Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - Ocak 2018
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Editörden
Editorial
Recep Güloğlu, Kaya Sarıbeyoğlu, M. Mahir Özmen, Hakan Yanar
Sayfalar IX - X

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Melatonin iskemi/reperfüzyon hasarı sırasında oksidanlar ve anastomoz iyileşmesi üzerine olumlu etkiler gösterir
Melatonin exhibits supportive effects on oxidantsand anastomotic healing during intestinalischemia/reperfusion injury
Namık Özkan, Ömer Faik Ersoy, Zeki Özsoy, Ebru Çakır
PMID: 29350377  doi: 10.5505/tjtes.2017.23539  Sayfalar 1 - 8

3.
Bir simülasyon taktik ortamında turnike uygulamasının değerlendirilmesi
Evaluation of tourniquet application in a simulatedtactical environment
Tomasz Sanak, Robert Brzozowski, Marek Dabrowski, Magdalena Kozak, Agata Dabrowska, Maciej Sip, Katarzyna Naylor, Kamil Torres
PMID: 29350361  doi: 10.5505/tjtes.2017.84899  Sayfalar 9 - 15

4.
Dalak ototransplatının etkisini değerlendirme? Hangi sık kullanılan testi seçelim?
Which common test should be used to assess spleen autotransplant effect?
Ehsan Soltani, Mohsen Aliakbarian, Kamran Ghaffarzadegan
PMID: 29350362  doi: 10.5505/tjtes.2017.05683  Sayfalar 16 - 19

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Gece genel anestezi altında yapılan laparoskopik genel cerrahi olguları güvenli mi?
Is nighttime laparoscopic general surgery under general anesthesia safe?
Ahmet Kemalettin Koltka, Mehmet İlhan, Achmet Ali, Ali Fuat Kaan Gök, Nükhet Sivrikoz, Teoman Hakan Yanar, Mustafa Kayıhan Günay, Cemalettin Ertekin
PMID: 29350363  doi: 10.5505/tjtes.2017.95079  Sayfalar 20 - 24

6.
Türkiye’deki bir yanık merkezinde yatarak tedavi gören 2713 hastanın geriye dönük analizi
A retrospective analysis of 2713 hospitalized burn patients in a burns center in Turkey
Yavuz Albayrak, Ayetullah Temiz, Ayşe Albayrak, Rıfat Peksöz, Fatih Albayrak, Yusuf Tanrıkulu
PMID: 29350364  doi: 10.5505/tjtes.2017.82342  Sayfalar 25 - 30

7.
Açık göz yaralanmalarının çocuk ve erişkin yaş gruplarındaki karakteristikleri ve görsel prognozu etkileyen risk faktörleri: Türkiye’den 294 olgunun geriye dönük analizi
Characteristics of pediatric and adult cases with open globe injury and factors affecting visual outcomes: A retrospective analysis of 294 cases from Turkey
Işıl Kutlutürk Karagöz, Esin Söğütlü Sarı, Anıl Kubaloğlu, Ahmet Elbay, Ümit Çallı, David P Pinero, Yusuf Özertürk, Titap Yazıcıoğlu
PMID: 29350365  doi: 10.5505/tjtes.2017.03607  Sayfalar 31 - 38

8.
Darbe girişiminin sağlık bilançosu: 15 Temmuz darbe girişimine bağlı yaralanmalar nedeni ile İstanbul’daki hastanelere başvuran tüm hastaların değerlendirilmesi
Health results of a coup attempt: evaluation of all patients admitted to hospitals in Istanbul due to injuries sustained during the July 15, 2016 coup attempt
İsmail Tayfur, Mustafa Ahmet Afacan, Mehmet Özgür Erdoğan, Şahin Çolak, Özgür Söğüt, Burcu Genç Yavuz, Korkut Bozan
PMID: 29350366  doi: 10.5505/tjtes.2017.57296  Sayfalar 39 - 42

9.
Dorsal el defektlerinin yumuşak doku onarımı için posterior interosseöz arter flebi ile ters akımlı adipofasyal radyal ön kol flebinin kıyaslanması
Posterior interosseous flap versus reverse adipofascial radial forearm flap for soft tissue reconstruction of dorsal hand defects
Osman Akdağ, Gökçe Yıldıran, Mustafa Sütçü, Mehtap Karameşe
PMID: 29350367  doi: 10.5505/tjtes.2017.41196  Sayfalar 43 - 48

10.
Travmatik pulmoner psödokistlerde klinik özellikler, tanı ve tedavi yöntemleri
Clinical features, diagnosis, and treatment of traumatic pulmonary pseudocysts
Seray Hazer, Umut Perçem Orhan Söylemez
PMID: 29350368  doi: 10.5505/tjtes.2017.56023  Sayfalar 49 - 55

11.
Maksillofasiyal ve servikal bölgelerde savaşa bağlı yaralanmaların analizi ve operasyonel saha hastanesindeki deneyimler
Analyses of combat-related injuries to the maxillofacial and cervical regions and experiences in an operational field hospital
Mehmet Burak Aşık, Sinan Akay, Sami Eksert
PMID: 29350369  doi: 10.5505/tjtes.2017.75333  Sayfalar 56 - 60

12.
Batın ateşli silah yaralanması olan çocuklarda cerrahi ve cerrahi olmayan yaklaşımımız
Operative and non-operative management of children with abdominal gunshot injuries
Mehmet Serif Arslan, Hikmet Zeytun, Serkan Arslan, Erol Basuguy, Mehmet Hanifi Okur, Bahattin Aydogdu, Cemil Goya, Ibrahim Uygun, Selcuk Otcu
PMID: 29350370  doi: 10.5505/tjtes.2017.15359  Sayfalar 61 - 65

13.
Zor kolesistektomiler için teknik çözümler: Fundus-first tekniği ve parsiyel kolesistektomi
Fundus-first technique and partial cholecystectomy for difficult laparoscopic cholecystectomies
İsmail Cem Sormaz, Yiğit Soytaş, Ali Fuat Kaan Gök, İlker Özgür, Levent Avtan
PMID: 29350371  doi: 10.5505/tjtes.2017.26795  Sayfalar 66 - 70

OLGU SERISI
14.
Fasciola hepatica’ya ikincil akut kolanjit ve akut pankreatitin yol açtığı biliyer obstrüksiyonun endoskopik tanı ve tedavisi
Endoscopic diagnosis and treatment of biliary obstruction due to acute cholangitis and acute pancreatitis secondary to Fasciola hepatica infection
Kemal Dolay, Mustafa Hasbahçeci, Engin Hatipoğlu, Fatma Ümit Malya, Adem Akçakaya
PMID: 29350372  doi: 10.5505/tjtes.2017.89490  Sayfalar 71 - 73

OLGU SUNUMU
15.
Kapalı kafa travması sonrası pediyatrik dural venöz sinüs trombozu: Kötü sonuçları olan ve kolayca atlanan bir tanı
Pediatric dural venous sinus thrombosis following closed head injury: an easily overlooked diagnosis with devastating consequences
Joe M Das, Rashmi Sapkota, Binjura Shrestha
PMID: 29350373  doi: 10.5505/tjtes.2017.22823  Sayfalar 74 - 77

16.
Künt göğüs travması sonrası koroner intramüral hematomun yayılması
Extension of a coronary intramural hematoma after blunt chest trauma
Maeng Real Park, Mun Ki Min, Ji Ho Ryu, Dae Sub Lee, Kang Ho Lee
PMID: 29350374  doi: 10.5505/tjtes.2017.72393  Sayfalar 78 - 81

17.
Cam parçacıkları nedeniyle oluşan travma kaynaklı Cauda Equina sendromunda tam nörolojik iyileşme: Olağandışı olgu
Neurological recovery after traumatic Cauda Equina syndrome due to glass fragments: An unusual case
Mehmet Şenoglu, Ali Karadağ, Çağlar Türk, Füsun Demirçivi Özer
PMID: 29350375  doi: 10.5505/tjtes.2017.40583  Sayfalar 82 - 84

18.
Yanık skarına bağlı gelişen sekonder kriptorşidizm olgusu
An unexpected long-term complication of genital burn in a child: Secondary cryptorchidism
Mustafa Öksüz, Hasan Deliağa, Adem Topkara, Ömer Faruk Koçak
PMID: 29350376  doi: 10.5505/tjtes.2017.93027  Sayfalar 85 - 87

LookUs & OnlineMakale