Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - Temmuz 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
L-ARGİNİN'İN NÖTROFİLLER ÜZERİNDEN POSTOPERATİF ADEZYON OLUŞUMUNA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF L-ARGININE ON POSTOPERATIVE PERITONEAL ADHESION FORMATION BY ITS EFFECTS ON NEUTROPHILS
Nuh Zafer Cantürk, Birol Vural, Zeynep Cantürk, Nilüfer Esen, Seyhun Solakoğlu, İzzet Yücesoy
Sayfalar 155 - 159 (1794 kere görüntülendi)

2.
70 YAŞ ÜZERİNDEKİ FEMUR BOYUN KIRIKLI HASTALARDA DÜZ SAPLI (STRAIGHT STEM) PARSİYEL PROTEZ UYGULAMASI
HEMIARTHROPLASTY WITH STRAIGHT STEM ENDOPROSTHESIS IN OVER 70 YEARS OLD PATIENTS WHO HAVE FEMORAL NECK FRACTURES
Cengiz Şen, Şenol Akman, Burak Boynuk, Mehmet Aşık, Remzi Tözün
Sayfalar 160 - 165 (2858 kere görüntülendi)

3.
ORTOPEDİK TRAVMALARLA BİRLİKTE BULUNAN DAMAR YARALANMALARININ TEDAVİSİ
MANAGEMENT OF VASCULAR INJURIES WITH CONCOMITANT ORTHOPEDIC TRAUMA
Davit Saba, Abdülkadir Ercan, Işık Şenkaya, Hayati Özkan
Sayfalar 166 - 170 (1838 kere görüntülendi)

4.
AKUT PANKREATİT PROGNOZUNU BELİRLEMEDE RANSON KRİTERLERİNİN ETKİNLİĞİ
USEFULNESS OF RANSON CRITERIA FOR DETERMINATION OF PROGNOSIS IN ACUTE PANCREATITIS
Neşet Köksal, Yusuf Günerhan, Mehmet Odabaşı
Sayfalar 171 - 174 (2017 kere görüntülendi)

5.
ABDOMİNAL YARA AYRILMASI
ABDOMINAL WOUND DEHISCENCE
Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Nurullah Bülbüller, Feridun Baysal, Kaya Genç, Mehmet Ali Akkuş
Sayfalar 175 - 179 (2162 kere görüntülendi)

6.
DEPLASE OLEKRANON KIRIKLARININ ZUGGURTUNG TEKNİĞİ İLE OSTEOSENTEZİ
THE OSTEOSYNTHESIS OF DEPLACED OLECRANON FRACTURE WITH ZUGGURTUNG TECHNIQUE
Can Burak, Zafer Orhan, Mehmet Demirkaya, Nüzhet Yazıcı
Sayfalar 180 - 184 (2001 kere görüntülendi)

7.
AKUT KOLESİSTİT LAPAROSKOPİK YAKLAŞIM İÇİN BİR ENGEL MİDİR?
IS ACUTE CHOLECYSTITIS A CONTRAINDICATION TO LAPAROSCOPIC APPROACH?
Fikret Ezberci, İ Taner Kale, Tufan Taşçı, Hürkan Kargı, Hasan Ekerbiçer, Ahmet Kurtul
Sayfalar 185 - 188 (2289 kere görüntülendi)

8.
PENETRAN KALP YARALANMALARI
PENETRATING CARDIAC INJURIES
Mustafa Çıkırıkçıoğlu, Tahir Yağdı, Hakan Posacıoğlu, Erdem Özkısacık, Tanzer Çalkavur, Yüksel Atay, Ufuk Çağırıcı, Önol Bilkay, Ali Telli
Sayfalar 189 - 192 (1825 kere görüntülendi)

9.
ÇOCUKLUK VE ERİŞKİN DÖNEMİ
CHILD AND ADULTHOOD
İbrahim M Ziyal, Murat Döşoğlu, Merih İş, Hakan Yıldız, Engin Yücel, Ferruh Gezen
Sayfalar 193 - 196 (1942 kere görüntülendi)

10.
AMELİYAT SONRASI PERİTON DOKUSU İYİLEŞMESİNDE SİTOKİNLER VE KOAGÜLOSYONUN ROLÜ
THE ROLE OF CYTOKINES AND COAGULATION IN THE POSTOPERATIVE PERITONEAL TISSUE REPAIR
Ömer Günal, Yüksel Arıkan
Sayfalar 197 - 201 (1763 kere görüntülendi)

11.
TRAKSİYON VE PELVİPEDAL ALÇI İLE TEDAVİ EDİLEN ÇOCUK FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA SONUÇLAR
THE RESULTS OF THE TREATMENT WITH TRACTION AND SPICA CAST IN CHILDREN'S FEMORAL SHAFT FRACTURES
Davut Keskin, Naci Ezirmik, Lütfü Tatlı
Sayfalar 202 - 206 (2273 kere görüntülendi)

12.
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ACİL SERVİSİNDE GRUP DİNAMİĞİ ETMENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF THE FACTORS OF GROUP DYNAMICS IN A UNIVERSITY HOSPITAL EMERGENCY ROOM
Oğuzhan Büyükgebiz, Ufuk Tarhan, Asuman Türkel Uluçınar
Sayfalar 207 - 211 (2071 kere görüntülendi)

13.
TOTAL FEKAL DİVERSİYONDA LOOP KOLOSTOMİNİN ETKİNLİĞİ
THE EFFICACY OF LOOP COLOSTOMY IN MAINTAINING TOTAL FECAL DIVERSION
Mustafa Ali Korkut, Yamaç Erhan, Eray Kara, Sinan Ersin, Hasan Aydede, Halit Osmanoğlu
Sayfalar 212 - 215 (2030 kere görüntülendi)

14.
ANTAKYA İLİ KIRIKHAN İLÇESİNDEKİ MOTORSİKLET KAZALARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE MOTORCYCLE ACCIDENTS IN KIRIKHAN, ANTAKYA
Ercan Çetinus, Hasan Ekerbiçer
Sayfalar 216 - 221 (1992 kere görüntülendi)

15.
MALPRAKTİS İDDİASI OLAN OLGULARDA ÖZEL BAŞVURUYA DAYALI BİLİRKİŞİLİK VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
EXPERTISE UPON PRIVATE REQUEST IN CASES CLAIMING MALPRACTICE & DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN INTRODUCTION
İmdat Elmas, M Şevki Sözen, Eren Karpuzoğlu, Şebnem Korur Fincancı
Sayfalar 222 - 225 (2175 kere görüntülendi)

16.
SİGMOİD KOLON KARSİNOMUNA EŞLİK EDEN CHİLAİDİTİ SENDROMU
CHILAIDITI'S SYNDROME ASSOCIATED WITH SIGMOID COLON CARCINOMA
Selman Sökmen, Cem Terzi, Mehmet Füzün, Alper Çevik
Sayfalar 226 - 227 (1774 kere görüntülendi)

17.
NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN TABLOSU: SPLENİK İNFARKT
A RARE CAUSE OF ACUT ABDOMEN: SPLENIC INFARCTION
Ahmet R Hatipoğlu, Kemal Karakaya, Erdal Karagülle, Muzaffer Demir
Sayfalar 228 - 230 (3447 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale