Anterior Odontoid Screw Fixation Using Acutrak Screw: Report of 19 patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-86345 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.86345  

Anterior Odontoid Screw Fixation Using Acutrak Screw: Report of 19 patients

yusuf kurtuluş duransoy1, MESUT METE1, ulkun unlu unsal2, Murat AYDIN3, Mehmet Zileli4
1Manisa Celal Bayar University School of Medicine Department of Neurosurgery, Manisa
2Manisa City Hospital Clinic of Neurosurgery, Manisa
3Ödemiş State Hospital Clinic of Neurosurgery, İzmir
4Ege University School of Medicine Department of Neurosurgery, İzmir

Background: This paper aims to present clinical and radiological results of patients who underwent anterior odontoid screw fixation (AOSF).
Methods: A total of 19 consecutive patients with unstable odontoid fracture were operated by using Acutrak screw.
Results: The patients were followed for a mean duration of 12.5 months.Radiological fusion on CT scans was detected in 87.5 % of patients
Conclusion: Acutrak screws can be used for AOSF. This study contains the maximum number of patients using the Acutrak screw in the literature. However, larger prospective clinical studies will provide more accurate information about the effectiveness of the Acutrak screws for odontoid fractures.

Keywords: Acutrak screw, Anterior odontoid screw fixation, Odontoid fracture


Akutrak Vidası Kullanılarak Yapılan Anterior Odontoid Vida Fiksasyonu: 19 Hastanın Sunumu

yusuf kurtuluş duransoy1, MESUT METE1, ulkun unlu unsal2, Murat AYDIN3, Mehmet Zileli4
1Manisa Celal Bayar Universitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi, Manisa
2Manisa Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Manisa
3Ödemiş Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
4Ege Universitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi, İzmir

Amaç: Bu makale, anterior odontoid vida fiksasyonu (AOF) uygulanan hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını sunmayı amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntemler: Unstabil odontoid kırığı olan toplam 19 hasta Acutrak vidası ile opere edildi.
Bulgular: Hastalar ortalama 12.5 ay takip edildi. Hastaların bilgisayarlı tomografi incelemelerinde %87.5 oranında radyolojik füzyon saptandı.
Sonuç: Acutrak vidaları AOF için kullanılabilir. Bu çalışma, Acutrak vidası kullanılarak yapılan literatürdeki en geniş klinik seri olup, Acutrak vidalarının odontoid kırıkların tedavisindeki etkinliğini değerlendirebilmek için daha büyük prospektif klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Acutrak Vidası, Anterior odontoid vida fiksasyon, Odontoid kırık
Corresponding Author: ulkun unlu unsal, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale