Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - Temmuz 2003
Özetleri Göster | << Geri
1.
STAGED ABDOMINAL RE-OPERATION FOR ABDOMINAL TRAUMA
Korhan Taviloğlu
PMID: 12923687  Sayfalar 149 - 153 (3050 kere görüntülendi)

2.
HEMORAJİK ŞOKTA OKSİJEN SERBEST RADİKALLERİ ÜZERİNE HİPERTONİK SALİN, HAES VE DİMETİLSÜLFOKSİT’İN ETKİLERİ
EFFECTS OF HYPERTONIC SALINE, HAES AND DIMETHYLSULPHOXIDE ON FREE OXYGEN RADICALS IN HAEMORRHAGIC SHOCK OXYGEN RADICALS IN HAEMORRHAGIC SHOCK
Emrah Karagözoğlu, Mehmet Gül, Kaan Karabulut, Ayşegül Bayır, M. Ertuğrul Kafalı, Ahmet Ak, Mustafa Şahin
PMID: 12923688  Sayfalar 154 - 159 (2175 kere görüntülendi)

3.
DENEYSEL LOKALİZE FEKAL PERİTONİTTE PRİMER KOLON ANASTOMOZU İLE KOLOSTOMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF PRIMARY COLONIC ANASTOMOSIS AND COLOSTOMY IN EXPERIMENTAL LOCALIZED FECAL PERITONITIS
Cüneyt Kayaalp, Müjdat Balkan, Cenk Aydın, Köksal Öner
PMID: 12923689  Sayfalar 160 - 162 (2483 kere görüntülendi)

4.
RATLARDA LİPOPOLİSAKKARİD VE LİPOTEİKOİK ASİT İLE OLUŞAN KARACİĞER HASARINDA L-ARGİNİN VE NG- NİTRO-L-ARGİNİN METİLESTER'İN ETKİSİ
THE EFFECTS OF L-ARGININE AND NG-NITRO-L-ARGININE METHYLESTER ON LIPOPOLYSACCHARIDE AND LIPOTEICHOIC ACID INDUCED LIVER INJURY IN THE RAT
Atilla Engin, Osman Kurukahvecioğlu, Neslihan Bukan, Ayşe Dursun
PMID: 12923690  Sayfalar 163 - 168 (2332 kere görüntülendi)

5.
YANIKTA NİTRİK OKSİT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ VEYA AZALTILMASININ İSKEMİK HASARI AZLTMADAKİ ROLÜ
THE ROLE OF SUPPLEMENTATION OR INHIBITION OF NITRIC OXIDE PRODUCTION IN BURN INJURY TO REDUCE ISCHEMIC DAMAGE
Aydın Zilan, Oğuz Çetinkale, Bayram Kıran, Yeşim Ünlüçerci, Vakur Olgaç, Günnur Deniz, Selda Bekpınar
PMID: 12923691  Sayfalar 169 - 175 (2359 kere görüntülendi)

6.
DENEYSEL KOMPARTMAN SENDROMUNDA CERRAHİ DEKOMPRESYONLA KOMBİNE EDİLEN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLEĞİ
THE EFFECTS OF HYPERBARIC OXYGEN AND SURGICAL DECOMPRESSION IN EXPERIMENTAL COMPARTMENT SYNDROME
Figen Aydın, Şamil Aktaş, Vakur Olgaç, Ali Mezdeği, Sacit Karamülsel
PMID: 12923692  Sayfalar 176 - 182 (2593 kere görüntülendi)

7.
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF THIRTEEN DIFFERENT SUBSTANCES AND ENZYMES IN BLOOD AND PERITONEAL FLUID AND THE DURATION OF MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION: AN EXPERIMENTAL STUDY ON RATS
Hakan Yıldız, Mustafa Oncel, Necmi Kurt, Selahattin Vural, Cem Gezen, Gulay Dalkılıc, Engin Olcay
PMID: 12923693  Sayfalar 183 - 188 (2196 kere görüntülendi)

8.
AFYON SULTANDAĞI DEPREMİ
AFYON SULTANDAGI EARTHQUAKE
Gökhan Akbulut, Sezgin Yılmaz, Coşkun Polat, Mehmet Sözen, Murathan Leblebicioğlu, Osman Nuri Dilek
PMID: 12923694  Sayfalar 189 - 193 (3251 kere görüntülendi)

9.
KOMPLEKS PANKREAS YARALANMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
SURGICAL ALTERNATIVES IN COMPLEX PANCREATIC INJURIES
Abdulkadir Bedirli, Ömer Şakrak, Erdoğan M. Sözüer, İlkay Güler, Yücel Arıtaş
PMID: 12923695  Sayfalar 194 - 198 (2903 kere görüntülendi)

10.
ANTERİOR STERNOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIKLARINDA REDÜKSİYON MANEVRASI YAPILMADAN UYGULANAN KONSERVATİF TEDAVİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
SHORT-TERM RESULTS OF CONSERVATIVE TREATMENT WITHOUT REDUCTION MANEUVER OF THE ANTERIOR STERNOCLAVICULAR JOINT DISLOCATION
Esat Kiter, Fahri Demirkan, Gürkan Erkula, Alper Kılıç, Ersen Çelikbaş
PMID: 12923696  Sayfalar 199 - 202 (2301 kere görüntülendi)

11.
ÇOCUK FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA ELASTİK İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEMENİN GEÇ DÖNEM SONUÇLARI
LONG-TERM RESULTS OF ELASTIC INTRAMEDULLARY NAILING IN PEDIATRIC FEMORAL SHAFT FRACTURES
Kemal Aktuğlu, Nadir Özkayın
PMID: 12923697  Sayfalar 203 - 208 (2120 kere görüntülendi)

12.
MEKANİK BARSAK OBSTRÜKSİYONUNUN NADİR BİR NEDENİ OLRAK UYUŞTURUCU POŞETLERİ YUTAN İKİ HASTANIN KLİNİK TAKİBİ: OLGU SUNUMU
CLINICAL FOLLOW-UP OF PATIENTS WHO INGESTED NARCOTIC FILLED BAGS AS A RARE CAUSE OF MECHANICAL BOWEL OBSTRUCTION: CASE REPORT
Ahmet Kocakuşak, Ahmet F. Yücel, Soykan Arıkan, Mehmet Gülen, Adil Koyuncu, Barış Aşıcı, Orçun Şentürk
PMID: 12923698  Sayfalar 209 - 211 (1906 kere görüntülendi)

13.
TRAUMATIC PELVIC HYDATID CYST RUSTURE: REPORT OF A CASE
Ayhan Koyuncu, Cengiz Aydın, Mustafa Turan, Fikret Taş, Sehsuvar Gökgöz, Metin Şen
PMID: 12923699  Sayfalar 212 - 214 (2625 kere görüntülendi)

14.
YERİNE KONMAMIŞ ESKİ TRAVMATİK PATELLA ÇIKIĞI
OLD UNREDUCED TRAUMATIC PATELLAR DISLOCATION
Davut Keskin, Naci Ezirmik, Orhan Karsan
PMID: 12923700  Sayfalar 215 - 217 (2146 kere görüntülendi)

15.
GECİKMİŞ DİRSEK ÇIKIĞIYLA BERABER DEFEKTLİ ÖNKOL PSÖDOARTROZU
DEFECTIVE FOREARM PSEUDOARTHROSIS WITH A NEGLECTED ELBOW DISLOCATION
Hayrettin Kesmezacar, Tahir Öğüt, İstemi Yücel, Muharrem Babacan, Ayşin Ağrıtmış
PMID: 12923701  Sayfalar 218 - 221 (2336 kere görüntülendi)

16.
SYMMETRICAL PERIPHERAL GANGRENE AND DOPAMINE
Taner Colak, Okan Erdogan, Ozlem Yerebakan, Cumhur Arıcı, Alihan Gurkan
PMID: 12923702  Sayfalar 222 - 224 (2566 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale