Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 3 (4)
Cilt: 3  Sayı: 4 - Ekim 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
ÜLKEMİZDE TRAVMA SONRASI ACİL YARDIM HİZMETLERİ
Ali Çalıkuşu, Şükrü Özer
Sayfalar 251 - 257 (1839 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
İNCE BARSAKLARDA MEZENTER ARTER İSKEMİSİNE BAĞLI İSKEMİ REPERFÜZYON HASARI ÜZERİNE PROSTAGLANDİN E2'NİN ETKİSİ
THE EFFECTS OF PROSTAGLANDIN E2 ON ISCHEMIA-REPERFUSION DAMAGE, RESULTING FROM MESENTER ARTERIAL ISCHEMIA IN SMALL INTESTINES
Ümit Topaloğlu, Mithat Güran, Mehmet Odabaşı, Neşe Karadağ, Göksel Şenel, Levent Kabasakal, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 258 - 264 (1825 kere görüntülendi)

3.
KAN TRANSFÜZYONU YAPILAN KOBAYLARDA LEVAMİZOLÜN İNTESTİNAL ANASTOMOZ ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF LEVAMIZOL ON INTESTINAL ANASTOMOSIS IN TRANSFUSED GUINEA
Yavuz S İlhan, Mustafa Erdoğan, Ziya Çetinkaya, Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, M Ali Akkuş
Sayfalar 265 - 269 (1638 kere görüntülendi)

4.
MASİF ALT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI
MASSIVE LOWER GASTROINTESTINAL BLEEDINGS
Ertuğrul Gazioğlu, Yusuf Çiçek, Anıl Çubukçu, Süphan Ertürk, Hasan Hansel, Tuncer Babür
Sayfalar 270 - 274 (1902 kere görüntülendi)

5.
KARIN TRAVMALARINDA NEGATİF LAPAROTOMİ SORUNU
THE PROBLEM OF NEGATIVE LAPAROTOMY IN ABDOMINAL TRAUMA
Orhan Demircan, Emin U Erkoçak, Özgür Yağmur, Fatih Kaya, Yalçın Kekeç
Sayfalar 275 - 280 (1681 kere görüntülendi)

6.
REKTUM YARALANMALARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
PROGNOSTIC FACTORS IN RECTAL INJURIES
Suavi Özkan, Özgür Yağmur, Fulya Can Özkan, Haluk Demiryürek, Okay Ergenoğlu, Ömer Alabaz, Hakan Demirhindi
Sayfalar 281 - 287 (2132 kere görüntülendi)

7.
İNCE BARSAK YARALANMALARI
SMALL INTESTINAL INJURIES
Harun Analay, M Şehsuvar Gökgöz, Cihan Yıldırır, Mustafa Turan, Baha Aker
Sayfalar 288 - 290 (1805 kere görüntülendi)

8.
KAFA TRAVMALARININ EPİDEMİYOLOJİSİ: 1450 OLGUNUN VERİLERİ
THE EPIDEMIOLOGY OF HEAD TRAUMA: DATA OF 1450 CASES
Ali İhsan Ökten, Rüçhan Ergün, Gökhan Akdemir, Önder Okay, Mehmet Duyar, Hüseyin Anasız, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın
Sayfalar 291 - 297 (2314 kere görüntülendi)

9.
KÜNT TRAVMAYA BAĞLI İZOLE İNCE BARSAK YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ
SURGICAL MANAGEMENT ISOLATED SMALL BOWEL INJURIES DUE TO BLUNT TRAUMA
Erdoğan M Sözüer, Abdulkadir Bedirli, İbrahim İkizceli, Yaşar Yeşilkaya
Sayfalar 298 - 302 (1755 kere görüntülendi)

10.
DAMAR YARALANMALARINDA CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL INTERVENTION IN VASCULAR INJURIES
Mutasım Süngün, Enver Duran, Fatih Peker, Bilal Kaan İnan, Melih Hulusi Us
Sayfalar 303 - 307 (1779 kere görüntülendi)

11.
TRAVMATİK EPİDURAL HEMATOMLAR: MORTALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
TRAUMATIC EPIDURAL HEMATOMAS: ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MORTALITY
Süleyman R Çaylı, Etem Beşkonaklı, Önder Okay, Uğur Bostancı, Yamaç Taşkın
Sayfalar 308 - 313 (1765 kere görüntülendi)

12.
TORAKS TRAVMASI: YAŞIN MORBİDİTE VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ
THORACIC TRAUMA: IMPACT OF AGE ON MORBIDITY AND MORTALITY
İlhan İnci, Cemal Özçelik, Refik Ülkü, Şevval Eren, Nesimi Eren, Gökalp Özgen
Sayfalar 314 - 320 (1831 kere görüntülendi)

13.
PLANLI OLMAYAN ERKEN DÖNEM RELAPAROTOMİLERİ
UNPLANNED RELAPAROTOMIES IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Ergün Erdem, Birol Bostancı, Cihat Tetik, Akın Özden, Mehmet Neşşar
Sayfalar 321 - 323 (1639 kere görüntülendi)

14.
NADİR BİR ÜROLOJİK TRAVMA, PENİL FRAKTÜR: ERKEN CERRAHİ TEDAVİYE SONUÇLARI
PENILE FRACTURE, AN UNCOMMON UROLOGIC TRAUMA: EARLY SURGICAL REPAIR AND RESULTS
Ahmet Danışman, Sağfettin Kaya, Erdal Kukul, Sahir Kılıç, Metin Sevük
Sayfalar 324 - 327 (1950 kere görüntülendi)

15.
SPONTAN İYİLEŞME GÖSTEREN ÜST SERVİKAL EPİDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
SPONTANEOUSLY RESOLVED HIGH CERVICAL EPIDURAL HEMATOMA: CASE REPORT
Murat Döşoğlu, Metin Orakdöğen, Sait Miyandoabci, Ö Faruk Ünal
Sayfalar 328 - 331 (1787 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale