Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 20 (2)
Cilt: 20  Sayı: 2 - Mart 2014
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
The efficacy of a hemostatic agent in anticoagulant drug-induced rat bleeding model
Ertan Sönmez, Umut Yücel Çavuş, Cemil Civelek, Ali Dur, Eda Karayel, Bedia Gulen, Ömer Uysal, Göktürk İpek
PMID: 24740331  doi: 10.5505/tjtes.2014.54938  Sayfalar 79 - 85 (1636 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
2.
Evaluation of the Alvarado score in acute abdominal pain
Hamid Kariman, Majid Shojaee, Anita Sabzghabaei, Rosita Khatamian, Hojjat Derakhshanfar, Hamidreza Hatamabadi
PMID: 24740332  doi: 10.5505/tjtes.2014.69639  Sayfalar 86 - 90 (1752 kere görüntülendi)

3.
A comparison of case series comparing Non Operative Management vs Operative Management of splenic injury after blunt trauma.
Roberto Cirocchi, Alessia Corsi, Elisa Castellani, Francesco Barberini, Claudio Renzi, Lucio Cagini, Carlo Boselli, Giuseppe Noya
PMID: 24740333  doi: 10.5505/tjtes.2014.99442  Sayfalar 91 - 96 (1489 kere görüntülendi)

4.
Künt Karaciğer Travmalarında Non-Operatif Yaklaşım: 80 olgu
Nonoperative management of blunt hepatic trauma: 80 cases
Bünyami Özoğul, Abdullah Kısaoğlu, Bülent Aydınlı, Gurkan Öztürk, Atıf Bayramoğlu, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Özgür Hakan Bulut, Sabri Selçuk Atamanalp
PMID: 24740334  doi: 10.5505/tjtes.2014.20737  Sayfalar 97 - 100 (1579 kere görüntülendi)

5.
Comparison of Diagnostic Peritoneal Lavage and Focused Assessment by Sonography in Trauma as an adjunct to Primary Survey in Torso Trauma: A prospective randomized clinical trial
Sunil Kumar, Abhay Kumar, Mohit Kumar Joshi, Vinita Rathi
PMID: 24740335  doi: 10.5505/tjtes.2014.37336  Sayfalar 101 - 106 (1607 kere görüntülendi)

6.
Fournier gangreninde debridman sayısını öngörmede nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı Fournier gangreni şiddet indeksi kadar etkili midir?
Are neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio as effective as Fournier’s gangrene severity index for predicting the number of debridements in Fourner’s gangrene?
Şahin Kahramanca, Oskay Kaya, Gülay Özgehan, Burak İrem, İbrahim Dural, Tevfik Küçükpınar, Hülagü Kargıcı
PMID: 24740336  doi: 10.5505/tjtes.2014.62829  Sayfalar 107 - 112 (1503 kere görüntülendi)

7.
Pelvic bone fractures associated with intra-abdominal solid organ injury
Hyo-min Kwon, Sun-hyu Kim, Jung-seok Hong, Wook-jin Choi, Ryeok Ahn, Eun-seog Hong
PMID: 24740337  doi: 10.5505/tjtes.2014.72698  Sayfalar 113 - 119 (1345 kere görüntülendi)

8.
El ve Önkol Yaralanmalarında Yaralanma Ciddiyeti ile İşe Geri Dönüş, Bozukluk, Aktivite ve Katılım Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Investigation of Relationship Between Severity of Injury, Return to Work, Impairment and Activity Participation in Hand and Forearm Injuries
Negihan Çakır, Ramazan Hakan Özcan, Ali Kitiş, Nihal Büker
PMID: 24740338  doi: 10.5505/tjtes.2014.04741  Sayfalar 120 - 126 (1459 kere görüntülendi)

9.
İnvajinasyonda Kolay, Güvenli ve Etkili Bir Tedavi Yöntemi: Ultrason Eşliğinde Hidrostatik Redüksiyon
An Easy, Safe and Effective Method for the Treatment of Intussusception: Ultrasound-Guided Hydrostatic Reduction
Fatma Esra Bahadır Ülger, Aykut Ülger, Ali Erdal Karakaya, Fatih Tüten, Ömer Katı, Mustafa Çolak
PMID: 24740339  doi: 10.5505/tjtes.2014.37898  Sayfalar 127 - 131 (1630 kere görüntülendi)

10.
Çocuklarda künt böbrek travmaları: 41 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Blunt renal trauma in children: a retrospective analysis of 41 cases
Mehmet Emin Balcıoğlu, Mehmet Emin Boleken, Muazez Çevik, Murat Savaş, Fatıma Nurefşan Boyacı
PMID: 24740340  doi: 10.5505/tjtes.2014.65392  Sayfalar 132 - 135 (1318 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Acute liver failure secondary to hepatic compartment syndrome: case report and literature review
Bei Ye, Yang De Miao
PMID: 24740341  doi: 10.5505/tjtes.2014.95825  Sayfalar 136 - 138 (1200 kere görüntülendi)

12.
İntrakranial Uzanımı Olan Sfenoid Sinüs İçi Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Tedavisi
Endoscopic Endonasal Removal of A Sphenoidal Sinus Foreign Body Extending into Intracranial Space
Ali Erdem Yıldırım, Denizhan Divanlioglu, Nuri Eralp Cetinalp, İbrahim Ekici, Ali Dalgic, Ahmed Deniz Belen
PMID: 24740342  doi: 10.5505/tjtes.2014.93902  Sayfalar 139 - 142 (1054 kere görüntülendi)

13.
Catastrophic necrotizing fasciitis after blunt abdominal trauma with delayed recognition of the coecal rupture – case report
Vanja Pecic, Milica Nestorovic, Predrag Kovacevic, Dragan Tasic, Goran Stanojevic
PMID: 24740343  doi: 10.5505/tjtes.2014.64249  Sayfalar 143 - 146 (995 kere görüntülendi)

14.
Subcutaneous Emphysema, Pneumo-Orbita and Pneumomediastinum Following a Facial Trauma Caused by a High-Pressure Car Washer
Fevzi Yılmaz, Orcun Ciftci, Miray Özlem, Erdal Komut, Ertuğrul Altunbilek
PMID: 24740344  doi: 10.5505/tjtes.2014.14237  Sayfalar 147 - 150 (1139 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale