Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - Nisan 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
Venöz Tromboembolizm
Mehmet Kurtoğlu, Recep Güloğlu
Sayfalar 91 - 95
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Deneysel Sistemik Dalak Hücresi Ototransplantasyon Morfolojik Değerlendirmesi
Morpholgic Evaluation of Experimental Systemic Splenic Cell Autotransplantation
Yılmaz User, Nurtaç Karadeniz Aydın, Faruk Cemşit
Sayfalar 96 - 100
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Açık Yara Tedavisinde İnfrared Biostimülatör Uygulamaları (Ön Çalışma)
Infrared Biostimulation For Wound Healing
Atilla Arıncı, Serhat Tuncer, Tahir Hayırlıoğlu, Recep Güloğlu
Sayfalar 101 - 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Toraks Travmalı Olguların ''Champion Trauma Score'' İle Değerlendirilmesi
An Evaluation of The Cases With Thorax Trauma Using ''Champion Trauma Score''
Ümran Dal, Sevgi Hatipoğlu, Deniz Şelimen
Sayfalar 105 - 110
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Genital Yaralanmaların 5 Yıllık Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Genital Injuries In Last 5 Years
Osman Gül, İsa Özbey, Özkan Polat, Aytekin Oral, Yılmaz Bayraktar
Sayfalar 111 - 113
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
Yaşlılarda Oluşan Kapalı Tibia Fraktürlerinin İlizarov Eksternal Fiksatörle Tedavisi
Treatment Of Closed Tibia Fractures In Old Age With The Ilizarov External Fixator
Ahmet Kapukaya, Hüseyin Arslan, Serdar Necmioğlu, Engin Kandiya
Sayfalar 114 - 118
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Duandenum Yaralanmaları: Primer Onarımda Tüp Gastroduodenostmominin Yeri ve Etkinliği
Duandenal Injuries: The Effectiveness Of Tube Gastroduuodenostmy In Primary Repair
İbrahim H. Taçyıldız, Gülşen Yılmaz, Yılmaz Akgün, Atilla Öztürk, Tahir Şen, Celalettin Keleş
Sayfalar 119 - 123
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Dielafoylezyonun Yeri
Dielafoy's Lesion In Acute Upper Gastrointestinal Bleeding
Tunç Yaltı, Osman Krand, M. İzzet Titiz
Sayfalar 124 - 126
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
1. Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde Sunulan Bildiri Özetlerinin Tübitak Abstrakt Hazırlama Klavuzu'na Göre Değerlendirilmesi
An Evaluatiaon Of Abstract Summaries According To The Tubitak's Abstract Preparation Guide, Presented In 1.st Trauma and Emergency Surgery Congress, Istanbul
Fatih Ağalar, Argun Akçakanat, Mutlu Hayran, Kaya Yorgancı, İskender Sayek
Sayfalar 127 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Ateşli Silah Yaralanma Şeklinin Mortalite Ve Morbidite Üzerine Etkisi
The Effects Of Gunshot And Shotgun Wounds To Mortality And Morbidity
Erkan Oymacı, Murat Kapkaç, Yavuz Uçar, Hikmet Ertan, Emin Özdedeli, Yaman Tokat
Sayfalar 132 - 136
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Lapoarotomi Uygulanmış 92 Künt Karın Travmasının Değerlendirilmesi Ve Bu Olgulardaki Parasentez Ve Peritoneal Lavajın Değeri
Evaluation Of 92 Blunt Abdominal Trauma Patients Who Had Explorative Laparotomy And Diagnostic Value Of Paracentesis And Peritoneal Lavage
Adnan Çalık, Yavuz Bilgin, Uzer Küçüktülü, Akif Çinel, Burhan Pişkin
Sayfalar 137 - 141
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Travmatik Diyafragma Rüptürleri
Traumatic Diaphragmatic Ruptures
Berat Apaydın, Kağan Zengin, Gökhan Göziş, Mustafa Taşkın
Sayfalar 142 - 147
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Ateşli Silahla Extremite Damar Yaralanmaları: Ampütasyonsuz 29 Vaka
Combat Injuries Of Extremity Vessels: 29 Consecutive Patients Without Amputation
Levent Yılık, Rıza Türköz, Talip Özbay
Sayfalar 148 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
İnguinal Herni Onarımına Bağlı Apandikokutanöz Fistül: Bir Olgu Sunumu
Appandicocutaneous Fistula Following Inguinal Hernia Repair: Case Report
M. Akaydın, O. Erdoğan, N. Oygür, E. Ertok
Sayfalar 155 - 156
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Künt Toraks Travmasına Bağlı İlginç Bir Bronş Rüptürü Olgusu
An Unusual Bronchial Rupture Due To Blunt Trauma
Naci Yağan, Mehmet Ali Bedirhan, Özlem Öztürk, Bülent Kerimoğlu, Orhan Taşçı
Sayfalar 157 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Minör Künt Karın Travmasına Bağlı İzole İnce Barsak Yaralanması (4 Vaka Nedeniyle)
Isolated Small Bowel Injury Caused By Minor Blunt Trauma (Report of 4 Cases)
Ali Kılıç, Mahmut Başoğlu, Talip Başak, Önder Özcan, Ali Güneş
Sayfalar 161 - 163
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & OnlineMakale