Prognostic Factors in Craniocerebral Gunshot Wounds: Analysis of 30 Patients from the Neurosurgical Viewpoint [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-89947 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.89947  

Prognostic Factors in Craniocerebral Gunshot Wounds: Analysis of 30 Patients from the Neurosurgical Viewpoint

Alparslan Kırık, Soner Yasar, Mehmet Ozan Durmaz
University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Department of Neurosurgery, Ankara, Turkey

BACKGROUND: Craniocerebral gunshot wounds (CGW) are most lethal injuries of the cranium. It is mostly secondary to military conflicts but may also be seen in civilian life. These injuries have also severe consequences such as epilepsy, hydrocephalus, infection and late-term cognitive dysfunctions. The aim of our study was to present our series of CGW and to discuss the prognostic factors and consequences of these injuries.
METHODS: The data of patients who were treated in our department for CGW between 2011 and 2019 were retrospectively reviewed. The injury type, wounding site, surgical management and outcomes were analyzed. Radiological evaluation was also performed.
RESULTS: Thirty patients were treated with the diagnosis of CGW. All of them were male and the mean age was 27.9 years. Frontal lobe was affected in 12 (40%) patients while temporal lobe in 8, occipital lobe in 6, parietal lobe in 3 and posterior fossa in one patients. Twenty-three patients underwent surgical treatment, 7 were treated conservatively. Thirteen (43.3%) patients died despite the treatment.
CONCLUSION: Mortality in CGW is high. Ventricular injuries, bihemispheric or midline injuries, perforating injuries, brain stem injuries and low GCS score at admission are prognostic factors for CGW. Appropriate management is mandatory in order to obtain better clinical outcome.

Keywords: Craniocerebral, Gunshot, İnjury, Surgery, Outcome


Kranioserebral Ateşli Silah Yaralanmalarında Prognostik Faktörler: Nöroşirürjikal Bakış Açısından 30 Hastanın Analizi

Alparslan Kırık, Soner Yasar, Mehmet Ozan Durmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Ankara

AMAÇ: Kraniyoserebral ateşli silah yaralanmaları (KASY), kranyumun en ölümcül yaralanmalarıdır. Çoğunlukla askeri çatışmalara sekonderdir. Bu yaralanmaların ayrıca epilepsi, hidrosefali, enfeksiyon ve geç dönem bilişsel işlev bozuklukları gibi ciddi sonuçları da vardır. Çalışmamızın amacı, kliniğimizin KASY serisini sunmak ve bu yaralanmaların sonuçlarını ve prognostik faktörlerini tartışmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2011 - 2019 yılları arasında bölümümüzde KASY tanısı ile tedavi edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Yaralanma tipleri, yerleri, cerrahi tedavileri ve sonuçları analiz edildi. Radyolojik değerlendirme de yapıldı.
BULGULAR: Otuz hasta KASY tanısı ile tedavi edildi. Bunların hepsi erkekti ve yaş ortalaması 27.9 idi. Frontal lob 12 (% 40) hastada etkilenirken, 8 hastada temporal lob, 6 hastada oksipital lob, 3 hastada parietal lob ve bir hastada posterior fossa etkilendi. Yirmi üç hastaya cerrahi tedavi uygulandı. On üç hasta (% 43.3) cerrahi veya tıbbi tedaviye rağmen kaybedildi.
SONUÇ: Kraniyoserebral ateşli silah yaralarında ölüm oranı yüksektir. Ventriküler yaralanma, bihemisferik yaralanma, perforan yaralanma, beyin sapı hasarı ve başvuru anında düşük GKS skoru prognostik faktörlerdir. Daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için uygun ve doğru hasta yönetimi zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Kranioserebral, Ateşli silah, Yaralanma, Cerrahi, Sonuç
Corresponding Author: Alparslan Kırık, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale