Yanık kontraktürü gevşetilmesinde ardışık V-Y plasti yöntemindeki sıkıntılar [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 407-412

Yanık kontraktürü gevşetilmesinde ardışık V-Y plasti yöntemindeki sıkıntılar

Nazım Gümüş
Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Estetik Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Adana.

AMAÇ
Yanık kontraktürü gevşetilmesinde birçok tedavi yaklaşımı tanımlanmıştır. Bunların her biri kontraktür tedavisinde bazı avantajlar sunarlar, fakat endikasyonlarını ve sonuçlarını etkileyen birtakım sınırlamalara sahiplerdir. Bu çalışmada, ardışık V-Y plasti yöntemindeki sıkıntılar, teknik ile elde edilen tecrübe sonrasında tanımlanmaya çalışıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma 21 skar kontraktürlü hastayı kapsadı. Ameliyat öncesinde fleplerin belirlenmesi için, açıları 60-90° arasında tutulan bir zigzag çizgi kontraktür hattının üzerine çizildi. Kesi ilk olarak, fleplerin büzüşmesini engellemek için cilde yapıldı, sonra fasyaya doğru derinleştirildi. Böylece V flebinin kayma şeklinde ilerletilmesi kolaylaştırıldı. V flebi Y kesisinin uzun bacağı boyunca cilt altı pedikül üzerinde ilerletildi. Dikkatli kanama kontrolü sonrasında tüm kesiler dikildi.
BULGULAR
Hastaların çoğunda herhangi bir komplikasyon olmaksızın başarılı kontraktür gevşemesi sağlandı. Bununla birlikte, birkaç hastada bazı sıkıntılar gelişti ki; V-Y plasti yönteminin muhtemel sınırlanmalarını gösterdi.
SONUÇ
Kontraktür gevşetilmesinde V-Y plasti planlandığında, yöntemin zorluklarının bilinmesi, başarılı sonuçların alınması ve muhtemel komplikasyonlardan kaçınılması için, uygun olguların seçiminde yardımcı olup, kolaylaştıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Yanık, komplikasyon; kontraktür; sınırlılık; V-Y plasti.


Difficulties with running V-Y plasty in releasing burn scar contracture

Nazım Gümüş
Department Of Aesthetic Plastic And Reconstructive Surgery, Adana Numune Research And Training Hospital, Adana, Turkey

BACKGROUND
Many approaches to the release of burn contracture have been described. Each offers some advantages for the treatment of contractures, but they have some limitations affecting their indications and outcomes. In this study, we attempt to describe clearly the difficulties with running V-Y plasty after our experience with this technique.
METHODS
This study included 21 patients with scar contracture. Preoperatively, for marking the flaps, a zigzag line, the angles of which were kept in the range of 60-90°, was drawn over the contracture line. The incision was firstly made into the skin to avoid retraction of the flaps, and then deep through the fascia, making advancement of the V flap easy by sliding. The V flap was advanced along the long limb of the Y on the base of a subcutaneous pedicle. After meticulous hemostasis, all incisions were sutured.
RESULTS
In most of the patients, successful release of the contracture was achieved without any complication. However, in a few cases, some challenging problems developed, suggesting possible limitations of the running V-Y plasty procedure.
CONCLUSION
When considering running V-Y plasty for the release of contracture, awareness of the related difficulties will be helpful and will facilitate selection of the cases suitable for the procedure to achieve successful results and avoid possible complications.

Keywords: Burn, complication; contracture; limitation; V-Y plasty.


Nazım Gümüş. Difficulties with running V-Y plasty in releasing burn scar contracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(5): 407-412

Sorumlu Yazar: Nazım Gümüş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale