Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - Temmuz 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
EL YIKAMA: NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNDE ETKİN BİR YÖNTEM
Kaya Yorgancı, Metin Çakmakçı
Sayfalar 164 - 168 (2302 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
DENEYSEL KOLON YARALANMASINDA ANTİBİYOTİKLERİN ETKİNLİĞİ
THE EFFECT OF ANTIBIOTICS IN EXPERIMENTALLY INDUCED COLONIC INJURY
Abut Kebudi, Fahri Akyüz, Adnan İşgör, Nezahat Gürler, Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı
Sayfalar 169 - 174 (1665 kere görüntülendi)

3.
SAFRA VE PANKREATİK KANAL OBSTRÜKSİYONLARININ PANKREATİT OLUŞUMUNA ETKİSİ
ACUTE PANCREATITIS BY LIGATION OF COMMON BILE AND PANCREATIC DUCT
Orhan Demircan, Hüsnü Sönmez, Canan Ersöz, Asena Atay
Sayfalar 175 - 180 (1792 kere görüntülendi)

4.
PENETRAN MİDE VE ÖZOFAGUS YARALANMALARI
PENETRATING INJURIES OF THE STOMACH AND ESOPHAGUS
Şükrü Boylu, İbrahim H Taçyıldız
Sayfalar 181 - 184 (1718 kere görüntülendi)

5.
TORAKOABDOMİNAL YARALANMALAR
THORACOABDOMINAL INJURIES
İbrahim H Taçyıldız, İlhan İnci, Şükrü Boylu, Yılmaz Akgün, Nedimaban, Şemsettin Koç
Sayfalar 185 - 190 (1811 kere görüntülendi)

6.
DUODENUM YARALANMALARI
DUODENAL IN JURIES
Suavi Özkan, Alper Akınoğlu, Ömer Alabaz, Fulya Can Özkan
Sayfalar 191 - 194 (2034 kere görüntülendi)

7.
TRAVMAYA BAĞLI NEGATİF LAPAROTOMİLER AZALTILABİLİR Mİ?
CAN THE NEGATIVE LAPAROTOMIES DUE TO TRAUMA BE REDUCED?
Semra Günay, Şefika Aksoy, Kazım Sarı, Bayram Kaya, Acar Aren
Sayfalar 195 - 199 (1766 kere görüntülendi)

8.
AKSESUAR PATELLA (PATELLA BİPARTİTA)
THE ACCESSORY PATELLA (BIPARTITE PATELLA)
Atıf Aydınlıoğlu, Nihat Tosun, Halil Arslan, Fuat Akpınar, Ali Doğan, Tansel Alış
Sayfalar 200 - 206 (2519 kere görüntülendi)

9.
KÜNT KARACİĞER YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ
SURGICAL TREATMENT METHODS IN BLUNT LIVER INJURIES
İbrahim H Taçyıldız, Bilsel Baç, Celalettin Keleş
Sayfalar 207 - 212 (1915 kere görüntülendi)

10.
PENETRAN ABDOMİNAL TRAVMALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER
FACTORS EFFECTING MORTALITY IN PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA
İbrahim H Taçyıldız, Nedim Aban, Atilla Öztürk, Yüksel Arslan, Yılmaz Akgün
Sayfalar 213 - 217 (1804 kere görüntülendi)

11.
KLİNİĞİMİZDE GÖRÜLEN ÜROGENİTAL TRAVMALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
THE GENERAL SPECIALTIES OF GENITOURINARY TRAUMA IN OUR CLINIC
Cüneyd Özkürkçügil, Semih Ayan, Cafer Uçar, Yener Gültekin
Sayfalar 218 - 221 (1823 kere görüntülendi)

12.
İSTANBUL İLİNDE BULUNAN FARKLI STATÜDEKİ ÜÇ EĞİTİM HASTANESİNİN ACİL VE KAZA SERVİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ACCIDENT AND EMERGENCY SERVICES OF THREE DIFFERENT TYPES OF TEACHING HOSPITALS IN ISTANBUL
Gökhan Adaş, Fulya Sarvan, Rıza Küpelioğlu, Korhan Taviloğlu
Sayfalar 222 - 227 (1985 kere görüntülendi)

13.
KAFA TRAVMALARINDA TRAVMA ŞİDDET GRUPLARI VE İNTRAKRANİYAL LEZYON TİPLERİNE GÖRE SONUÇLARI TAHMİN ETMEDE FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ VE D-DİMER'İN ROLÜ
THE ROLE OF FIBRIN DEGRADATION PRODUCT AND D-DIMER FOR ESTIMATING PROGNOSIS ACCORDING TO SEVERITY OF TRAUMA AND INTRACRANIAL LESION TYPES IN HEAD INJURY
Ali İhsan Ökten, Etem Beşkonaklı, İsmail Sertel, Şükrü Yenice, Önder Akay, Fikret Ergüngör, Yamaç Taşkın
Sayfalar 228 - 232 (1855 kere görüntülendi)

14.
ŞOK PARAMETRELERİNİN ŞOK VE MORTALİTEYİ BELİRLEMEDEKİ ETKİNLİKLERİ
THE EFFECTIVENESS OF SHOCK PARAMETERS FOR SHOCK AND MORTALITY DETERMINATION
Ali Şahin, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Sümer Yamaner, Yılmaz Bilsel
Sayfalar 233 - 242 (1896 kere görüntülendi)

15.
KÜNT VE PENETRAN KARIN TRAVMALARINDA KAPALI VE AÇIK LAVAJ TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI
COMPARISON OF OPEN AND CLOSED LAVAGE TECHNIQUES IN BLUNT AND PENETRATING ABDOMINAL TRAUMA
İhsan Diler Özaçmak, Mustafa Baloğlu, Atalay Işık, Hasan Lice
Sayfalar 243 - 246 (1796 kere görüntülendi)

16.
HEMOBİLİA VE GASTROİNTESTİNAL KANAMA İLE SEYREDEN BİR POLİARTERİTİS NODOSA (PAN) OLGUSU
A CASE OF POLYARTHRITIS NODOSA (PAN) PRESENTING WITH HEMOBILIA AND GASTROINTESTINAL BLEEDING
Ekrem Kaya, Ruhi Sayar, Halil Özgüç, Sema Özuysal
Sayfalar 247 - 250 (1833 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale