacıoğlu, Yüksel Atay, Tahir Yağdı, Önol Bilkay
Sayfalar 134 - 137 (1926 kere görüntülendi)

14.
YANIK ÜNİTESİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI (İKİ YILLIK ÇALIŞMA)
NOSOCOMIAL INFECTIONS OF THE BURN UNIT (A STUDY FOR TWO YEARS)
Mustafa Aldemir, M Faruk Geyik, Gülşen Yılmaz, Hasan Uçmak, İbrahim Taçyıldız, Salih Hoşoğlu
Sayfalar 138 - 141 (2385 kere görüntülendi)

15.
TRAVMATİK AORT RÜPTÜRÜ: TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
TRAUMATIC AORTIC RUPTURE: DIAGNOSIS AND MANAGEMENT
Tahir Yağdı, Hakan Posacıoğlu, Yüksel Atay, Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Mehmet Boğa, Ufuk Çağırıcı, Münevver Yüksel, Ahmet Hamulu, Önol Bilkay, Suat Buket
Sayfalar 142 - 149 (2004 kere görüntülendi)

16.
DAMAR YARALANMASININ EŞLİK ETTİĞİ ORTOPEDİK TRAVMALARDA CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL APPROACH IN COMBINED VASCULAR AND ORTHOPEDIC INJURIES
Erdoğan İbrişim, Ahmet Öcal, Turhan Yavuz, Ali Kutsal
Sayfalar 150 - 154 (1915 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale