Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - Mart 2016
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Alkalen fosfataz bağırsak izomeraz enziminin akut mezenterik iskemi tanısındaki rolü
Role of alkaline phosphatase intestine-isomerase in acute mesenteric ischemia diagnosis
Emin Lapsekili, Öner Menteş, Müjdat Balkan, Armağan Günal, Halil Yaman, Orhan Kozak, Yusuf Peker
PMID: 27193976  doi: 10.5505/tjtes.2015.49475  Sayfalar 115 - 120

2.
Sepsis nedenli akut böbrek hasarında agomelatinin etkilerinin değerlendirilmesi
Beneficial effects of agomelatine in experimental model of sepsis-related acute kidney injury
Nurşah Başol, Oytun Erbaş, Türker Çavuşoğlu, Ayfer Meral, Utku Ateş
PMID: 27193977  doi: 10.5505/tjtes.2015.29499  Sayfalar 121 - 126

3.
Farklı yeniden kazandırma manevralarının bakteri translokasyonu ve ventilatör ilişkili akciğer hasarına etkisi
Effects of different recruitment maneuvers on bacterial translocation and ventilator- induced lung injury
Perihan Ergin Ozcan, Ozkan Ibrahim Akinci, Ipek Edipoglu, Evren Senturk, Sevil Baylan, Atahan Arif Cagatay, Kemal H Turkoz, Figen Esen, Lutfi Telci, Nahit Cakar
PMID: 27193978  doi: 10.5505/tjtes.2015.05406  Sayfalar 127 - 133

4.
Deneysel periferik sinir hasarı yapılan sıçanlarda adalimumabın nöroprotektif etkileri: Elektron mikroskobik ve biyokimyasal bir çalışma
Neuroprotective effects of adalimumab on rats with experimental peripheral nerve injury: An electron microscopic and biochemical study
Ersin Polat, Ergün Dağlıoğlu, Güner Menekşe, Mehmet Serdar Dike, Çağatay Özdöl, Cezmi Çağrı Türk, Ali Erdem Yıldırım, Fatih Alagöz, Ali Dalgıç, Deniz Belen
PMID: 27193979  doi: 10.5505/tjtes.2015.54358  Sayfalar 134 - 138

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Her intususepsiyon tedavisi acil girişim veya cerrahi midir?
Is every intussusception treatment an emergency intervention or surgery?
Lutfı Hakan Guney, Ender Fakıoglu, Tugba Acer, Ibrahim Otgun, Esra Elif Arslan, Muge Sagnak Akıllı, Akgun Hicsonmez
PMID: 27193980  doi: 10.5505/tjtes.2015.06013  Sayfalar 139 - 144

6.
Türkiye’de acil tıp teknisyenleri ve paramediklerin karşılaştıkları iş kazaları
Work-related injuries sustained by emergency medical technicians and paramedics in Turkey
Bedia Gulen, Mustafa Serinken, Celile Hatipoğlu, Derya Özaşır, Ertan Sönmez, Gökhan Kaya, Guleser Akpinar
PMID: 27193981  doi: 10.5505/tjtes.2015.94224  Sayfalar 145 - 149

7.
Pankreatik psödokistin sonuçları tahmin edilebilir mi? Yeni bir skorlama sistemi önerisi
Can outcome of pancreatic pseudocysts be predicted? Proposal for a new scoring system
Kazım Şenol, Özgür Akgül, Salih Burak Gündoğdu, İhsan Aydoğan, Mesut Tez, Faruk Çoşkun, Deniz Necdet Tihan
PMID: 27193982  doi: 10.5505/tjtes.2016.07377  Sayfalar 150 - 154

8.
Basit ve perfore apandisitlerde temel laboratuvar testlerinin tanısal değeri: 3392 olgu analizi
Diagnostic value of basic laboratory parameters for simple and perforated acute appendicitis: an analysis of 3392 cases
Mert Mahsuni Sevinç, Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Abdulkerim Özakay, Acar Aren, Serkan Sarı
PMID: 27193983  doi: 10.5505/tjtes.2016.54388  Sayfalar 155 - 162

9.
Nötrofil-lenfosit oranı ve ortalama trombosit hacminin akut apandisitin şiddetini belirlemedeki rolü
Neutrophil-lymphocyte ratio and mean platelet volume can be a predictor for severity of acute appendicitis
Samet Yardımcı, Mustafa Ümit Uğurlu, Mümin Coşkun, Wafi Attaallah, Şevket Cumhur Yeğen
PMID: 27193984  doi: 10.5505/tjtes.2015.89346  Sayfalar 163 - 168

10.
Yüksek kinetik enerjili parça tesirine bağlı kolorektal yaralanmalar: Cerrahi esnasında skorlama sistemlerinin uygulanması ve ostomi oranları üzerine etkisi
High velocity missile-related colorectal injuries: In-theatre application of injury scores and their effects on ostomy rates
Şahin Kaymak, Aytekin Ünlü, Ali Harlak, Nail Ersöz, Rahman Şenocak, Ali Kağan Coşkun, Nazif Zeybek, Emin Lapsekili, Orhan Kozak
PMID: 27193985  doi: 10.5505/tjtes.2015.85727  Sayfalar 169 - 174

11.
Türkiye’de üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan acil tıp hekimlerinin akut karın ağrısında analjezik kullanım sıklığı ve bunu etkileyen faktörler
Views of emergency physicians working in university and state hospitals in Turkey regarding the use of analgesics in patients with acute abdominal pain
Ozgur Ozen, Selahattin Kıyan
PMID: 27193986  doi: 10.5505/tjtes.2015.06706  Sayfalar 175 - 183

12.
Yetişkin izole radius kırıklarında intramedüller çivi tedavisi
Intramedullary nailing of adult isolated diaphyseal radius fractures
Ahmet Köse, Ali Aydın, Naci Ezirmik, Murat Topal, Cahit Emre Can, Sinan Yılar
PMID: 27193987  doi: 10.5505/tjtes.2015.87036  Sayfalar 184 - 191

OLGU SUNUMU
13.
Üçlü gastrik peptik ülser perforasyonu
Triple gastric peptic ulcer perforation
Milan Radojkovic, Suncica Mihajlovic, Miroslav Stojanovic, Goran Stanojevic, Zoran Damnjanovic
PMID: 27193988  doi: 10.5505/tjtes.2015.34202  Sayfalar 192 - 194

14.
Sıcak taze tam kan masif kanamalı acil durumlarda ilk seçenek olmalı mıdır?
Should warm fresh whole blood be the first choice in acute massive hemorrhage in emergency conditions?
Pınar Kendigelen, Zeynep Kamalak, Deniz Abat
PMID: 27193989  doi: 10.5505/tjtes.2015.40697  Sayfalar 195 - 198

15.
Yüz bölgesine ateşli silah yaralanması sonrası görme kaybı ile başvuran ve endovasküler tedavi sonrası semptomları düzelen gecikmiş karotikokavernöz fistül olgusu
A case of delayed carotid cavernous fistula after facial gunshot injury presented as loss of vision with symptom resolution after endovascular closure procedure
Fatih Alagöz, Fevzi Yılmaz, Bedriye Müge Sönmez, Ali Erdem Yıldırım, Muhammed Evvah Karakılıç
PMID: 27193990  doi: 10.5505/tjtes.2015.18234  Sayfalar 199 - 201

16.
Birlikte yaralanmış ulnar ve radial arter onarımına farklı bir yaklaşım: Arteriyel segment translokasyonu
A different approach to simultaneously injured ulnar and radial arteries: Translocation of an arterial segment
Hamit Serdar Başbuğ, Macit Bitargil, Kanat Özışık
PMID: 27193991  doi: 10.5505/tjtes.2015.87682  Sayfalar 202 - 204

LookUs & OnlineMakale