Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - Ocak 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İLE ÜLKEMİZİN ADLİ TIP EĞİTİMİ VE UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Nevzat Alkan, Şevki Sözen
Sayfalar 1 - 6 (2094 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
INTERNATIONAL EMERGENCY MEDICINE
Jim Holliman, Arif Alper Çevik
Sayfalar 7 - 13 (2317 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
EDİNSEL KARIN DUVARI DEFEKTLERİNİN ONARIMI
Güner Ögünç
Sayfalar 14 - 17 (1742 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
FLUORESSEİN İLE İNTRAOPERATİF BARSAK CANLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF INTRAOPERATIVE INTESTINAL VIABILITY WITH FLUORESCEIN
Adem Akçakaya, Kemal Dolay, Mahmut Müslümanoğlu, Atilla Karakelleoğlu
Sayfalar 18 - 23 (1697 kere görüntülendi)

5.
KARINİÇİ İNFEKSİYONUN DİYAFRAGMA LENFATİKLERİ YOLUYLA SİSTEMİK YAYILIMI: RATLARDA SERUM ENDOTOKSİN VE SİTOKİN SEVİYELERİYLE DEĞERLENDİRME.
SYSTEMIC SPREAD OF INTRAABDOMINAL INFECTION VIA TRANSDIAPHRAGMATIC LYMPHATICS: EVALUATION WITH SERUM ENDOTOXIN AND CYTOKINE LEVEL IN RATS
Günay Gürleyik, Emin Gürleyik, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 24 - 27 (1583 kere görüntülendi)

6.
TESTİKÜLER TORSİYONDA İSKEMİK HASARIN ÖNLENMESİNDE EGB-761 GİNKGO BİLOBA'NIN (PLATELET AKTİVATÖR FAKTÖR ANTAGONİSTİ) ETKİNLİĞİ
THE EFFECTIVENESS OF EGB-761 GINKGO BILOBA (A PLATELET ACTIVATING FACTOR ANTAGONIST) IN THE PREVENTION OF TESTICULAR ISCHEMIC INJURY INDUCED BY TESTICULAR TORSION
İrfan Orhan, Rahmi Onur, Hüseyin Hayıt, Ertürk Ergin, Atilla Semerciöz, Can Baydinç
Sayfalar 28 - 31 (1799 kere görüntülendi)

7.
PERİTONA PENETRE KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
OUR RESULTS OF CONSERVATIVE MANAGEMENT OF STAB WOUNDS PENETRATING THE PERITONEUM
Ziya Çetinkaya, Osman Doğru, Nurullah Bülbüller, Çağatay Çifter, Feridun Baysal, Mehmet Ali Akkuş
Sayfalar 32 - 35 (1737 kere görüntülendi)

8.
SEKSEN YAŞINDAN BÜYÜK HASTALARDAKİ ABDOMİNAL CERRAHİ ACİLLER
ABDOMINAL EMERGENCIES IN OCTOGENERIANS
İsmail Hamzaoğlu, Kenan Ulualp, Tolga Balkan, Feridun Şirin
Sayfalar 36 - 38 (1943 kere görüntülendi)

9.
PENETRAN BOYUN YARALANMALARINDA FİZİK MUAYENENİN ÖNEMİ VE TEDAVİ ALGORİTMİ
THE IMPORTANCE OF THE PHYSICAL EXAMINATION AND A NEW TREATMENT ALGORHYTM OF PENETRATING NECK INJURY
Coşkun Polat, İ Diler Özaçmak, Okan Demiray, Atalay Işık, Tayfun Yücel
Sayfalar 39 - 43 (1725 kere görüntülendi)

10.
TORAKS TRAVMALARI (10 YILLIK DENEYİM)
THORACIC TRAUMA (TEN YEARS EXPERIENCE)
Cemal Özçelik, Akın Eraslan Balcı, Şevval Eren, Refik Ülkü, Mehmet Doblan, M Nesimi Eren
Sayfalar 44 - 49 (1854 kere görüntülendi)

11.
KARDİYAK KONTÜZYON
CARDIAC CONTUSION
Başar Gander, Sadık Girişgin, Ali Çalıkuşu, Hüsamettin Vatansev, Ayşegül Akçay Bayır
Sayfalar 50 - 52 (2186 kere görüntülendi)

12.
SAMSUN İL MERKEZİNDE GÖREV YAPAN TRAFİK POLİSLERİNİN İLK YARDIM EĞİTİMİ ÖNCESİ VE SONRASI BİLGİ DÜZEYLERİ
THE KNOWLEDGE OF LEVELS OF TRAFFIC POLICEMEN BEFORE AND THE FIRST AID TRAINING PROGRAMME
Levent Altıntop, Cihad Dündar, Hakan Güven, Zahide Doğanay, Murat Topbaş
Sayfalar 53 - 56 (2368 kere görüntülendi)

13.
TEMPORAL KEMİK FRAKTÜRLERİ
TEMPORAL BONE FRACTURES
Sebahattin Cüreoğlu, Üstün Osma, Yusuf Yağmur, Hüseyin Demir, Faruk Meriç, İsmail Topçu
Sayfalar 57 - 60 (2313 kere görüntülendi)

14.
ATEŞLİ SİLAH YARALANMASINA BAĞLI OLUŞAN TORAKOBİLİYER FİSTÜLLERİN TANI VE TEDAVİSİ
TRAUMATIC THORACOBILIARY FISTULAS: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Hakan Posacıoğlu, Serdar Şen, Mustafa Çıkırıkçıoğlu, İbrahim Tavlan, Hüseyin Soydemir, Altuğ Koşar, Ercan Bülbül, Abdullah Akın
Sayfalar 61 - 65 (1800 kere görüntülendi)

15.
APPENDİKS DUPLİKASYONU
DUPLICATION OF THE APPENDIX
Okan Erdoğan, Cumhur Arıcı, Taner Çolak
Sayfalar 66 - 68 (1781 kere görüntülendi)

16.
DİAFRAGMA ALTINDA SERBEST HAVA BULGUSU VEREN AKUT KARIN TABLOSUNDAKİ BİR PNEUMATOSİS CYSTOİDES İNTESTİNALİS OLGUSU
A PNEUMATOSIS CYSTOIDES INTESTINALIS PATIENT PRESENTED AS AN ACUTE ABDOMEN WITH FREE INTRAPERITONEAL GAS
İrfan Coşkun, Fatin R Polat, Kemal Karakaya, Ahmet Rahmi Hatipoğlu, İlker Abc
Sayfalar 69 - 71 (1719 kere görüntülendi)

17.
MEKANİK BARSAK TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN STRANGÜLE OBTURATOR HERNİ
STRANGULATED OBTURATOR HERNIA: A CAUSE OF SMALL BOWEL OBSTRUCTION
Taner Çolak, Okan Erdoğan, Sabri Tekin, Mustafa Akaydın
Sayfalar 72 - 74 (1957 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale