Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - Ekim 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
YÜKSEK ENERJİLİ ATEŞLİ SİLAHLARLA VE MAYINA BASMA SONUCU MEYDANA GELEN EKSTREMİTE YARALANMALARI
INJURIES OF THE EXTREMITIES CAUSED BY HIGH ENERGY GUNSHOTS AND LAND-MINES
Murat Doğan, Serhat Oğuz, Orhan Çelen
PMID: 11813476  Sayfalar 231 - 233 (1699 kere görüntülendi)

2.
PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARI
PERFORATED PEPTIC ULCERS
Ahmet A Balık, Fehmi Çelebi, Mahmut Başoğlu, İlhan Yıldırgan, Sabahattin Dalga
PMID: 11813477  Sayfalar 234 - 236 (1929 kere görüntülendi)

3.
TRAFİK KAZALARINDA RİSK FAKTÖRLERİ
RISK FACTORS IN TRAFFIC ACCIDENTS
Erdoğan M Sözüer, Cuma Yıldırım, Vesile Şenol, Demet Ünalan, Melis Naçar, Osman Günay
PMID: 11813478  Sayfalar 237 - 240 (2447 kere görüntülendi)

4.
KRANYAL ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
TREATMENTS OF CRANIAL GUNSHOT INJURIES
Bayram Çırak, M Bahadır Güven, Nejimi Kıymaz, Serdar Işık
PMID: 11813479  Sayfalar 241 - 243 (1689 kere görüntülendi)

5.
TRAVMATİK KORPUS KALLOZUM LEZYONLARI
TRAUMATIC LESIONS OF THE CORPUS CALLOSUM
Gürkan Ege, Haluk Akman, Feyza Karagöz, Erhan Emel
PMID: 11813480  Sayfalar 244 - 249 (1881 kere görüntülendi)

6.
TRAVMA HASTALARININ EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
DETERMINATION OF THE EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE TRAUMA PATIENTS
Murat Pekdemir, Yıldıray Çete, Oktay Eray, Rıdvan Atilla, A Alper Çevik, Ahmet Topuzoğlu
PMID: 11813481  Sayfalar 250 - 254 (2147 kere görüntülendi)

7.
KÜNT GÖĞÜS TRAVMASINA BAĞLI TRAKEOBRONŞİYAL YARALANMALAR: 10 YILLIK DENEYİM
TRACHEOBRONCHIAL INJURIES DUE TO THE BLUNT THORACIC TRAUMA: A 10 - YEAR EXPERIENCE
Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Teoman Buduneli, Mehmet Aşkın, Serpil Sevinç, Ahmet Üçvet
PMID: 11813482  Sayfalar 255 - 259 (1758 kere görüntülendi)

8.
KARIN DUVARI FITIKLARINA BAĞLI MEKANİK BARSAK TIKANMALARI
MECHANICAL INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY ABDOMINAL WALL HERNIAS
Adem Akçakaya, Orhan Alimoğlu, Turgut Hevenk, Gürhan Baş, Mustafa Şahin
PMID: 11813483  Sayfalar 260 - 265 (1768 kere görüntülendi)

9.
KÜNT VÜCUT TRAVMALARINI TAKİBEN İZOLE ÜRETEROPELVİK BİLEŞKE (UPJ) YARALANMALARI
ISOLATED URETEROPELVIC JUNCTION (UPJ) LACERATION FOLLOWING BLUNT BODY TRAUMA
Lütfü Tahmaz, Orhan Yalçın, Sezgin Yağcı, Mutlu Sağlam, Doğan Erduran, Çetin Harmankaya
PMID: 11813484  Sayfalar 266 - 270 (1936 kere görüntülendi)

10.
İATROJENİK ÜRETERAL TRAVMALARDA TEDAVİ PLANLARIMIZ VE SONUÇLARI
TREATMENT PLANS AND RESULTS IN IATROGENIC URETERAL INJURIES
Gökhan Gökçe, Hakan Kılıçarslan, Semih Ayan, S Siyami Hocaoğlu, E Yener Gültekin
PMID: 11813485  Sayfalar 271 - 274 (1746 kere görüntülendi)

11.
HEMODİNAMİK STABİLİTE KÜNT DALAK TRAVMASININ NONOPERATİF TEDAVİSİNDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRDÜR
HEMODYNAMIC STABILITY IS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN NONOPERATIVE MANAGEMENT OF BLUNT SPLENIC TRAUMA
Neşet Köksal, Mehmet Ali Uzun, Tolga Müftüoğlu
PMID: 11813486  Sayfalar 275 - 280 (1777 kere görüntülendi)

12.
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ
PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY IN ICU
İbrahim Özkan Akıncı, Perihan Özcan, Simru Tuğrul, Nahit Çakar, Figen Esen, Sümer Yamaner, Kutap Akpir
PMID: 11813487  Sayfalar 281 - 283 (2294 kere görüntülendi)

13.
CERRAHİ EKSPLORASYON SONRASI GÖZDEN KAÇIRILAN ÜRETER YARALANMALARINDA PERKÜTAN NEFROSTOMİ VE DRENAJ İLE TEDAVİ YAKLAŞIMI
MISSED URETERAL INJURIES FOLLOWING SURGICAL EXPLORATION WITH PERCUTANEOU NEPHROSTOMY AND DRAINAGE
Lütfü Takmaz, Mete Kilciler, Sezgin Yağcı, Mutlu Sağlam, Doğan Erduran, Çetin Harmankaya
PMID: 11813488  Sayfalar 284 - 287 (1877 kere görüntülendi)

14.
GÖĞÜS TRAVMASI: 126 OLGUNUN ANALİZİ
CHEST TRAUMA: ANALYSIS OF 126 CASES
İrfan Yalçınkaya, Fuat Sayır, Mehmet Kurnaz, Ufuk Çobanoğlu
PMID: 11813489  Sayfalar 288 - 291 (2023 kere görüntülendi)

15.
BAYANLARDA HİPERLİPİDEMİ VE AKUT PANKREATİT: GEBELİK KONTRENDİKE MİDİR ? İKİ OLGUNUN İNCELENMESİ
ACUTE PANCREATITIS AND HYPERLIPIDEMIA IN FEMALES IS THE PREGNANCY CONTRAINDICATED ? AN ANALYSIS OF TWO CASES
Ekrem Kaya, Adem Dervişoğlu, M Fikret Gürsel, Zafer Malazgirt, Kayhan Özkan
PMID: 11813490  Sayfalar 292 - 295 (2441 kere görüntülendi)

16.
ASCARİS LUMBRİCOİDES'E BAĞLI GRANÜLOMATÖZ PERİTONİT
GRANULOMATOUS PERITONITIS DUE TO ASCARIS LUMBRICOIDES
Mustafa Aldemir, Gülşen Yılmaz, Sadullah Girgin, Yılmaz Akgün
PMID: 11813491  Sayfalar 296 - 298 (1610 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale